Om uMOVE

Målet för uMOVE är att erbjuda en toppmodern plattform för studier av rörelsekontroll och beteende för forskare, lärare, studenter och kliniker genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Vi erbjuder tjänster såsom stöd vid design av projekt, datainsamling, analys och tolkning till att enbart hyra ut utrustning och/eller labblokal. Vårt uppdrag är att bringa ny kunskap kring olika perspektiv av människans rörelsekontroll, tex genom att studera inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll och aktivitet i dagliga livet.

uMOVE är ett samarbete mellan Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Core-faciliteten uMOVE erhåller stöd av:

uMOVE Core Facility Team

Facility Manager

Scientific Director

Erika Franzén

Professor/fysioterapeut

Lab manager

Lab manager

Forskningsassistent

Linda Jaktholm

Forskningsassistent
0852488830

Styrgruppen

Maria Hagströmer (NVS) (Ordförande)

Linda Holmström (HP)

Emma Sjölund (HP)

Malin Nygren-Bonnier (NVS)

Erika Franzén (Scientific Director)

David Moulaee Conradsson (Facility manager)

Advisory board

Andreas Olsson (Professor CNS)

Carl Johan Sundberg (Professor FyFa/LIME)

Heidi Stensmyren (Temachef Kvinnohälsa & Hälsoprofessioner)

Joanna Kvist (Professor LiU)

Maria Ekblom (Docent/Lektor GIH)

Wim Grooten (Docent/Lektor NVS)

Eric Westman (Professor NVS)

Ing-Marie Dohrn (Adjunkt NVS, SFO-v)

Åsa Dedering (Docent, Region Dalarna)

Kontakta uMOVE

Frågor eller vill ni diskutera ett framtida eller pågående projekt? Mejla oss gärna på: umove@ki.se

DM
Innehållsgranskare:
Linda Jaktholm
2023-02-07