Children wearing NIRx Medical Technologies LLC

uMOVE – en core facilitet för studier av människans rörelse

uMOVE är en corefacilitet som erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem. Här utförs både lab-baserade mätningar samt monitorering av aktiviteter i dagliga livet, samt undersökning av vilken inverkan kognitiva funktioner och emotioner har för rörelsekontroll.

Foto: NIRx MeMedical Technologies LLC

Våra tjänster

Kontakta oss