Marlin Johansson

Marlin Johansson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för öron-,näs och halssjukdomar B61, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är postdoc-forskare i medicin vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Huddinge, Stockholm, Sverige.
     


  • Min forskning fokuserar på barnmedicin och neurovetenskap, inom områdena otorhinolaryngologi och audiologi. Jag innehar en klinisk tjänst där jag arbetar deltid som barnaudionom och deltid med forskning.

Forskningsbeskrivning

  • Jag har ett särskilt intresse för hörselutveckling, hörseldiagnostik och hörselintervention hos nyfödda, spädbarn och småbarn. Min doktorsavhandling var inriktad på att förstå pediatrisk unilateral hörselnedsättning, och ännu mer specifikt medfödd unilateral sensorineural hörselnedsättning.

     

  • Jag arbetar för närvarande vidare med det longitudinella projekt om barn med medfödd unilateral sensorineural hörselnedsättning som jag påbörjade under min doktorandtid. Vi utvärderar hörsel-, tal- och språkutveckling samt fördelarna med hörapparater under de första 2, 5 åren av livet. De första två artiklarna från projektet, publicerade i Journal of Clinical Medicine (2022, 2023), beskriver etiologin och hörselprofilerna hos de tjugo spädbarn som sedan följs över tid.

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI