INDUCT på KI (avslutat)

Det övergripande målet för INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology) var att förbättra teknikens användbarhet inom demensvården, genom utvärdering och implementering.

Se INDUCT:s hemsida.

 

INDUCT-nätverket omfattade världsledande partnerorganisationer, universitet och företag. INDUCT samarbetade med INTERDEM, som är ett omfattande internationellt nätverk som verkar för utveckling och forskning inom demensområdet. 15 nya sk Early Stage Researchers (ESRs), dvs. doktorander, ingick i INDUCT, och två av dessa finns/fanns inom forskargruppen CACTUS på KI.

De två INDUCT-projekten på KI var

1) Vardagsteknik i offentlig miljö möter personer med demens

2) Tillgång till och förmåga att använda vardagsteknik hos äldre med demens

I dessa projekt låg fokus på personer med demens som användare av vardagsteknik, och studierna undersökte hur teknik i offentlig miljö och samhällsservice interagerar med och influerar upplevd delaktighet hos personer med demens i olika länder i Europa (i detta fall Storbritannien och Sverige). Data insamlades med instrument; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT), men också med kvalitativa metoder.  Studierna bidrog med data både till databaserna för dessa instrument och till det internationella projektet ”Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning”.  Projekten startade hösten 2016 och avslutades vintern 2021.

Medarbetare

Ledare: i Sverige: Louise Nygård

Vid KaroIinska Institutet: Camilla MalinowskyAnders Kottorp (Malmö Universitet/KI), Sarah Wallcook, PhD 2021; Sophie Gaber, PhD 2021

Se samtliga medarbetare på INDUCT:s hemsida.

Finansiärer

EU Marie Slodowska Curie ETN, FORTE, VR

Se också följande projekt på CACTUS hemsida:

Publikationer

Gaber, S. N. The participation of older people with and without dementia in public space, through the lens of everyday technology use. PhD-thesis, Karolinska Institutet. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47390.

Gaber, S. N., Nygård, L., Malinowsky, C., Brorsson, A., Kottorp, A., & Hedman, A. (2020). Enacting citizenship through participation in a technological society: A longitudinal three-year study among people with dementia in Sweden. Ageing and Society, 1–22. Cambridge University Press.

Gaber, S. N., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S., & Malinowsky, C. (2020). Social Participation in Relation to Technology Use and Social Deprivation: A Mixed Methods Study Among Older People with and without Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4022. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/4022#.

Gaber, S.N., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky, C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK. BMC Geriatrics, 20, 192. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01565-0.

Gaber, Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Everyday Technologies and Public Space Participation among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, Vol. 86(5) 400-411. https://doi.org/10.1177/0008417419837764.

Wallcook, S. (2021). Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia. PhD-thesis, Karolinska Institutet. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47651.

Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (Accepted). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of Occupational Science (JOS). https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610.

Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (2020) The perceived challenge of everyday technologies in Sweden, the United States, and England: exploring differential item functioning in the Everyday Technology Use Questionnaire. SJOT. 27:8, 554-566. https://doi.org/10.1080/11038128.2020.1723685.

Wallcook, S., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (online July 2019). The use of Everyday Information Communication Technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive Technology. https://doi.org/10.1080/10400435.2019.1644685

Bokkapitel och rapporter:

Gaber, S. N., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S., & Malinowsky, C. (2022). Social participation and everyday technology use: a mixed methods study among people living with and without dementia. In M. Orrell, D. Oliveira, O. McDermott, F. Verhey, F. Dassen & R.-M. Droes. Improving the lives of people with dementia through technology: interdisciplinary network for dementia utilising current technology. Routledge.

Gaber, S. N., & Wallcook, S. (2020). Lay Report: People with dementia in Public Space using Everyday Technology (PIPSET) (IRAS 215654). Available from: https://ki.se/en/nvs/induct-at-ki.

Gaber, S. N., & Brorsson, A. (2019). The role of technology around stigma: Marie’s journey. World Alzheimer Report 2019, pp. 162-163. London: Alzheimer’s Disease International. Available from: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2019.pdf.

Gaber, S. N., & Heuchemer, B. (2019). Prioritizing prisons and dementia? How to address the double stigma of people with dementia or memory issues in prisons and forensic institutions. World Alzheimer Report 2019, pp. 140-142. London: Alzheimer’s Disease International. Available from: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2019.pdf.

Wallcook, S., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G. & Malinowsky, C. (2022). Conditions of Everyday Technology Use and its Interplay in Life Outside Home among Older People with and without Dementia. In M. Orrell, D. Oliveira, O. McDermott, F. Verhey, F. Dassen & R.-M. Droes. Improving the lives of people with dementia through technology: interdisciplinary network for dementia utilising current technology. Routledge.

Wallcook, S., Gaber, S., Nygård, L., & Malinowsky, C. (2019). Joint INDUCT/WFOT International practice guidance on technology use in dementia. Interdisciplinary Network for Dementia Utilizing Current Technology (INDUCT). Stockholm: Karolinska Institutet.

Alvarez, L., Wallcook, S., von Zweck, C, Timbeck, R., Ledgerd, R. (2019) ‘Global indicators of assistive technology use amongst occupational therapists: Report from the World Federation of Occupational Therapists’ Global Survey’ In, Layton N, Borg J (ed.). Global perspectives on assistive technology: proceedings of the GReAT Consultation 2019. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, p.411-423. Available from: https://www.wfot.org/resources/global-indicators-of-assistive-technology-use-amongst-occupational-therapists-report-of-wfots-global-surveys.

Dröes, R-M., Vermeer, Y., Libert, S., Gaber, S. N., Wallcook, S., Rai, H., … Orrell, M. (2019). Best Practice Guidance: Human Interaction with Technology in Dementia. Interdisciplinary Network for Dementia Utilizing Current Technology (INDUCT). Available from: https://www.dementiainduct.eu/wp-content/uploads/2019/10/D6.2-BPG-website-format-29-9-2019-v3.0.pdf.

Evans-Lacko, S., Bhatt, J., Comas-Herrera, A., D’Amico, F., Farina, N., Gaber, S., Knapp, M., Salcher-Konrad, M., Stevens, M., & Wilson, E. (2019). World Alzheimer’s Report Global Survey on Stigma and Dementia. London: London School of Economics.

World Federation of Occupational Therapists, Alvarez, L., Holte, T., Layton, N., Ledgerd, R., McAdam, J., Salman, H., Steggles, E., Wallcook, S. (2019) WFOT Position Statement: Occupational therapy and assistive technology [https://www.wfot.org/resources/occupational-therapy-and-assistive-technology].

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06