Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och platser i offentlig miljö för äldre personer, särskilt de som lever med demens, och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.

Då kvarboende nu blivit en norm för vård och omsorg behöver vi bättre förstå vilka möjligheter äldre personer med och utan demens har att engagera sig i aktiviteter och platser utanför hemmet. Vi behöver också utveckla och systematiskt pröva åtgärder för förbättringsarbete, t.ex. stöd till individer, ökad tillgänglighet och användbarhet. Engagemang i aktiviteter rekommenderas för att förebygga kognitiv funktionsnedsättning under åldrandet, och integration i samhället rekommenderas för att öka livstillfredställelsen. Därför behöver vi mer kunskap om hur en aktiv livsstil i både hem och samhälle kan understödjas.

Forskningen i detta projekt bygger direkt på resultat ifrån tidigare forskning inom demensområdet i vår grupp i Sverige. Nu pågår delprojekt i ett flertal länder (Sverige, Schweiz (franskspråkiga delen), Canada, Storbritannien, USA) och flera olika professioner är involverade (arbetsterapi, ingenjörsvetenskap, geografi, arkitektur). I alla länderna används det nyligen utvecklade frågeformuläret Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT) i studierna, och i Sverige, Schweiz och Storbritannien ingår även kvalitativa studier. Det svenska projektet är longitudinellt.

Medarbetare

Ledare: Camilla MalinowskyAnna Brorsson och Louise Nygård.

Forskare: Isabel Margot Cattin, Sophie Gaber, Liv Thalén, Anders Kottorp, Sarah Wallcook, samt Malcolm Cutchin, (USA), Nicolas Kuhne (Lausanne, Schweiz), Habib Chaudhury, Kishore Rajaram Seetharaman och Samantha Biglieri (Simon Fraser University, Canada).

Tidigare även: Annika Öhman (LiU), Heather Fritz och Susan Lawrence (USA), Maria Larsson Lund med medarbetare (Luleå), Monica Pantzar (KI), och Stefan Lundberg (KTH).

Finansiärer

FORTE, Familjen Kamprads Stiftelse, EU: Marie Slodowska Curie ETN, University of Applied sciences i Lausanne (Schweiz).

Tidigare även Strategiska Forskningsområdet Vård vid KI (SFO-V), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Stockholm County Council (ALF).

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT på KI.

Publikationer

Gaber S, Thalén L, Walles Malinowsky C, Margot-Cattin I, Seetharaman K, Chaudhury H, Cutchin M, Wallcook S, Kottorp A, Brorsson A, Biglieri S, & Nygård L. (2022). Social citizenship through out-of-home participation among older adults living with and without dementia. Journal of Applied Gerontology. https://doi.org/10.1177/07334648221112425.

Margot-Cattin, I. Berchtold, A., Gaber, S., Kühne, N., Nygård, L., & Malinowksky, C. (2022). Associations between community participation and types of places visited among persons living with and without dementia: risks perception and socio-demographic aspects. BMC Geriatrics, 22, 309. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03015-5.

Thalén L, Walles Malinowsky C, Margot-Cattin I, Gaber S.N., Seetharaman K, Chaudhury H, Cutchin M, Wallcook S, Kottorp A, Brorsson A, Nygård L. (2022). Out-of-home participation among people living with dementia: A study in four countries. Dementia: the international journal of social research and practice, 21(5), 1636-1652. https://doi.org/10.1177/14713012221084173.

Margot Cattin, I., Kuhne, N., Öhman, A. Brorsson, A. & Nygård, L. (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia. https://doi.org/10.1177/14713012211002030.

Margot-Cattin, I., Ludwig, C., Kühne, N., Eriksson, G., Berchtold, A., Nygård, L., & Kottorp, A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian Journal of Occupational Therapy, 0(0). https://doi.org/10.1177/00084174211000595.

Malinowsky, C., Olofsson, A., Nyman, A. & Larsson Lund. M. (2020). Patterns of participation: Facilitating and hindering aspects related to places for activities outside the home after stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(3):204-212. https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1668958.

Olofsson A, Nyman A, Kassberg AC, Malinowsky C and Larsson Lund M (2020) Places visited for activities outside the home after stroke: Relationship with the severity of disability. British Journal of Occupational Therapy 83, 405–412.

Gaber, S. N., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S., & Malinowsky, C. (2020). Social Participation in Relation to Technology Use and Social Deprivation: A Mixed Methods Study Among Older People with and without Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4022. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/4022#.

Gaber, S.N., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky, C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK. BMC Geriatrics, 20, 192. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01565-0.

Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (2020). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of Occupational Science (JOS). https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610.

Chaudhury H, Mahal T, Seetharaman K and Nygaard HB (2020) Community participation in activities and places among older adults with and without dementia. Dementia. https://doi.org/10.1177/1471301220927230.

Gaber, Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Everyday Technologies and Public Space Participation among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, Vol. 86(5) 400-411. https://doi.org/10.1177/0008417419837764.

Margot-Cattin I, Kuhne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A and Nygård L (2019) Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American Journal of Occupational Therapy 73, 7301205030p1–7301205030p10.

 

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06