EXPERIENCE

Från och med den 1 januari 2021 kommer Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet att delta i ett nytt forskningsprojekt som heter EXPERIENCE (Extended-Personal Reality: augmented recording and transmission of virtual senses through artificial-Intelligence), finansierat av Horizon 2020 programmet ”Future and Emerging Technologies" (FET Proactive).

Projektet har även tilldelats ett kompletterande bidrag, vilket innebär att de projekt som fått finansiering vid samma ansökningsomgång ska samarbeta och dela sina resultat till varandra. Därför sker utvecklingen av EXPERIENCE i samarbete med tre andra EU-projekt: SONICOM, TOUCHLESS och CAROUSEL.

Syftet med EXPERIENCE är att skapa en ny personlighetsförstärkt verklighet (Extended-Personal Reality), som gör det möjligt för användare att automatiskt spela in sin egna virtuella verklighet (s.k. virtual reality, VR-miljö). Utöver att spela in visuella och auditiva upplevelser så har projektet som ändamål att skapa en enhet som registrerar psykofysiologiska mönster, som i sin tur framkallar psykologiska, kognitiva, neurofysiologiska och beteendemässiga reaktioner. För att uppnå detta kommer en ny, lätt och bärbar enhet att utformas med inbäddade sensorer för övervakning av hjärnan och autonom reglering, flera kameror för en 3D-vy, handkinematik och miljöbullerövervakning.

Beteende- och hjärnavbildningsbaserad data kommer att analyseras via AI-algoritmer (artificiell intelligens) för att utgöra ett underlag till VR-miljöer, som sedan kan delas med andra som bär den bärbara enheten och låta dem återuppleva skaparens upplevelser.

EXPERIENCE-systemet kommer bland annat att användas för att identifiera nya tillvägagångssätt för behandling av affektiva störningar genom att producera VR-miljöer med artificiellt modifierade emotionella tillstånd.

EXPERIENCE kommer även att utforskas som ett diagnostiskt verktyg där beteendemässiga reaktioner/prestationer på VR-baserade neurokognitiva uppgifter hos patienter med affektiv sjukdom kommer att jämföras med  normativa beteendedata som hämtats från friska jämförelsegrupper.

EXPERIENCE förväntas ha flera tvärvetenskapliga effekter, såsom

  1. ökade kommunikationsmöjligheter med inbäddade emotionella tillstånd mellan människor
  2. minskning av stigma kring psykiska sjukdomar
  3. förbättring av klinisk diagnostik, utvärdering, behandlingar och stratifiering av psykiska sjukdomar, och
  4. förbättra tillgången till och minska kostnaderna för psykiatrisk vård, och därigenom minska produktivitetsförlusten orsakad av psykiska sjukdomar.