Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare - vilande

Syftet med forskningen i detta projekt var att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för teknikanvändning hos personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning (MCI, demens, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning) i relation till de krav som tekniken ställer på användarna.

Målet var att generera ny kunskap om samspelet mellan tekniken och användarna i olika miljöer och hur detta kan relatera till deras delaktighet, livsstil och hälsa.

En databas skapades med data om förmågan att använda teknik hos personer med och utan kognitiv funktionsnedsättning av olika ursprung och grad. Longitudinella studier, studier i andra länder samt interventionsstudier ingår. Projektet omfattar också studier av s.k. e-hälsa teknik och studier i samarbete med minnesmottagningen i Mölndal/Sahlgrenska Akademin.

Medarbetare

Ledare: Camilla Malinowsky tillsammans med Louise Nygård och Anders Kottorp (Malmö Universitet).

På KI (nuvarande och tidigare): Lena Rosenberg, Anna Brorsson, Sophie Gaber, Sarah Wallcook, Elin Jacobsson och studenter. Tidigare även Charlotta Ryd, Monica Hällgren, Brittmari Upgard, Cecilia Bråkenhielm Olsson, Mandana Fallahpour, Annicka Hedman, Ann-Helen Patomella, och Ove Almkvist.

Utanför KI (nuvarande och tidigare): Professor Rumi Tanemura’s forskargrupp vid Kobe University, Japan; Manuela Ferreira i Portugal; Torhild Holte i Norge, Tina Helle med medarbetare i Danmark; Meryl Lovarini i Australien; Anders Wallin och hans medarbetare, Sahlgrenska akademin; Maria Larsson-Lund, Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Finansiärer

FORTE, Vetenskapsrådet (VR), EU Marie Slodowska Curie ETN.

Tidigare även Swedish Brain Power (SBP), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Strategiska Forskningsområdet Vård vid KI (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF).

Se också övriga projekt på CACTUS hemsida, särskilt Validering av två instrument….. och INDUCT på KI.

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06