Skip to main content

Intressebaserade aktiviteter på vård- och omsorgsboenden

Äldre som lever på vård- och omsorgsboenden har begränsade möjligheter att påverka sitt engagemang i aktiviteter på vård- och omsorgsboendet. De aktiviteter som erbjuds styrs snarare av tradition och andra personers syn på de boendes behov baserat på deras funktionsnedsättningar snarare än deras egen lust och intressen. Detta är allvarligt eftersom individuellt meningsfulla aktiviteter är avgörande för välbefinnande och för bevarandet av personlig identitet.

Projektets syfte är att undersöka hur intressebaserade aktiviteter kan möjliggöras för äldre på vård och omsorgsboenden.

Projektledare

Forskarassistent

Lena Rosenberg

Telefon: 08-524 837 33
Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Lena.Rosenberg@ki.se

Medarbetare

Staffan Josephsson

Doktorander

Margarita Mondaca

Anslagsgivare

Vårdalstiftelsen

Publikationer

Mer information

http://www.vardal.se/ideprovningen/ide-projekt-gamla/intressebaserade-aktiviteter-foer-aeldre-paa-vaard-och-omsorgsboenden./