INDUCT på KI (avslutat)

Det övergripande målet för INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology) var att förbättra teknikens användbarhet inom demensvården, genom utvärdering och implementering.

INDUCT-nätverket omfattade världsledande partnerorganisationer, universitet och företag. INDUCT samarbetade med INTERDEM, som är ett omfattande internationellt nätverk som verkar för utveckling och forskning inom demensområdet. 15 nya sk Early Stage Researchers (ESRs), dvs. doktorander, ingick i INDUCT, och två av dessa finns/fanns inom forskargruppen CACTUS på KI.

De två INDUCT-projekten på KI var

1) Vardagsteknik i offentlig miljö möter personer med demens

2) Tillgång till och förmåga att använda vardagsteknik hos äldre med demens

I dessa projekt låg fokus på personer med demens som användare av vardagsteknik, och studierna undersökte hur teknik i offentlig miljö och samhällsservice interagerar med och influerar upplevd delaktighet hos personer med demens i olika länder i Europa (i detta fall Storbritannien  och Sverige). Data insamlades med instrument; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT), men också med kvalitativa metoder.  Studierna bidrog med data både till databaserna för dessa instrument och till det internationella projektet ”Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning”.  Projekten startade hösten 2016 och avslutades vintern 2020-21.

Ledare

I Sverige: Louise Nygård (Karolinska Institutet)

Medarbetare

På KaroIinska Institutet: Camilla Malinowsky, Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI), Sarah Wallcook, PhD 10 juni 2021; Sophie Gaber, PhD 22 januari 2021

INDUCT-nätverket: Georgina Charlesworth (University College of London, UCL), PI Martin Orrell, WFOT, ADI mfl. Se alla på INDUCT websida.

 

Finansiärer

EU Marie Slodowska Curie ETN, FORTE, VR

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare, Vardagsteknikens krav på användarna, Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning, samt Validering av två instrument som mäter förmågan att använda teknik och websidan för INDUCT.

Publikationer

  • Gaber, S. N., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S., & Malinowsky, C. (2020). Social Participation in Relation to Technology Use and Social Deprivation: A Mixed Methods Study Among Older People with and without Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4022. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/4022#
  • Gaber, S.N., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky, C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK. BMC Geriatrics, 20, 192. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01565-0
  • Gaber, Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Everyday Technologies and Public Space Participation among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, Vol. 86(5) 400-411 DOI: 10.1177/0008417419837764.
  • Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (Accepted). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of Occupational Science (JOS). doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610
  • Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (2020) The perceived challenge of everyday technologies in Sweden, the United States, and England: exploring differential item functioning in the Everyday Technology Use Questionnaire. SJOT. 27:8, 554-566, DOI: 10.1080/11038128.2020.1723685
  • Wallcook, S., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (online July 2019). The use of Everyday Information Communication Technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive Technology, DOI: 10.1080/10400435.2019.1644685

Policy and Practice Reports:

LN
Innehållsansvarig:
2022-02-14