PA-studien

Physical Activity (fysisk aktivitet) studien. Studien startade 2016 och stängde inkludering av patienter våren 2020. Långtidsuppföljning pågår.

Matstrupscancer

Den kurativt syftande behandlingen av matstrupscancer innefattar omfattande kirurgi som ofta åtföljs av långsam och ofullständig återhämtning. Viktnedgång med förlust av muskelstyrka och muskelmassa samt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet, minskad fysisk aktivitet och minskat matintag är dominerande problem under den långa återhämtningsfasen hos personer som genomgått operationen.

Syftet med PA-studien

Syftet med PA studien är att minska ofrivillig muskelförlust hos dem som har genomgått operation av cancer i matstrupen. PA studien undersöker om styrketräning och fysisk aktivitet kan öka muskelmassan och muskelstyrkan

Deltagare

Alla patienter i Sverige som opererades för matstrupscancer och deltog i OSCAR studien mellan 2015 och 2020 inbjöds att delta i en träningsintervention. Av de som valde att delta lottades hälften slumpvis till ett 12-veckor långt fysiskt styrketräningsprogram som innebar att de genomförde 5 muskelstärkande aktiviteter i hemmet två gånger i veckan. De muskelstärkande aktiviteterna tar ungefär 15-20 minuter att genomföra och demonstrerades av forskningssjuksköterskan under besöket. Programmet innebar även att följa en rutin av pulshöjande aktiviteter som promenader, jogging och cykling upp till 150 minuter i veckan. Den andra hälften fungerade som kontrollgrupp och fick konventionell rehabilitering och uppföljning.

Vi mätte kroppssammansättning via en våg, muskelstyrka med 2 olika test och livskvalitet i form av självrapporterade enkäter som deltagarna fyllde i. Alla deltagare fick en accelerometer (stegräknare) som användes för stegräkning per dag, distans, aktiv tid och kalori- och fettförbränning. Man fick även dokumentera matintag vid 6 tillfällen i en matdagbok.

Personliga telefonkontakter togs varje vecka för uppföljning med justering av motstånd i styrketräningen vid behov samt kontroll av följsamhet till interventionen.

Uppföljning

Efter avslutad intervention (12 veckor) genomfördes en uppföljning hos alla deltagare. Då inhämtades alla mätningar igen (se ovan). En långtidsuppföljning sker också 4 år efter träningsperioden hos deltagarna i båda grupperna.

Frivillighet

Deltagandet i studien var helt frivilligt och vården och behandlingen av patienten påverkades inte om man valde att delta eller inte samt om man väljer att avbryta deltagandet.

Framtiden

Studien är den första som testar om återhämtningen hos patienter som opereras för matstrupscancer kan förbättras genom ett styrketräningsprogram. Resultaten kan komma att få stor tillämpning i sjukvården för denna patientgrupp eftersom det finns ett stort behov av åtgärder som kan förbättra patienternas egenvård och därmed livssituation. Resultaten kan även överföras till andra patientgrupper som genomgår omfattande cancerkirurgi. Detta skulle få stor betydelse för många personer samt avlasta sjukvården.

Kontakt

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta vår forskningssköterska Kalle Mälberg.

Profile image

Kalle Mälberg

Forskningssköterska

Träningsvideo för dig som deltar i fysiska aktivitetsstudien (PA-studien) efter operation av matstrupscancer

I den här videon kommer du se alla de övningar som du fick förklarade för dig under ditt besök med forskningssjuksköterskan. Du hittar även tips på hur du kan göra övningarna tyngre om du tycker att de är för lätta.

Lilian Pagrot
2024-02-07