Forskning - ÖNH

.

Forskning vid enheten

Anknutna forskare

För mer information om respektive projekt, var god se "Forskning vid enheten"

Arebro Julia, PhD, MD

 

Asp Filip, PhD

 

Bachert, Claus, affilierad professor från Ghent

Bark, Rusana, PhD, MD

Benson, Michael, senior forskare

Berninger, Erik, M.Sc.E.E., docent

Bonnard, Åsa, PhD, MD

Browaldh, Nanna, PhD, MD

Cardell, Lars Olaf, professor, enhetschef

Duan, Maoli, docent

Ehnhage Anders, PhD, MD

Eklöf, Martin, PhD

Elliot Alexandra, PhD, MD

Engmér Berglin, Cecilia, PhD, MD

Fehrm, Johan, PhD, MD

Forshell Hederstierna, Christina, PhD, MD

Froissart Nerfeldt, Pia, PhD, MD

Gahm, Caroline, PhD, MD

Granath Anna, PhD, MD

Hammarstedt-Nordenvall, Lalle, PhD, MD

Hellkvist, Laila, PhD, MD

Hellström, Sten, senior professor

Hertegård, Stellan, Adj. professor inom foniatri

Holmström, Mats, senior professor

Hultman Dennison, Sofia, PhD, MD

Idrizbegovic, Esma, docent

Jonstam, Karin, PhD, MD

Karltorp, Eva, PhD, MD

Kumlien Georén, Susanna, PhD

Kågedal, Åsa, PhD, MD

Landin, David, PhD, MD

Li, Xinxiu, forskningsspecialist

Margolin, Gregori, PhD, MD

Marklund, Linda, PhD, MD

Marsk, Elin, PhD, MD

Munck-Wikland, Eva, professor emeritus

Mäkitie, Antti, forskare

Nygren, Lina, PhD, MD

Olsson, Petter, PhD, MD

Palmgren, Björn, PhD, MD

Smeds Henrik, PhD, MD

Stjärne, Pär, ajd. professor

Sundman, Joar, PhD, MD

Tideholm, Bo, anknuten forskare

Toll Karin, PhD, MD

Tomanovic, Tatjana, PhD, MD

Uhlén, Inger, PhD, MD

Verrecchia Luca, PhD, MD

von Beckerath, Mathias, PhD, MD

Wales, Jeremy, MD

Wendt, Malin, PhD, MD

LC
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-10-11