Forskning - ÖNH

.

Forskning vid enheten

Anknutna forskare

För mer information om respektive projekt, var god se "Forskning vid enheten"

Alinasab, Babak, PhD, MD

Anmyr Lena, PhD

Arebro Julia, PhD, MD

Asp Filip, PhD

Bachert, Claus, affilierad professor från Ghent

Bark, Rusana, PhD, MD

Baumgartner, Wolf-Dieter, affilierad professor

Berninger, Erik, M.Sc.E.E., docent

Berrettini, Stefano, affilierad professor från Pisa

Bonnard, Åsa, PhD, MD

Borgström Anna, PhD, MD

Browaldh, Nanna, PhD, MD

Cardell, Lars Olaf, professor, enhetschef

Duan, Maoli, docent

Ehnhage Anders, PhD, MD

Elliot Alexandra, PhD, MD

Engmér Berglin, Cecilia, PhD, MD

Forshell Hederstierna, Christina, PhD, MD

Froissart Nerfeldt, Pia, PhD, MD

Gahm, Caroline, PhD, MD

Granath Anna, PhD, MD

Hammarstedt-Nordenvall, Lalle, PhD, MD

Hellström, Sten, senior professor

Hertegård, Stellan, Adj. professor inom foniatri

Holmström, Mats, senior professor

Hultman Dennison, Sofia, PhD, MD

Idrizbegovic, Esma, docent

Jonstam, Karin, PhD, MD

Kaiser, Andreas, PhD, MD

Karltorp, Eva, PhD, MD

Kumlien Georén, Susanna, senior lab manager

Kågedal, Åsa, PhD, MD

Marklund, Linda, PhD, MD

Marsk, Elin, PhD, MD

Munck-Wikland, Eva, adj. professor

Möller, Riitta, docent

Olsson, Petter, PhD, MD

Palmgren, Björn, PhD, MD

Papatziamos, Georgios, PhD, MD

Smeds Henrik, PhD, MD

Stjärne, Pär, ajd. professor

Tideholm, Bo, anknuten forskare

Toll Karin, PhD, MD

Tomanovic, Tatjana, PhD, MD

Uhlén, Inger, PhD, MD

Verrecchia Luca, PhD, MD

Wales, Jeremy, MD

Westman, Marit, PhD, MD

LC
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-04-19