Skip to main content

Om uMOVE

Målet för uMOVE är att erbjuda en toppmodern plattform för studier av rörelsekontroll och beteende för forskare, lärare, studenter och kliniker genom ett tvärvetenskapligt tillväga-gångsätt.

Vi erbjuder tjänster såsom stöd vid design av projekt, datainsamling, analys och tolkning till att enbart hyra ut utrustning och/eller labblokal. Vårt uppdrag är att bringa ny kunskap kring olika perspektiv av människans rörelsekontroll, tex genom att studera inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll och aktivitet i dagliga livet.

Core-faciliteten uMOVE har erhållit medel från Strategiska forskningsområdet i vårdvetenskap (SFO-V) vid Karolinska Institutet för att under 2018 till 2020 utveckla och etablera en core-facilitet inom rörelsevetenskap. uMOVE är ett samarbete mellan Institutionen för Neurobiologi, vård-vetenskap och samhälle (NVS), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) och Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet, och verksamheterna Funktion Hälsoprofessioner och Tema Barn och Kvinnosjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektgrupp

Facility Manager

Lektor, biträdande

David Conradsson

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: david.conradsson.1@ki.se

uMOVE Core Facility Team

Tekniker

Mikael Reimeringer

Forskningsassistent

Anna Beling

Scientific Director

Erika Franzén

Styrgrupp

uMOVE styrgrupp

Erika Franzén

Eva Broström

Åsa Dedering

Pia Enebrink

Joanna Kvist

Andreas Olsson

Yvonne Wengström, adjungerad SFO-V

Kontakta uMOVE

Frågor eller vill ni diskutera ett framtida eller pågående projekt? Mejla oss gärna på:

uMOVE@ki.se