Vägen framåt 2023 - En dag om matstrups- och magsäckscancer

Den 28 september 2023 arrangerar forskningsgruppen Kirurgisk Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet tillsammans med PALEMA och Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer(NREV) konferensen: VÄGEN FRAMÅT, En dag om matstrups- och magsäckscancer.

Konferensposter visar moderator Erik Blix och konferenslokal
Konferensen Vägen Framåt

"Vägen Framåt" är en samverkanskonferens som framförallt är riktad mot patienter och närstående men även för sjukvården och forskningen. Vår förhoppning är att genom samverkan kunna ta lärdom av varandra och bidra till en bättre vård och forskning. Vi har tidigare arrangerat två liknande konferenser som har varit mycket uppskattade bland deltagare från alla ovan beskrivna kategorier. 

Årets tema är Immunoterapi och annan individualiserade uppföljning, vi kommer erbjuda den senaste informationen om hur behandlingsmöjligheterna har förändrats och även blicka in hur det kan komma att se ut i framtiden.

Deltagande i konferensen kostar 150kr för patienter och närstående, summa för vårdpersonal och deltagare från industrin framgår i anmälningslänken. Pris inkluderar mat och fika. Betalning görs genom patientföreningen PALEMA, information om detta finns i anmälningslänken.

Anmälan

För att anmäla dig till konferensen går du in på den länken som passar din kategori. Sista anmälningsdag får deltagande på plats är 18:e september. Anmälningslänkar:

Vårdpersonal/Industri

Patient/Närstående

Program

Program för konferensen Vägen Framåt 2023

Plats

Svenska Läkaresällskapets konferenslokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Konferenslokalen ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation. 

Svenska Läkaresällskapets konferenslokaler

Frågor

Har du några frågor kan du kontakt vår konferenssamordnare Pia Holmberg på epost: pia@medinet.nu

KM
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-09-14