Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och platser i offentlig miljö för äldre personer, särskilt de som lever med demens, och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.

Då kvarboende nu blivit en norm för vård och omsorg behöver vi bättre förstå vilka möjligheter äldre personer med och utan demens har att engagera sig i aktiviteter och platser utanför hemmet. Vi behöver också utveckla och systematiskt pröva åtgärder för förbättringsarbete, t.ex. stöd till individer, ökad tillgänglighet och användbarhet. Engagemang i aktiviteter rekommenderas för att förebygga kognitiv funktionsnedsättning under åldrandet, och integration i samhället rekommenderas för att öka livstillfredställelsen. Därför behöver vi mer kunskap om hur en aktiv livsstil i både hem och samhälle kan understödjas.

Forskningen i detta projekt bygger direkt på resultat ifrån tidigare forskning inom demensområdet i vår grupp i Sverige. Nu pågår delprojekt i ett flertal länder (Sverige, Schweiz (franskspråkiga delen), Kanada, Storbritannien, USA) och flera olika professioner är involverade (arbetsterapi, ingenjörsvetenskap, geografi, arkitektur). I alla länderna används det nyligen utvecklade frågeformuläret Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT) i studierna, och i Sverige, Schweiz och Storbritannien ingår även kvalitativa studier. Det svenska projektet är longitudinellt.

Ledare

Louise NygårdCamilla Malinowsky och Anna Brorsson

Medarbetare

Liv Thalén, Anders Kottorp, Annika Öhman, Malcolm Cutchin, (USA), Nicolas Kuhne (Lausanne, Schweiz), Habib Chaudhury och Kishore Rajaram Seetharaman (Simon Fraser University, Kanada).

Tidigare även: Heather Fritz och Susan Lawrence (USA), Maria Larsson Lund med medarbetare (Luleå), Monica Pantzar (KI), och Stefan Lundberg (KTH).

Doktorander

Isabel Margot Cattin, Sarah Wallcook (se också INDUCT på KI)

Finansiärer

FORTE, Familjen Kamprads Stiftelse, EU: Marie Slodowska Curie ETN, University of Applied sciences i Lausanne (Schweiz).

Tidigare även Strategiska Forskningsområdet Vård vid KI (SFO-V), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Stockholm County Council (ALF).

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT på KI

Publikationer

  • Margot-Cattin I, Kuhne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A and Nygård L (2019) Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American Journal of Occupational Therapy 73, 7301205030p1–7301205030p10.
  • Malinowsky, C., Olofsson, A., Nyman, A. & Larsson Lund. M. (2020). Patterns of participation: Facilitating and hindering aspects related to places for activities outside the home after stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(3):204-212. doi: 10.1080/11038128.2019.1668958.
  • Olofsson A, Nyman A, Kassberg AC, Malinowsky C and Larsson Lund M (2020) Places visited for activities outside the home after stroke: Relationship with the severity of disability. British Journal of Occupational Therapy 83, 405–412.
  • Gaber, S. N., Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S., & Malinowsky, C. (2020). Social Participation in Relation to Technology Use and Social Deprivation: A Mixed Methods Study Among Older People with and without Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4022. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/4022#
  • Gaber, S.N., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky, C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK. BMC Geriatrics, 20, 192. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01565-0
  • Gaber, Nygård, L., Brorsson, A., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Everyday Technologies and Public Space Participation among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, Vol. 86(5) 400-411 DOI: 10.1177/0008417419837764.
  • Margot Cattin, I., Ludwig, C., Kuhne, N., Eriksson, G., Berchtold A, Nygård, L. & Kottorp, A. (Early online, March 2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. CJOT.
  • Wallcook S, Nygård L, Kottorp A, Gaber S, Charlesworth G, Malinowsky C. (Accepted). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of Occupational Science (JOS). doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610
  • Chaudhury H, Mahal T, Seetharaman K and Nygaard HB (2020) Community participation in activities and places among older adults with and without dementia. Dementia. https://doi.org/10.1177/1471301220927230