Skip to main content

Övre GI kirurgi

Gruppen kommer från kirurgisk verksamhet inom matstrupe och magsäck och bedriver klinisk forskning om sjukdomar och operationer på dessa organ. Fokus är forskning om matstrupscancer. Målsättningen är att vår forskning ska medföra minskat insjuknande och längre och bättre liv hos de människor som drabbas eller opereras. 

Forskargruppsledare

AK
Amalia Kewenter
2019-05-24