Priset för innovation och nyttiggörande

Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.
Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Med början år 2022 delar Karolinska Institutet ut ett pris för innovation och nyttiggörande.

Priset tillfaller nu aktiva forskare/forskarstuderande, anställd, adjungerad eller anknuten vid KI. Om en enskild individ inte kan anses ensam stå bakom innovationen kan högst tre personer dela på priset. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Priset består av en prissumma och ett diplom.

2022 års pristagare är Staffan Holmin på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Läs nyheten.

Priskommitténs motivering lyder: 
”Staffan Holmin har på ett enastående sätt identifierat ett antal kliniska behov, utvecklat strategier att ta biopsier och leverera substanser extravaskulärt, och tagit sina fynd till innovationer och nyttiggörande. Han har spridit sina kunskaper till både profession, akademi och företag, och är en stor inspiration för både studenter, kollegor och internationella samarbetspartners. Denna förmåga att vara en brygga mellan Karolinska Institutet, klinik, nystartade företag och industri är något unikt och visar på en hög ambition av innovation och samverkan. Detta gör honom till en välförtjänt mottagare av Priset för innovation och nyttiggörande.”

Pristagaren/pristagarna uppmärksammas vid KI:s installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år.