Universitetsledning

KI:s universitetsledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.

Rektor

Rektor är KI:s myndighetschef, utsedd av regeringen och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

Annika Östman Wernerson

Rektor

Annika Östman Wernerson är KI:s rektor sedan 2023. Hon är professor i njur- och transplantationsvetenskap samt överläkare i klinisk patologi. Läs mer om Annika Östman Wernerson.

Kontakta rektors sekreterare Bettina Wemanis.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Prorektor ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer och har de uppgifter som rektor beslutar. Prorektor utses av konsistoriet.

Martin Bergö

Prorektor

Martin Bergö är KI:s prorektor sedan 2023. Han är professor i molekylär medicin. Läs mer om Martin Bergö.

Kontakta prorektors sekreterare: Pernilla Witte.

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhetsstöd. Universitetsdirektören anställs av rektor som fastställer uppdragets närmare innehåll.

Veronika Sundström

Universitetsdirektör

Veronika Sundström är KI:s universitetsdirektör sedan 2023. Läs mer om Veronika Sundström.

Kontakta universitetsdirektörens sekreterare: Catrin Främberg.