Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

This page in English

SFO-V är en strategisk satsning på vårdforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskning och vårdverksamheter genom forskningsfinansiering samt seminarieverksamhet.

Vårdvetenskap