Vägen framåt 2023 - En dag om matstrups- och magsäckscancer

Den 28 september 2023 arrangerade forskargruppen Kirurgisk Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet tillsammans med PALEMA och Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer(NREV) konferensen: VÄGEN FRAMÅT, En dag om matstrups- och magsäckscancer.

Konferensposter visar moderator Erik Blix och konferenslokal
Vägen framåt 2023

"Vägen Framåt" är en samverkanskonferens som framförallt är riktad mot patienter och närstående men även för sjukvården och forskningen. Vår förhoppning är att genom samverkan kunna ta lärdom av varandra och bidra till en bättre vård och forskning. Det var 3:e upplagan av vägen framåt som arrangerades.

Konferensen tog plats i Svenska Läkaresällskapets konferenslokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm, Temat var: Immunoterapi och annan individualiserade uppföljning.

Konferenslokal med person vid talarstolen
Vägen framåt - moderator Erik Blix
Konferenslokal med tre personer vid talarstolen
Vägen framåt - organisatörer: Pernilla Lagergren (Karolinska Institutet), Helena D’Arcy (PALEMA) och Jan Johansson (NREV) Foto: n/a

Videopresentationer

Introduktion av dagen: video

RECapp: Mobilapplikation för individanpassat stöd i återhämtning efter kirurg – Pernilla Lagergren:  video

Min Vårdplan - Wenche Melander: video

Information från NREV om kvalitetsregistret - Mats Lindblad: video

Information om PALEMAS verksamhet - Helena D’Arcy: video

Blodsockerfall och dumping – utredning och behandling - Joanna Uddén Hemmingsson: video

Immunoterapi - Lisa Villabona: video

Hur blir nya behandlingar godkända och rekommenderade för användning i Sverige? - Sigrid Klaar: video

Paneldiskussion med kirurger och onkologer Vad innebär återfall i sjukdom idag och i framtiden? Hur ska vi se på begreppet palliation? - Jan Johansson, Mats Lindblad, Jesper Lagergren, Gabriella von Döbeln Alexandersson, Lisa Villabona och Sigrid Klaar: video

Uppföljning efter behandlingen - Jesper Lagergren: video

Samtal mellan patient och läkare om patientens behandlingsresa - Helena D’Arcy och Jan Johansson: video

Vanliga problem efter behandling och egenvårdsråd: video

RECapp återkoppling – Pernilla Lagergren och Kalle Mälberg: video

Moderator Erik Blix avrundar dagen: video

Frågor

Om du har frågor eller önskar inkomma med synpunkter om dagen är du välkommen att kontakta:

Profile image

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
KM
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-02-07