Skip to main content

The Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE)


SEYLE är en randomiserad kontrollerad undersökning av interventioner som utformats för att främja den psykiska hälsan bland skolungdomar i Europa.

SEYLE-projektet utfördes mellan 2009 och 2012 och omfattade 12 europeiska länder: Estland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike med NASP i Sverige som koordinator. Studiens syfte var att utvärdera utfallet av olika åtgärdsprogram och rekommendera kulturellt anpassade metoder som främjar ungdomars psykiska hälsa. Insamlingen av material till SEYLE avslutades i sluten av 2011 och resultaten avrapporterades till EU i mars 2012. Studien har genererat en omfattande databas som analyserats och sammanfattats i ett antal publikationer under 2012 och 2013.

Kontakt

 

Universitetslektor

Vladimir Carli

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Vladimir.Carli@ki.se

 

Länkar