Mätning av fysisk aktivitet

”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” (doktor Edward Stanley, 1826-1893)

Låg grad av fysisk aktivitet är en betydelsefull riskfaktor för de flesta av våra folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes, cancer, depression och psykisk ohälsa. Objektiv monitorering och utvärdering av fysisk aktivitet tillför därför en viktig dimension till många frågeställningar i klinik och forskning.

Accelerometrar är en mätmetod för att registrera hur mycket en person rör sig i sin vardag (t ex antal steg) men även mer detaljerad information om aktivitetsmönstret; såsom tid eller perioder som spenderas i olika intensitetsnivåer (t ex stillasittande tid eller måttlig aktivitet). Mätningen sker vanligtvis under 7 dagar i rad för att få ett robust mått av en persons fysiska aktivitet.

uMOVE erbjuder idag följande service vad gäller registrering av fysisk aktivitet:

Vi erbjuder våra kunder stöd i att administrera dessa accelerometersystem (dvs förberedelse och utskick av mätare till forskningspersoner, nedladdning av data och assistans vid datahantering och analys), alternativt hyra av accelerometrar, samt utbildning avseende mjukvara och hantering.

Actigraph GT3X+

Accelerometrar tillhandahåller information om den totala volymen av fysisk aktivitet (t ex antal steg) men även mer detaljerad information om aktivitetsmönstret; såsom tid eller perioder som spenderas i olika intensitetsnivåer (t ex stillasittande tid eller måttlig aktivitet).

Actigraph GT3X+ är en 3-axlig accelerometer som kan bäras på olika delar av kroppen (t.ex. handled, midja och fotled) för att utvärdera den totala volymen av fysisk aktivitet och tid i olika intensitetsnivåer, såsom tid i inaktivitet och måttlig aktivitet. Actigraph GT3X+ kan även integreras med mätning av hjärtfrekvens för att ytterligare förståelse för intensiteten av den aktivitet som utförs.

Metoden kan även integreras med mätning av hjärtfrekvens för att mer specifikt adressera intensiteten av den fysiska aktiviteten.  Läs mer om Actigraph här

ActivPAL 

ActivPAL är en lårburen accelerometer som rekommenderas för mätning av tid i olika kroppspositioner (liggande/sittande, stående och gående) och antal förflyttningar från sittande till stående under en dag. ActivPAL mäter också antal steg och stegfrekvens (kadens) som en markör för intensitet av den fysiska aktiviteten som utförs.

 Läs mer om ActivPal här

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt här

DM
Innehållsgranskare:
Linda Jaktholm
2023-08-21