David Moulaee Conradsson

David Moulaee Conradsson

Universitetsadjunkt | Biträdande Lektor | Lektor | Docent
Telefon: +46852486614
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är sjukgymnast sedan 2008, biträdande lektor och docent vid sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. Jag tog min kandidatexamen i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet, magisterexamen i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet (2012) och doktorsexamen i medicinska vetenskap vid Karolinska Institutet (2016)

 • Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise. Efter min doktorandutbildning genomförde jag en post-doc vid Human brain Control of Locomotion Lab, McGill University, Montreal, Kanada under handledning av Associate professor Caroline Paquette.

  Mitt intresse och expertis är inom neurologisk rehabilitering och kliniska och experimentella studier om gångförmåga, motorisk funktion och fysisk aktivitet. Jag har en klinisk position som sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar som manager för uMOVE core facility på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på nya behandlingsstrategier för personer som drabbats av neurologisk sjukdomar/skada. Jag har ett särskilt intresse för hälsobefrämjande strategier för sekundärprevention för personer med neurologiska sjukdomar eller skador (stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA), Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada).

  Mitt forskningsprogram är primärt inriktat mot att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för personer som drabbats av stroke eller TIA. Övergripande mål är att:

  • Metodutveckla rörelsemätare (accelerometrar) för mätning av fysisk aktivitet vid stroke.
  • Förstå hur personer som haft stroke eller TIA är fysisk aktiva (eller inaktiva) och identifiera faktorer som främjar och begränsar deras engagemang i fysisk aktivitet.
  • Uvecklar och utvärdera digitala interventioner (tex via mobilapplikationer) för att främja fysisk träning och fysisk aktivitet vid stroke/TIA.

   Jag är också intresserad av global hälsa och hur förutsättningarna för rehabilitering och dess utfall skiljer sig mellan olika kontexter. Jag samarbetar till exempel med Associate professor Conran Joseph vid Stellenbosch University och Professor Anthea Rhoda vid University of Western Cape i Kapstaden, Sydafrika inom projektet “Health systems for stroke and spinal cord injury in Sweden and South Africa – a public health perspective on research and education”. Det övergripande målet med projektet är att beskriva och jämföra vårdprocesser och långsiktiga resultat av rehabilitering efter stroke och ryggmärgsskada i Sydafrika och Sverige.

Undervisning

 • Jag har ett stort intresse för det pedagogiska uppdraget och jag undervisar och handleder på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Min specialisering i undervisning är främst inom digital fysioterapi, mätmetoder av fysisk aktivitet och interventioner för att främja fysisk aktivitet för patientgrupper med neurologiska sjukdomar eller skador.

  Jag är kursledare för kursen “Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv” (avancerad nivå, 7, 5 hp) som syftar till att förbättra beredskapen hos fysioterapeuter att arbeta på distans med stöd av digitala hjälpmedel. Jag har erfarenhet från samordning och utveckling av kurser, föreläsningar och praktiska seminarier, samt examinator och moderator.

  Jag är även intresserad av internationalisering av utbildning för att förbättra utbildningens kvalitet och mångfald. Inom vårt pågående samarbete med Stellenbosch University och University of Western Cape i Kapstaden arbetar vi till exempel med att definiera universella lärandemål och utforma läraraktiviteter kopplade till studenternas kulturella kompetens.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019-2024
 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2016-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2014
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI