Skip to main content

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

Riksdagsledamot föreläste på SFO-V's ledarskapsutbildning

Riksdagsledamot föreläste på SFO-V's ledarskapsutbildning

Riksdagsledamot Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Socialutskottet, gästade vår ledarskapsutbildning för juniora forskare vid KI och Umeå Universitet, för att dela med sig av sina erfarenheter av kommunikation med forskare.

SFO-V Kalendern

EE
Elisabeth Edlund
2019-07-18