Alexandra Widström

Alexandra Widström

HR-Partner
Telefon: +46852480151
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 Administration HR, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som HR-partner vid Institutionen för Global folkhälsa (GPH). Till mig kan du vända dig för chefsstöd eller frågor om anställningsvillkor.


  Stöd till chefer:
  Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. Jag hjälper också till med timersättning/arvoden och anknytningar.

  Stöd till övriga medarbetare:
  I övrigt kan du som är verksam vid GPH vända dig till HR-enheten om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. Hör gärna av dig med dina frågor till vår gemensamma mailadress: hr.gph@ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 3.

  Utbildning:
  Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal, Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne pedagogik vid Stockholms Universitet.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI