Vad är ETUQ?

Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, är ett frågeformulär som fångar en persons självskattade förmåga att använda vardagsteknik.

ETUQ webbild
ETUQ. Bild: Sveriges Arbetsterapeuter

ETUQ används i en strukturerad intervju som fokuserar på vardagsteknik som tex. fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner och biljettautomater. ETUQ fångar 1) i vilken mån personer uppfattar vardagsteknik som relevant, 2) i vilken mån de använder och erfar svårigheter i användandet av vardagsteknik, och 3) i vilken mån de låter bli att använda teknik som de egentligen uppfattar vara relevant, eller tidigare har använt.

 

ETUQ har hittills mest använts i forskning med äldre personer med kognitiv svikt eller tidig demenssjukdom i jämförelse med äldre utan kognitiv nedsättning. Det har också använts i forskningsprojekt med vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, och med personer med förvärvade hjärnskador. ETUQ har översatts till ett flertal andra språk och används i internationella samarbetsprojekt.

.

Bakgrund

Arbetetet med att utveckla ETUQ inleddes 2002 av Louise Nygård, i samarbete med kliniskt verksamma arbetsterapeuter och forskarkollegor. Utgångspunkten var att teknik används eller ingår i allt fler av de aktiviteter som vi utför i vardagen i hem och samhälle. Vi behöver således behärska alltmer teknik för att kunna vara delaktiga i vardagsaktiviteter. Samtidigt som vardagstekniken på många sätt kan förenkla tillvaron, så känner många människor ibland frustration över detta. Vi behöver kunskap om hur denna utveckling av tekniklandskapet upplevs av personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar, vilka tekniska föremål och tjänster de tycker att de behöver, vilka de använder sig av i och utanför hemmet, och vilken grad av svårighet som användandet medför. Den första versionen av ETUQ prövades av Lena Rosenberg i hennes avhandlingsarbete 2009. Anders Kottorp hade och har en särskilt viktig roll i detta arbete, speciellt i ETUQs utveckling från frågeformulär till instrument.

Vad kan ETUQ bidra med i kliniskt arbete?

  • ETUQ erbjuder en systematisk metod att fånga individers och gruppers uppfattade svårigheter i vardagsteknikanvändning, såväl i hemmet som ute i samhället. ETUQ kan komplettera bedömningar inom aktivitetsområdet (ADL/IADL/sociala aktiviteter) men ersätter inte dessa.
  • ETUQ är en metod för att fånga nivå av svårigheter att hantera vardagsteknik hos personer som ofta är självständiga och där subtila förändringar i dagliga livets aktiviteter oftast inte fångas med traditionella kliniska kartläggningsmetoder.
  • ETUQ kan bidra till att ringa in områden för arbetsterapeutiska eller andra interventioner.
  • ETUQ kan ibland erbjuda en alternativ kommunikationsväg i kontakten med klienten, eftersom det kan vara mindre integritetskränkande att samtala om teknikanvändning än om ADL, och genom att klienten i detta samtal får en möjlighet att visa sig utanför den sedvanliga patientrollen.
  • ETUQ är en evidensbaserad metod som är validerad för flera olika kliniska grupper.

Hur får jag tillgång till ETUQ?

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har publicerat ETUQ och det finns tillgängligt både på svenska och engelska. När du köper materialet får du också tillgång till en kurs (online) där ETUQs teori och tillämpning presenteras. Vi rekommenderar starkt att du drar nytta av detta erbjudande.

Här hittar du mer information om ETUQ inkl. online-kursen som ingår: Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ) - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se).

En ny kurs ges i november 2023 i regi av Sveriges Arbetsterapeuter: Teknikanvändning i vardagen. I kursen ingår ETUQ, META och ett dialogstöd. Se www.arbetsterapeuterna.se/vardagsteknik.

ETUQ i ett forskningssammanhang

ETUQ har sitt ursprung och sin hemvist i forskargruppen Cognitive ACcessibility and Technology Use when ageing in home and Society (CACTUS), vid avdelningen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet. 

Om du vill diskutera eventuellt forskningssamarbete relaterat till ETUQ, kontakta Camilla Walles Malinowsky.

ETUQ Publikationer

2021

Gaber SN, Nygård L, Malinowsky C, Brorsson A, Kottorp A, Hedman A.  (2021). Enacting citizenship through participation in a technological society: a longitudinal three-year study among people with dementia in Sweden. Aging and Society,1–22. https://doi.org/10.1017/S0144686X21000544.

Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C., & Malinowsky, C. (2021). The use of everyday technology; a comparison of older persons with cognitive impairments’ self-reports and their proxies’ reports. British Journal of Occupational Therapy, 84(7),  446–455. https://doi.org/10.1177/0308022620954117.

