40 miljoner kronor till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

Rikard Wicksell, vid Karolinska Institutet, tilldelas 5 875 000 kronor av AFA försäkring för att öka tillgängligheten av Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som en digital behandlingsmodell för primärvården i Region Kalmar. I en serie av studier ska behandlingen vidareutvecklas, testas och implementeras. Studier kommer även att göras för att identifiera riskfaktorer för utveckling av funktionsbegränsningar, sjukskrivning och försämrad livskvalitet.

ACT som digital behandlingsmodell för patienter med långvarig smärta i primärvården

Långvarig smärta är ett hälsoproblem som drabbar 20 procent av befolkningen och ofta leder till långtidssjukskrivning och försämrad livskvalitet. Beteendeorienterade insatser för att öka förmågan att hantera påfrestningar har visat sig avgörande för att bibehålla och öka funktion och livskvalitet. Utveckling och ökad tillgänglighet av digitala behandlingsinsatser kan hjälpa patienter med långvarig smärta att fungera bättre och bidra till minskad sjukskrivning.

 

Rikard Wicksell, vid Karolinska Institutet, tilldelas 5 875 000 kronor av AFA försäkring för att öka tillgängligheten av Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som en digital behandlingsmodell för primärvården i Region Kalmar. I en serie av studier ska behandlingen vidareutvecklas, testas och implementeras. Studier kommer även att göras för att identifiera riskfaktorer för utveckling av funktionsbegränsningar, sjukskrivning och försämrad livskvalitet.

 

Rikard Wicksell, docent i psykologi, Karolinska Institutet, tel: 070–968 08 00, e-post: rikard.wicksell@ki.se.

 

EU
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-05-02