Administration vid PHS

This page in English

Här hittar du kontaktuppgifter till administrationen för institutionen för folkhälsovetenskap (PHS). Du är också välkommen att besöka oss på plan 3 i Widerströmska huset. Administrationen på PHS arbetar även för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

HR och personalfrågor

Kontakta oss på HR på hr@phs.ki.se

För KIMKAT-ärenden, hör av dig till kimkat@phs.ki.se

Tf personalansvarig

Josefine Lindhvall

Telefon: 08-524 827 43
Institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: josefine.lindhvall@ki.se

Personaladministratör

Alexander Grönberg

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: alexander.gronberg@ki.se

Personalhandläggare

Sofia Öhlund

Telefon: 08-524 852 51
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: sofia.ohlund@ki.se

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

Föräldraledig till april 2018: 

Personalhandläggare

Maria Herdland

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: maria.herdland@ki.se

Föräldraledig till augusti 2018: 

Personalansvarig

Malin Landstedt

Telefon: 08-524 852 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: malin.landstedt@ki.se

Sekretariat

För frågor om arkiv, kalendarium och liknande, kontakta oss på sekretariat@phs.ki.se

För ärenden till diariet, hör av dig till registrator@phs.ki.se

Assistent

Josefine Sten

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: josefine.sten@ki.se

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se

Infrastruktur

För frågor om internpost, leveranser, inköp av IT och telefoni, utfärdande av passerkort, hör av dig till infrastruktur@phs.ki.se

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: erik.attoff@ki.se

Institutionstekniker

Bo Planstedt

Telefon: 08-524 833 47
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Planstedt@ki.se

IT support för dig som arbetar på PHS

Kontakta KI:s centrala IT-avdelning. Mejla it-support@ki.se eller ring till08-524 822 22

Manualer för IT och telefoni på KI.

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi; hör av dig till ekonomi@phs.ki.se

Ekonomiansvarig

Therese Lüsch

Telefon: 08-524 801 35
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: therese.lusch@ki.se

Ekonomihandläggare

Elisabeth Kaven

Telefon: 08-524 833 43
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Elisabeth.Kaven@ki.se

Ekonomihandläggare

Filip Malec

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: filip.malec@ki.se

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: Pia.Persson@ki.se

Redovisningsansvarig

Johanna Sandelius

Enhet: Institutionsadministration
E-post: Johanna.Sandelius@ki.se

Ekonomihandläggare

Ellinor Sonesson

Enhet: Institutionsadministration
E-post: ellinor.sonesson@ki.se

Ekonomihandläggare

Ulrika Stigsson

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ulrika.stigsson@ki.se

Utbildningsadministration

Ansvarig utbildning

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Programhandläggare

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Studievägledning

Studievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
Enhet: Institutionsadministration
E-post: Shona.Mclean@ki.se

Forskarutbildningsadministration

För frågor om forskarutbildning, hör av dig till fu-adm@phs.ki.se

Utbildningsadministratör

Anastasia Urban

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: anastasia.urban@ki.se

Tjänstledig till april 2019:

Handläggare

Marita Larsson

Telefon: 08-524 801 05
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: marita.larsson@ki.se

Grundutbildningsadministration

För frågor om grundutbildningen på PHS, hör av dig till gu-adm@phs.ki.se

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Föräldraledig till augusti 2018:

Utbildningsadministratör

Amina Samuelsson

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: amina.samuelsson@ki.se

Kommunikation och webb

Hör av dig till kommunikation@phs.ki.se

Kommunikatör

Ida Rutström

Telefon: 08-524 852 55
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: ida.rutstrom@ki.se

Kontakta eller besök oss

Här hittar du kontaktinformation och besöksadress till institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

AdministrationInstitution