Mobila rörelseanalyssystem

Tekniken går snabbt framåt och det finns idag flertalet användarvänliga och mobila rörelseanalyssystem. Fördelen med dessa system är att de enkelt kan användas i den miljö som forskningen eller kliniken vanligen bedrivs i, alternativt i hemmiljön.

Den tekniska utvecklingen har lett att mobila rörelseanalyssystem finns tillgängliga för objektiv mätning av gång, funktionella rörelser och postural kontroll i den miljö som forskningen eller kliniken vanligen bedrivs i. Fördelen med dessa system är deras användbarhet - inklusive flexibel programvara och automatisk bearbetning av objektiva markörer för rörelse och postural kontroll genom validerade algoritmer

uMOVE erbjuder idag systemen APDM och GAITRite för mobil rörelseanalys:

APDM

APDM är ett sensorbaserat system som består av treaxliga accelerometrar, gyroskop och magnetometrar som möjliggör helkroppsbedömning av gång, funktionella rörelser och postural kontroll i forskning eller hemmiljö. Läs mer om APDM systemet här

Vi erbjuder våra kunder att hyra dessa system, samt utbildning avseende mjukvara och konsultationer avseende datainsamling och datahantering.

uMOVE har även specifik kunskap kring hur rörelseanalys med mobila system kan kombineras med registrering av kognitiva uppgifter, så kallad Dual-task.

 

 

GAITRite

GAITRite är en tryckkänslig elektronisk gångmatta vilket är standard för mätning av spatiala och temporala gångparametrar. Läs mer om GAITRite systemet här

 

DM
Innehållsgranskare:
Linda Jaktholm
2024-04-16