2020

Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (2020). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of Occupational Science (JOS). https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610.

Jakobsson, E., Nygård, L. Kottorp, A., Bråkenhielm Olsson, C & Malinowsky, C. (2020). Does the purpose matter? A comparison of everyday information and communication technologies between eHealth use and general use as perceived by older adults with cognitive impairment. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1821103.

Gaber, S., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky, C. (2020). Social Participation in Relation to Technology Use and Social Deprivation: A Mixed Methods Study Among Older People with and without Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 5;17(11),4022.

Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky. C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK BMC Geriatrics, 20(1):192.

Malinowsky, C., Nygård, L., Pantzar, M. & Kottorp, A. (2020). Test-retest reliability of the short version of the Everyday Technology Use Questionnaire (S-ETUQ). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(8), 567-576.

Köttl H; Fallahpour, M., Hedman. A., Nygård, L. & Kottorp, A. (early online 22 March 2020). Depression, everyday technology use and life satisfaction in older adults with cognitive impairments: a cross-sectional exploratory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Wallcook, S., Malinowsky, C., Nygård, L., Charlesworth, G., Lee, J., Walsh, R., Gaber, S. & Kottorp, A. (2020). The perceived challenge of everyday technologies in Sweden, the United States and England: Exploring differential item functioning in the everyday technology use questionnaire. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(8), 554-566. https://doi.org/10.1080/11038128.2020.1723685.

Bartels, S.L., Assander, S., Patomella, A.-H., Jamnadas-Khoda, J. & Malinowsky, C. (2020). Do you observe what I perceive? The relationship between two perspectives on the ability of people with cognitive impairments to use everyday technology. Ageing & Mental Health, 24 (8). 1295-1305. https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1609902.

2019

Wallcook, S., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). The use of Everyday Information Communication Technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive Technology. https://doi.org/10.1080/10400435.2019.1644685.

Gaber, Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Everyday Technologies and Public Space Participation among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, Vol. 86(5) 400-411. https://doi.org/10.1177/0008417419837764.

2018

Hedman, A., Kottorp, A, Almkvist, O. & Nygård, L. (2018). Challenge levels of everyday technologies as perceived over five years by older adults with mild cognitive impairment. International Psychogeriatrics. 30 (10), 1447-1454. https://doi.org/10.1017/S1041610218000285.

Kottorp, A., Malinowsky, C. Larsson Lund, M. & Nygård. L. (2018). Gender and diagnostic impact on everyday technology use – a differential item functioning (DIF) analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ).  Disability & Rehabilitation, early online,22:1-7. https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1472816.

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Rosenberg, L., Asaba, E. & Nygård, L. (2018). Everyday technology use among older adults in Sweden and Japan: A comparative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 25(6):446-456. https://doi.org/10.1080/11038128.2017.1321684.

Patomella, A-H., Ferreira, M., Rosenberg, L., Kottorp, A. & Nygård, L. (2018) Everyday technology use among older adults in Sweden and Portugal. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(6):436-445. https://doi.org/10.1080/11038128.2017.1311940.

Hedman, A., Kottorp, A. & Nygård, L. (2018). Patterns in everyday technology use and activity involvement in mild cognitive impairment: a five-year follow-up study. Ageing and Mental Health, 22(5):603-610. https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1297361.

Walsh, R., Drasga, R., Lee, J., Leggett, C., Shapnick, H., & Kottorp, A. (2018). Activity engagement and everyday technology use among older adults in an urban area. American Journal of Occupational Therapy, 72, 7204195040. https://doi.org/10.5014/ajot.2018.031443.

2017

Hedman, A., Nygård, L. & Kottorp, A. (Ahead of print 2017). Everyday technology use related to activity involvement among people in cognitive decline. American Journal of Occupational Therapy, 71(5):7105190040p1-7105190040p8. https://doi.org/10.5014/ajot.2017.027003.

Kaptain, R.J., Kottorp, A., Patomella, A.-H: & Helle, T. (2017). Inter-rater and test-retest reliability of the Danish version of the everyday technology use questionnaire. Scand J Occup Ther, 26:1-9. https://doi.org/0.1080/11038128.2017.1395910. [Epub ahead of print]                                                                             

Malinowsky, C, Kottorp, A., Rosenberg, L., Wallin, A., Nordlund, A., Björklund, E., Melin, I., Pernevik, A. & Nygård, L. (2017) Differences in the use of everyday technology among persons with MCI, SCI and older adults without known cognitive impairment. International Psychogeriatrics, 29 (7), 1193-1200. https://doi.org/10.1017/S1041610217000643.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2017)Can everyday technology use predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Scandinavian journal of caring sciences, 31(1), 201-209. https://doi.org/10.1111/scs.12330.

2016

Hedman A, Nygård L, Malinowsky C, Almkvist O, Kottorp A. (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 79(2), 111-119. https://doi.org/10.1177/0308022615586800.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34. https://doi.org/10.1177/0308022614563943.

Nygård, L. & Rosenberg, L. (2016). How attention to everyday technology could contribute to modern occupational therapy. a focus group study. British Journal of Occupational Therapy, 79(8), 467-474. https://doi.org/10.1177%2F0308022615613354.

Kottorp A, Nygård L, Hedman A, Öhman A, Malinowsky C, Rosenberg L, Lindqvist E, & Ryd C (2016). Access to and use of everyday technology among older people: An occupational justice issue – but for whom? Journal of Occupational Science, 23(3), 382-388. https://doi.org/10.1080/14427591.2016.1151457.

2015

Malinowsky, C., Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology & Disability, 27(3), 91-101. https://doi.org/10.3233/TAD-150431.

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 26, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.hkjot.2015.08.002.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between activities of daily living and everyday technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42. https://doi.org/10.3109/11038128.2014.964307.

Fallahpour, M., Kottorp, A., Nygård, L. & Larsson Lund, M. (2015). Participation after acquired brain injury: Associations with everyday technology and activities in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(5), 366-76. https://doi.org/10.3109/11038128.2015.1011229.

Hedman, A., Nygård, L., Almkvist, O., & Kottorp A. (2015). Amount and type of everyday technology use over time in older adults with cognitive impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(3), 196-206. https://doi.org/10.3109/11038128.2014.982172.

Nygård L, Kottorp A, Rosenberg L. (2015). Making use of research: Clinical views on an evaluation of everyday technology use. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22, 24-32.

2014

Fallahpour, M., Kottorp, A. Nygård, L. Larsson Lund M. (2014). Perceived difficulty in using everyday technology among persons with acquired brain injury of different severity: a comparison with controls. Journal of Rehabilitation Medicine, 46 (7), 635-641. https://doi.org/10.2340/16501977-1818.

Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Engagement in IADLs, social activities and use of everyday technology in older adults with and without cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 77(11),565-573. https://doi.org/10.4276/030802214X14151078348512.

Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014).  Perceived difficulty in the use of everyday technology: Relationships to everyday functioning in people with acquired brain injury with a special focus on returning to work. Disability and Rehabilitation, 36 (19), 1618-1625. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.863388.

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to evaluate potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Aging & Mental Health, 18 (3), 340-345. https://doi.org/10.1080/13607863.2013.832731.

Hällgren, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Everyday technology use among people with intellectual disability – relevance, perceived difficulty, and influencing factors. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 210-218. https://doi.org/10.3109/11038128.2013.862295.

2013

Malinowsky, C., Kottorp, A. & Nygård, L (2013).  Everyday technologies' levels of difficulty when used by older adults with and without cognitive impairment –Comparison of self-perceived versus observed difficulty estimates. Technology and Disability, 25 (3), 167-176. https://doi.org/10.3233/TAD-130380.

Hedman, A., Nygård, L., Almkvist, O. & Kottorp, A. (2013). Patterns of functioning in older adults with mild cognitive impairment: A two-year study focusing on everyday technology use. Aging & Mental Health, 17(6), 679-88.

2012

Nygård, L., Pantzar, M., Uppgard, B. & Kottorp, A. (2012). Detection of disability in older adults with MCI or Alzheimer’s disease through assessment of perceived difficulty in using everyday technology. Aging &Mental Health,16 (3-4), 361-371.

2011

Kottorp, A. & Nygård, L. (2011). Development of a short form assessment for everyday technology used with older adults with MCI or Alzheimer’s disease. Expert Review of Neurotherapeutics, 11(5), 647-655.

Hällgren, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2011). Technology and everyday functioning in people with intellectual disabilities: A Rasch analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ). Journal of Intellectual Disability Research, 55(6), 610-620.

2009

Rosenberg, L., Kottorp, A., Winblad, B., & Nygård, L. (2009). Perceived difficulty in everyday technology use among older adults with or without cognitive deficits. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 216-226.

Rosenberg, L., Nygård, L. & Kottorp, A. (2009). Everyday Technology Usage (ETUQ) – evaluation of the psychometric properties of a new assessment of competence in technology use. Occupational Therapy Journal of Research, 29 (2), 52-62.

CM
Innehållsgranskare:
2024-05-06