Resurser hos personer med kognitiv svikt eller demens: Kompensationsstrategier i dagligt liv och lärande, i aktivitet och relaterat till teknik

Baserat på tidigare forskning har vi utvecklat ett redskap för att identifiera individers resurser i form av hur de bemöter svårigheter och löser problem, främst gällande personer med MCI eller demens. Den första referensen nedan ger en översikt av denna litteratur.

Vi har under många år haft ett särskilt intresse för att utveckla ny kunskap om förutsättningar för att bibehålla och understödja delaktighet, aktivitetsengagemang och förmågan att använda teknik hos äldre med MCI eller demens, baserat på upptäckande studier av deras resurser. Vårt mål har varit att identifiera de strategier som de själva utvecklat eller använder sig av för att hantera och lösa problem som uppstår i dagliga livets aktiviteter och i arbete, samt i deras möte med välkänd och ny teknik, och den potential de har för att lära sig och anpassa sitt sätt att agera i detta sammanhang.

Detta redskap prövas nu i forskning och klinisk verksamhet, först i projektet Demens eller kognitiv svikt i arbetslivet (se separat CACTUS-websida). I Luleå prövas redskapet bland personer med förvärvad hjärnskada (se den andra referensen nedan).

Ledare

Vid KI: Louise Nygård

Vid LTU: Maria Larsson Lund

Finansiärer

FORTEs programstöd samt FORTE under JPI MYBL ramverket.

Tidigare även Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) vid KI.

Publikationer

Nygård L, Ryd C, Astell A, Nedlund A-C, Boger J, Mäki Petäjä Leinonen A, Issakainen M, Larsson-Lund, M. (2021). Self-Initiated Management Approaches in Everyday Occupations used by People with Acquired Cognitive Impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-13.
 

Lindberg M, Månsson Lexell E, Ranner M & Larsson Lund M. (2023). Self-initiated management strategies in digitalized work and everyday life – experiences of people with cognitive difficulties due to neurological disordersScandinavian Journal of Occupational Therapy. 30:4, 559-571.

LN
Innehållsgranskare:
2024-05-06