Skip to main content

Administration vid PHS

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för folkhälsovetenskap (PHS). Administrationen vid PHS är gemensam med institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Administrativ chef

Kontakta administrativ chef via ac@phs.ki.se

HR och personalfrågor

Kontakta oss på HR på hr@phs.ki.se

Sofia Öhlund

Tf HR-ansvarig

Josefine Hjorth

Personalhandläggare (föräldraledig)

Malin Landstedt

HR-ansvarig (föräldraledig)

Sekretariat

För frågor om arkiv, kalendarium och liknande, kontakta oss på sekretariat@phs.ki.se

För ärenden till diariet, hör av dig till registrator@phs.ki.se

Infrastruktur

För frågor om internpost, leveranser, inköp av IT och telefoni, utfärdande av passerkort, hör av dig till infrastruktur@phs.ki.se

IT-support för dig som arbetar på PHS

Kontakta KI:s centrala IT support, mejla till it-support@ki.se eller nå dem på telefon på 08-524 822 22.

Öppettider för den centrala IT-supporten på KI.

Manualer

På IT- och Telefonis startsida hittar du användarmanualer till många av IT:s tjänster.

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi; hör av dig till ekonomi@phs.ki.se 

Elin Sundqvist

Tjänstledig

Utbildningsadministration

Grundutbildning

Forskarutbildning

Programhandläggare

Studievägledning

Kommunikation och webb

Hör av dig till kommunikation@phs.ki.se