Vägen framåt 2023 - En dag om matstrups- och magsäckscancer

Hösten 2023 arrangerar forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap en konferens om matstrups- och magsäckscancer.

KM
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-05-16