ITA Utveckling

Består av grupperna Förvaltning och Arkitektur, Utveckling, Integration. Förvaltning samarbetar med kärnverksamhetens förvaltare för respektive IT-objekt. AUI arbetar bland annat med miljöer kring samt utveckling, underhåll och rättningar av applikationer, och ger stöd i arbete med kvalitetssäkring.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen