Priset för innovation och nyttiggörande

Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.
Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Information om 2024 års pristagare kommer att presenteras under maj. 

 

Johan Hartman och Mattias Rantalainen_fotograf_rörande de enskilda bilderna är Stefan Zimmerman
Johan Hartman och Mattias Rantalainen_fotograf_Stefan Zimmerman

Tidigare pristagare

2023 års pristagare

Johan Hartman och Mattias Rantalainen tilldelas Priset för innovation och nyttiggörande, år 2023

Johan Hartman är professor i tumörpatologi vid institutionen för Onkologi-Patologi och Mattias Rantalainen  är docent vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

De belönas för att de med innovativ forskning och inspirerande arbetsmetoder förbättrar cancerdiagnostiken.

Båda är medgrundare av Stratipath, en privat spin-off som syftar till att förbättra diagnostiken av cancerpatienter som använder AI.

Priskommitténs motivering lyder: ”Johan Hartman och Mattias Rantalainen har under lång tid bedrivit innovativ forskning inom tumörpatologi, maskininlärning och statistisk modellering, med gemensamt fokus på att förbättra cancerdiagnostiken. De har lyckats utveckla och kommersialisera en metod för analys med artificiell intelligens av mikroskopibilder, som nu används inom sjukvården för att göra en robust bedömning av risken för återfall i cancer efter operation. Produkten har en stor potential för att även kunna användas i precisionsdiagnostik för andra patientgrupper. Hartman och Rantalainen fortsätter att på ett föredömligt och inspirerande sätt kombinera akademisk forskning och entreprenörskap och uppfyller samtliga kriterier för mottagande av Priset för innovation och nyttiggörande.”

Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. 

Pristagarna kommer uppmärksammas under prisutdelningen i samband med höstens professorsinstallation. 

 

2022 års pristagare var Staffan Holmin på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Läs nyheten.

Med början år 2022 delar Karolinska Institutet ut ett pris för innovation och nyttiggörande.

Priset tillfaller nu aktiva forskare/forskarstuderande, anställd, adjungerad eller anknuten vid KI. Om en enskild individ inte kan anses ensam stå bakom innovationen kan högst tre personer dela på priset. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Priset består av en prissumma och ett diplom.

Kia Olsson
2024-04-12