Children wearing NIRx Medical Technologies LLC

uMOVE – en core facilitet för studier av människans rörelse

uMOVE erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem – från lab-baserade mätningar till monitorering av aktiviteter i dagliga livet och inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll.

Våra tjänster

Kontakta oss

Följ uMove på LinkedIn

Håll dig uppdaterad om våra projekt och aktiviteter på Sociala medier