Alexandra Halvarsson

Alexandra Halvarsson

Anknuten till Forskning | Docent
Mobiltelefon: 0702-427128
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och specialistsjukgymnast.

  Disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med avhandling: Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis.

  Har för närvarande en ALF finansierad forskningstjänst på 50%, Klinisk forskare med vårdutbildning, Karolinska Universitetssjukhuset.

  Driver forskningsprojekt inom implementering av balansträning för äldre (www.hallbalansen.se) och ett projekt om digitalisering av lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Utbildning
  2005, Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, Leg. sjukgymnast

  2011, Masterexamen, Karolinska Institutet, Klinisk medicinsk vetenskap

  2015, Doktorsexamen, Karolinska Institutet, Medicinsk vetenskap

  2017, Specialistsjukgymnast, Äldres hälsa.  Postdok-positioner:

  2015- 2016 Post dok, (40-50%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Agneta Ståhle.

  2017-2018 Post dok, 50%, “ALF postdok tjänst” Karolinska Universitetssjukhuset.

  2016-2018 Post dok (20-40%) Sektionen för fysioterapi, NVS, KI, handledare: Helena Larsson  Docentur:

  2021, Docent i fysioterapi, Karolinska Institutet

  Akademiska priser och utmärkelser
  2014 Nominerad till bästa posterpresentation vid ”Patientsäkerhetskonferensen” Stockholm, Sverige

  2015 Utvald till bästa posterpresentation från Europa (WCPT Outstanding presentation award) vid World Confederation of Physiotherapy (WCPT) congress, Singapore 2015.

  2017 Karolinapriset 2017 – Föredömlig utbildning-eller handledningsinsats. Lärarlaget Termin 3 Huddinge – Malin Sellberg, Alexandra Halvarsson och Charlotte Kaijser

  2017, Global Bridges, SFO-V Karolinska Institutet. Mentorskap under en vecka, inbjuden senior forskare: Professor Alan Jette.

Forskningsbeskrivning

 • PUBLIKATIONER, se referenslista.

  Ytterligare publikationer:

  Publicerade artiklar:

  Lindgren C, Ståhle A, Halvarsson A. Long-term effects of self-reported physical function and disability after participation in an individually adjusted and specific progressive balance training programme for older adults with fear of falling and tendency to fall. E-published January 2018.

  Thorberg M, Ståhle A, Halvarsson A. An analysis of the ability to take a rapid step forward, concerns about falling and balance in a group of older people with osteoporosis – a cross sectional study. European Journal of physiotherapy. E-published september 2017.

  Löfgren N, Halvarsson A, Ståhle A, Franzén E. Gait characteristics in older women with osteoporosis and fear of falling. European Journal of physiotherapy, 2013
 • 15:139-145.  Populärvetenskapliga artiklar:

  Grahn Kronhed A-C, Halvarsson A. Osteoporos och fysisk aktivitet för äldre. Tidningen Ä (Riksföreningen Sjuksköterskan inom Ädre- och Demensvård). Nr 1, 2019.  Bokkapitel:

  Balansträning, i boken Osteoporos – frakturer och träning. Utgiven 2019. Redaktör Ingrid Bergström, Studentlitteratur.

  Fallprevention, TUFF-utbildningen, Region Stockholm 2019, (https://lartorget.sll.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=6710&
 • navtreeid=b8b4be47-6412-4df8-8121-449cb41b9602)

  Fallprevention, Vårdhandboken, uppdatering 2021.

Undervisning

 • Pedagogiskakurser på universitetsnivå:

  2015 Teaching and Learning in Higher Education (GHPD), KI.

  2016 Web Course for supervisors for doctoral students at KI.

  2016 Introductory Doctoral Supervision Course, KI

  2016 “Från PEK till praktik” pedagogical leadership course with associate professor Klara Bolander Laksov. Development and implementation of a pedagogical tool in clinical practice. 4, 5 Hp.

  Pedagogiskt uppdrag:

  2015 – 2019: Adjungerad klinisk adjunkt, Karolinska Universitetssjukhuset och Fysioterapeutprogrammet, KI. Utforma och leda klinisk undervisning, stötta kliniska handledare och studenter. Examinerar i olika former (seminarier, klinisk muntlig tentamen).

  2019 - 2021: Klinisk adjunkt, Karolinska Universitetssjukhuset och Fysioterapeutprogrammet, KI. Utforma och leda klinisk undervisning, stötta kliniska handledare och studenter. Examinerar i olika former (seminarier, klinisk muntlig tentamen).

  Handledning:

  2012, huvudhandledare för 1 kandidatprojekt,

  2013-2014, bi-handledare till 4 magisterprojekt.

  2015-2017, huvudhandledare till 5 magisterprojekt

  2018- pågående, huvudhandledare till doktorand P Sönnerfors.

  2018 – pågående, bihandledare till doktorand M Sellberg

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, fysioterapi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2011
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI