Ivan Ernudd

Ivan Ernudd

Doktorand
E-postadress: ivan.ernudd@ki.se
Besöksadress: Retzius väg 13 a, Våning 4, 17177 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Övre GI-kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sedan februari 2022 är jag doktorand inom övre GI-kirurgi på MMK. Mitt kliniska arbete är som kirurg på Södersjukhuset i Stockholm. De senaste åren har jag aktivt deltagit i undervisningen av medicinstudenter från Karolinska Institutet inom det fantastiska området kirurgi. Jag anser att kombinationen av kliniskt arbete, forskning och undervisning verkligen är givande.

Forskningsbeskrivning

 • Fokus för min forskning är att identifiera modifierbara prognostiska faktorer relaterade till kurativt syftade behandling av magsäckscancer, samt att utveckla en prediktionsmodell för överlevnad med målet att skapa bättre förutsättningar för en individualiserad uppföljning efter genomgången behandling. Mitt doktorandprojekt baseras på en rikstäckande populationsbaserad kohort, kallad Swedish Gastric Cancer Surgery Study (SWEGASS), som inkluderar alla patienter som opereras för magsäckscancer i Sverige från år 2006 och framåt, med uppföljning av mortalitet fram till 2022.

Undervisning

 • Flera års erfarenhet av undervisning av läkarstudenter vid Karolinska Institutet. Som student var jag aktiv som så kallad tutor inom anatomi och histologi. Som kliniker löpande undervisning inom VFU, seminarier, examinator. Vidare varit amanuens och numera ämnesansvarig för kirurgi på kursen Klinisk medicin - Kirurgi, T7 Karolinska Institutet.

Artiklar

Forskningsbidrag

 • Stipendium för kliniskt aktiva doktorander
  Radiumhemmets forskningsfonder
  1 July 2023 - 30 June 2025

Anställningar

 • Specialistläkare i Kirurgi, VO Kirurgi, Södersjukhuset, Region Stockholm, 2021-
 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI