Övre GI kirurgi

Forskningsgruppen utgår från kirurgisk verksamhet inom matstrupe och magsäck och bedriver kliniskt inriktad forskning om sjukdomar och operationer på dessa organ. Vårt fokusområde är cancer, men vi bedriver sedan länge även forskning om gastroesofageal refluxsjukdom, fetmakirurgi och Helicobacter pylori. Målsättningen är att vår forskning ska medföra minskat insjuknande och längre liv hos de människor som drabbas av dessa sjukdomar eller måste opereras.

Nyheter Övre GI kirurgi

Kalender för Övre GI kirurgi

Forskargruppsledare