Children wearing NIRx Medical Technologies LLC

uMOVE – en core facilitet för studier av människans rörelse

uMOVE är en corefacilitet som erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem. Här utförs både lab-baserade mätningar samt monitorering av aktiviteter i dagliga livet, samt undersökning av vilken inverkan kognitiva funktioner och emotioner har för rörelsekontroll.

Våra tjänster

Kontakta oss

Följ uMove på LinkedIn

Håll dig uppdaterad om våra projekt och aktiviteter på Sociala medier