Skip to main content

uMOVE – en core facilitet för studier av människans rörelse

uMOVE erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem – från lab-baserade mätningar till monitorering av aktiviteter i dagliga livet och inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll.

Våra tjänster

Kom igång med uMove

Kontakta oss

Följ uMove på LinkedIn

Håll dig uppdaterad om våra projekt och aktiviteter på Sociala medier