Sonia Hammi

Sonia Hammi

Handläggare
E-postadress: sonia.hammi@ki.se
Telefon: +46852486378
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 Administration Administration, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar som EU-handläggare med institutionens EU och EDCTP projekt. Jag hjälper till i hela projektlivscykeln från ansökan, kontraktsförhandling och från projektstart till projektslut.

    * MSc i Global Hälsa - inriktning sexuell och reproduktiv hälsa och
    rättigheter. Uppsala Universitet.
    * BSc i Utveckling och internationellt samarbete - inriktning internationell
    hälsa. Södertörns Högskola, Stockholm.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI