Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

This page in English

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

Vårdvetenskapens framtid

En film om vårdvetenskapens framtid och utmaningar filmad den 7 maj då dekaner, vårdforskare, patient- och vårdgivarrepresentater samlades för att diskutera detta under ledning av Marianne Rundström.

Vårdvetenskap