Demens eller kognitiv svikt i arbetslivet

Syftet med detta multidisciplinära projekt (arbetsterapi, psykologi, äldrejuridik och arbetsrätt, samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap) är att utveckla ny kunskap om vad som händer när äldre personer utvecklar kognitiv svikt eller demens medan de fortfarande är i arbete, hur regelverk och lagar påverkar, och hur situationen och det som händer upplevs och hanteras. Startdatum för detta treåriga projekt var 1 april 2018, med avslut under 2023 (förlängning pga. pandemin).

Projektet fokuserar på följande:

  • Teknikens roll; hur tekniken och personerna passar ihop, utveckling och prövning av nya/anpassade lösningar för att understödja fortsatt arbete och/eller övergång från arbete, samt hur personerna förhåller sig till lärande och problemlösning för att hantera och anpassa sig till situationen
  • Hur lagar och regelverk i olika länder och organisationer kan stödja och/eller hindra fortsatt arbete och/eller övergång från arbetet, hur dessa praktiseras av olika aktörer, och hur de bättre kan förstås av personer med kognitiv svikt/demens och deras arbetsgivare
  • Utveckling av ett digitalt redskap för att möjliggöra kommunikation och beslutsprocesser för personen med kognitiv svikt/demens och deras arbetsgivare. 

Medarbetare

Ledare: Louise Nygård (coordinator), Arlene Astell (ledare Canada, Toronto University) och Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (ledare Finland, University of Eastern Finland).

I Sverige: Ann-Charlotte Nedlund (Linköpings Universitet), Charlotta Ryd (KI), Ann-Louise Engvall och Birgit Heuchemer (KI), Lena Rosenberg (KI), Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI).

I Kanada: Jenifer Boger (Waterloo University) and Arlene Astell (University of Toronto) och deras medarbetare.

I Finland: Sirkkaliisa Heimonen (Äldreinstitutet), och Mervi Issakainen, Marjo Ylhäinen & Katja Karjalainen (University of Eastern Finland).

Finansiär

I Sverige: FORTE under JPI MYBL ramverket, och bidrag ifrån Demensförbundet.

Publikationer (ytterligare flera är ännu i manus och anges inte här)

Nygård L, Ryd C, Astell A, Nedlund A-C, Boger J, Mäki Petäjä Leinonen A, Issakainen M, Larsson-Lund, M. (2021). Self-Initiated Management Approaches in Everyday Occupations used by People with Acquired Cognitive Impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-13.

Nygård L, Nedlund, A-C, Mäki Petäjä Leinonen, A, Astell, A., Boger, J, Issakainen, M, Engvall, A-L, Heuchemer, B, Rosenberg, L, Ryd, C. (2023) What happens when people develop dementia whilst working? An exploratory multiple case study.  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18 (1), 2176278.

Issakainen M, Mäki-Petäjä-Leinonen A, Heimonen S, Nedlund A-C, Astell A, Boger J, Rissanen S, Nygård L. (2021). Experiences of influencing one's own life when living with working-age dementia. Ageing and Society, 1-20. 

Karjalainen K, Issakainen M, Ylhäinen M, Marashi S, Nedlund A-C, Boger J, Astell A, Mäki Petäjä Leinonen A, Nygård L. (2022). “Supporting continued work under the UNCRPD – views of employees living with mild cognitive impairment or early onset dementia.” International Journal of Discrimination and the Law, published online, 5th August 2022.

Shastri K, Boger J, Marashi S, Astell A, Dove E, Nedlund A-C, Mäki Petäjä Leinonen A, Nygård L. (2022). Working towards inclusion: Creating technology for and with people living with mild cognitive impairment or dementia who are employed. Dementia, 21(2):556-578.

Övriga publikationer (på engelska)

Marashi S, Astell A, Mäki Petäjä Leinonen A, Nedlund A-C, Nygård L, Boger J. (2020). “Identifying the Features and Functions of a Work-management App for People with Early Onset Dementia/ Mild Cognitive Impairment”. Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), USA, 23-24/9, online.

Shastri K, Marashi S, Boger J, Flora P, Astell A, Nedlund A-C, Karjalainen K, Mäki Petäjä Leinonen A, Nygård L. (2019). "Determining needs for technology for people with MCI/dementia at work: a human factors approach", Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), 24-28/6, Toronto, ON, Canada.

Heimonen S, Issakainen M, Nedlund A-C, Boger J, Astell A, Mäki Petäjä Leinonen A, Nygård L (2022). Applying a Solution-Focused Approach in Counseling for Working Aged People Living with Mild Cognitive Impairment or Young-Onset Dementia. The SFiO InterAction Collection 2022.

LN
Innehållsgranskare:
2024-05-06