Medaljer

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier, guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.
Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektor för forskning, vicerektor för utbildning och vicerektor för utbildning på forskarnivå.

Medaljer 2023

2023-års stora silvermedaljer tilldelas Göran K Hansson och Jan-Inge Henter.
2023 års stora silvermedaljer tilldelas Göran K Hansson och Jan-Inge Henter. Foto: Stefan Zimmerman och Rick Guidotti/Positive Exposure

Stora silvermedaljen

Göran K Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas stora silvermedaljen för sina genomgripande insatser inom hjärt- och kärlmedicin, för Karolinska Institutet och för den nationella och internationella diskursen inom medicin.

Under tre decennier har Göran K Hansson utvecklat det nu mycket aktuella forskningsområdet ateroskleros, åderförkalkning. Han har bidragit stort till upptäckten att ateroskleros är en inflammatorisk sjukdom, vilket har skapat en uppsjö av nya möjligheter för ökad prevention och förbättrad behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Utöver sin ledande roll inom hjärt- och kärlmedicin har Göran K Hansson suttit i flera styrelser och nämnder vid KI, bland annat i Styrelsen för forskning (1995–2005) och han har representerat KI i Karolinska sjukhusets styrelse (2002–2003). Han var en av grundarna till Centrum för Molekylär Medicin (Center for Molecular Medicine) och han ledde Vetenskapsrådets Linnécentrum för forskning kring inflammation och kardiovaskulär sjukdom, CERIC, från starten 2008.

I snart 25 år har Göran K Hansson haft centrala roller inom Nobelsystemet. Han var ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien under 2015–2021 och satt i styrelsen för Nobelstiftelsen i 13 år (2009–2022), där han även var vice ordförande.

Göran K Hansson har i sina befattningar på KI och i andra sammanhang tagit en framträdande roll i att främja vetenskapen i samhället, kommenterat och skrivit ledare i dagspressen, deltagit i debatter och nyhetsprogram, haft en blogg om vetenskap och utsett en oberoende expertpanel vid Kungliga Vetenskapsakademien under covid-19-pandemin. Han är genomgående en exceptionellt respekterad röst som främjar förnuft och vetenskap i samhället.

Jan-Inge Henter, professor i klinisk barnonkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas stora silvermedaljen för sin banbrytande forskning inom de histiocytära sjukdomarna och för sina insatser som FoU-direktör.

Jan-Inge Henter disputerade 1990 på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis: A clinical, metabolic and immunological study of a lymphohistiocytic inflammatory disorder”. Detta blev inledningen till en stark och internationellt uppmärksammad forskning om de histiocytära sjukdomarna, särskilt hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) och Langerhans cellhistiocytos (LCH). Forskningen ledde fram till nya behandlingsstrategier och en förbättrad prognos för de barn som drabbades av dessa sjukdomar. Jan-Inge Henters behandlingsprotokoll kom att rädda majoriteten av dessa barn och blev internationell standard. Därefter spelade han en central roll i arbetet med att identifiera den molekylära bakgrunden till dessa tillstånd, som när mekanismerna väl klarlades visade sig vara flera olika sjukdomar som orsakades av olika fel i immunförsvaret.

Jan-Inge Henter har under hela sin karriär tagit aktiv del i KI:s verksamhet. Han har bland annat varit biträdande prefekt vid institutionen för kvinnor och barns hälsa (2007–2012) och koordinator och sammankallande för professorskollegiet vid Karolinska Institutet (2008–2012). Mellan 2012 och 2017 hade han befattningen som FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Under Jan-Inge Henters mandattid som FOU-direktör genomgick både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet en turbulent period. På sjukhuset planerades för flytten till Nya Karolinska sjukhuset, NKS. På KI pågick samtidigt en omfattande planering och ombyggnation. Jan-Inge Henter hade en nyckelroll för att få detta att fungera. Med en stor förståelse för KI:s uppdrag vad gäller undervisning och forskning kom han att bli en brygga mellan dessa två organisationer. De stora byggprojekten påverkade KI:s möjligheter att bedriva forskning och utbildning i den kliniska miljön. Samtidigt gjordes stora organisatoriska förändringar inom vården. Under denna turbulenta tid gjorde Jan-Inge Henter en stor insats för att säkra framtiden för KI:s utbildningar och den kliniska och translationella forskningen vid sjukhuset.

Medaljer 2010-2022

Guldmedaljen

2016 - Torsten Wiesel och Rune Fransson

2014 - Harriet Wallberg

2012 - Lennart Nilsson

2010 - Ingvar Carlsson, Paul Greengard, Bengt Samuelsson, Markus Storch, Hans Wigzell och H.M. Konungen.

Stora silvermedaljen

2022 - Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg

2021 - Gunnar Grant och Rune Toftgård

2020 - Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen

2019 - Anita Aperia, Sten Grillner, Bertil Hamberger och Mai-Lis Hellénius

2018 - Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm

2017 - Marc Bygdeman och Tore Curstedt

2016 - Anders Ekbom, Ingemar Ernberg, Agneta Nordberg, Bengt Norrving och Elisabeth Olsson

2015 - Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson

2014 - Staffan Normark, Lars Klareskog och Hans Rosling

2013 - Gösta Gahrton, Folke Sjöqvist och Bengt Winblad

2012 - Peter Aspelin, Dimitris N. Chorafas, Suad Efendic och Nina Rehnqvist Ahlberg

2011 - Hans-Olov Adami, Lars Ekholm, Jan-Åke Gustafsson, Kerstin Hall och Tomas Hökfelt

2010 - Margareta Almling, Margareta Blombäck, Kerstin Hagenfeldt, Ulf Hjertonsson, Gunnar Höglund, Eva Klein, Georg Klein, Sten Linder-Aronson, Jan Lindsten, Anna-Stina Malmborg, Erling Norrby, Sten Orrenius, Nelson Sewankambo, Göran Stiernstedt, Yi-Xin Zeng,

Silvermedaljen

2022 - Lena Borell, Göran Dahllöf, Rolf Kiessling och Marianne Schultzberg

2021 - Maria Masucci, Christina Helging Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge

2020 - Kristina Alexandersson och Roland Möllby

2019 - Lena von Koch och Björn Klinge

2018 - Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmqvist

2017 - Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson

2016 - Gunnar Lennerstrand och Elisabeth Kjellén

2014 - Outi Hovatta och Björn Vennström

2013 - Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg

2012 - Kerstin Brismar, Bertil Daneholt, Johan Forsslöf och Karin Harms-Ringdahl

2011 - Agneta von Bahr, Inger Huldt, Kerstin Lagerström och Arne Öhman

2010 - Tomas Cronholm, Staffan Cullheim, Marja Lind Tuomela, Ester Mogensen, Per Olsson, Birger Winbladh.

Guldmedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort enastående insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut vid tillfälle som bestäms av rektor. Guldmedaljen ges i första hand till extern mottagare men i synnerligen speciella fall även till intern mottagare.

Mottagare av guldmedalj kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid Karolinska Institutet få Guldmedalj och vice versa.

Stora silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med installationshögtiden i Aula Medica. Stora silvermedaljen delas ut till extern mottagare i första hand men i speciella fall även till intern mottagare.

Silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet. I första hand är Silvermedaljen avsedd för intern mottagare men kan även delas ut till extern mottagare.

Anne Thyrfing
2023-05-22