Priset för innovation och nyttiggörande

Priset delas ut till till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.
Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Med början år 2022 ska Karolinska Institutet dela ut ett pris för innovation och nyttiggörande.

Priset ska tillfalla nu aktiva forskare/forskarstuderande, anställd, adjungerad eller anknuten vid KI. Om en enskild individ inte kan anses ensam stå bakom innovationen kan högst tre personer dela på priset. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.

Kommittén för forskning utser pristagare efter förslag från en priskommitté. Priset består av en prissumma och ett diplom.

Pristagaren/pristagarna uppmärksammas vid KI:s installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år.