Anna Persson

Anna Persson

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.persson.3@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för öron-,näs och halssjukdomar B61, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Medicine doktor i logopedi sedan december 2020. Kombinerar forskning med kliniskt arbete som specialpedagog på Barnhörselhabiliteringen Karolinska Universitetssjukhuset, Rosenlund.

  Utbildning
  Medicine doktorsexamen i logopedi, Karolinska Institutet, 2020

  Certified Listening and Spoken Language Specialist/Auditory-Verbal Educator, AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, USA 2008

  Master of Education (Aud.), University of New South Wales, Australien 2001

  Bachelor of Education, Stockholm University 1997

  Akademiska priser och utmärkelser
  Hörsel- och Balansklinikens utmärkelse för föredömligt tvärprofessionellt samarbete tillsammans med leg. logoped Rosi Kilander (2006)

Forskningsbeskrivning

 • Att födas med en hörselnedsättning medför ökad risk att utveckla normal tal- och språkutveckling jämfört med barn som har normal hörsel. Förutsättningarna för barn med hörselnedsättning att utveckla tal och språk har förbättrats sedan införandet av hörselscreening av nyfödda i början av 2000-talet. Tidsaktuell forskning visar dock att många barn med hörselnedsättning inte når samma språkliga nivåer som jämnåriga barn med typisk hörsel vid skolstart. Det är många faktorer som påverkar tal- och språkutvecklingen, vilket skapar goda möjligheter för tvärprofessionell forskning.

  Mitt forskningsområde omfattar undersökningar av tidig hörsel-, tal- och språkutveckling hos barn med olika typer och grader av hörselnedsättning. En övergripande målsättning är att implementera metoder i den kliniska verksamheten som gör det möjligt att både predicera senare tal- och språkutveckling och samtidigt kunna ge direkt återkoppling till barnens föräldrar om barnets utveckling. Genom att använda validerade och åldersanpassade metoder kan vi som professionella öka vår kunskap om målgruppen så vi på ett effektivt sätt kan förebygga förseningar eller avvikelser i barnens hörsel-, tal- och språkutveckling som ligger till grund för fortsatt lärande.

  Publikationer

  2018 - Marklund U., Lacerda F., Persson A., Lohmander A. The development of a vocabulary for PEEPS-SE - Profiles of Early Expressive Phonological Skills for Swedish. Clinical Linguistics &
 • Phonetics, 2018
 • 32(9):844-859

  2019 - Persson, A., Miniscalco, C., Lohmander, A., Flynn, T. Validation of the Swedish version of the LittlEARS® Auditory Questionnaire in children with normal hearing - a longitudinal study. International Journal of Audiology, 58(10):635-642.

  2020 - Persson, A ., Al-Khatib, D., Flynn, T. Hearing aid use, auditory development and auditory functional performance in Swedish children with moderate hearing loss during the first three years. American Journal of Audiology, 2020
 • 21:1-14.

  2021 - Persson, A., Flynn, T., Miniscalco, C., Lohmander, A. Impact of auditory variables on consonant production in babbling and early speech in children with moderate hearing loss – a longitudinal study. Under review.

  2021 - Persson, A., Marklund, U., Flynn, T., Lohmander, A. Expressive vocabulary development in children with moderate hearing loss - the impact of auditory variables and early consonant production. Accepted for publication.

Undervisning

 • Handledningserfarenhet av logoped-, audionom-, och specialpedagogstudenter på grund- och avancerad nivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI