Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på Karolinska Institutet (KI).

Faktultetsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Faktultetsnämndens ledamöter

ME
Innehållsgranskare:
2024-03-27