Skip to main content

Råd och nämnder

Karolinska Institutet har flera råd och nämnder som är inrättade av konsistoriet eller rektor.