Nyhetsarkiv - Övre GI kirurgi 2017-2018

Planeringsdag 2018

Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap hade en gemensam planeringsdag på vackra Pashens Malmgård i Bellevueparken 4 oktober. Vi fick höra en kirurg, Ioannis Rouvelas beskriva vårdförloppet på Huddinge Sjukhus och en patient gripande beskriva sin väg genom sjukdomen. Efter ett besök på Carl Eldhs ateljémuseum använde vi sedan eftermiddagen till att diskutera framtida forskningsmöjligheter och hur vi konkret kan förbättra vårt arbete. En mycket uppskattad dag som gav både perspektiv och motivation.

Planeringsdag. Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap

Disputation Sheraz Markar

Varma gratulationer till Sheraz Markar för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 14:e september 2018!

Artikel accepterad för publicering i BMJ

Emma Sverdén, Sheraz Markar, Lars Agreus och Jesper Lagergren har fått en översiktsartikel med titeln ”Management of upper gastrointestinal bleeding” accepterad för publikation i den högt ansedda allmänmedicinska tidskriften BMJ.

Doktorandrekrytering

Johannes Asplund har rekryterats som doktorand till ett kliniskt inriktat forskningsprojekt om hur den kirurgiska behandlingen av magsäckscancer kan förbättras, med Jesper Lagergren som huvudhandledare. Varmt välkommen Johannes!

Profile image

Johannes Asplund

Anknuten till Forskning

Forskningsanslag från CRUK

Jesper har som huvudsökande tillsammans med Shaohua Xie och Eivind Ness Jensen som medsökande, fått ett 2-årigt projektbidrag på cirka två miljoner från Cancer Research United Kingdom (CRUK) för en studie om hur olika serumnivåer av könshormoner påverkar risken att insjukna i adenocarcinom i matstrupen.

Ny doktorand inom Clinical Scientist Training Programme

Sirus Rabbani har tilldelats delfinansiering som doktorand inom Karolinska Institutets Clinical Scientist Training Programme och börjar som doktorand hos oss redan under slutet av sin utbildning till läkare på KI. Sirus doktorandprojekt handlar om den manliga dominansen inom esofaguscancer och vilken roll könshormoner kan spela. Shaohua Xie kommer att vara huvudhandledare. Varmt välkommen Sirus!

Profile image

Sirus Rabbani

Anknuten till Forskning

Artikel accepterad för publicering i Annals of Surgery

Vi är glada över att ha fått en artikel accepterad för publicering i den högst rankade kirurgitidskriften Annals of Surgery. Studien baseras på data från England och visar på en minskad risk för matstrupscancer efter refluxkirurgi. Förste författare var Sheraz Markar doktorand i forskargruppen och siste författare Jesper Lagergren.

Artikel accepterad för publicering i JAMA Oncology

Efter över fyra års arbete med att sammanställa en stor nordisk kohort med nästan 1 miljon patienter, har vi nu fått den första studien från kohorten accepterad för publicering i JAMA Oncology. Resultaten visar att både medicinsk och kirurgisk behandling av reflux förebygger cancer i matstrupen och att den riskökning reflux innebär är borta 15 år efter behandlingen. John Maret-Ouda, affilierad forskare i gruppen var förste författare och Jesper Lagergren sista författare.

SIMSAM 10-års symposium: Framtiden för svensk registerbaserad forskning

SIMSAM (en förkortning för Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences) är en 10-årig satsning av Vetenskapsrådet för att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning. Tillsammans med SIMSAM-noden SUNDEM vid Stockholms Universitet anordnade vi (i egenskap av SIMSAM-noden UGIR) ett öppet nationellt symposium för att diskutera framtiden för registerbaserad forskning efter SIMSAM och för att uppmärksamma de framsteg de sex SIMSAM-noderna och forskarskolan uppnått under denna tid.

Ledarna för SIMSAM-noderna och forskarskolan presenterade de viktigaste framsteg och erfarenheter som gjorts under denna tid. Företrädare för Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Svensk Nationell Datatjänst delade med sig av sina visioner och sin syn på de utmaningar och möjligheter vi mött och står inför framöver. Bland talarna märktes bl.a. Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

För att läsa mer om SIMSAM www.simsam.nu

Jesper Lagergren, SIMSAM UGIR (KI) och Gunnar Andersson, SIMSAM SUNDEM (SU)
Jiaojiao Zheng

Bästa poster-priset till Jiaojiao Zheng

Vi vill gratulera vår doktorand Jiaojiao som vann bästa poster-priset i form av ett resestipendium á 10 000 kronor på Institutionens dag 8 maj 2018. Det är med stolthet vi konstaterar att det är för tredje året i rad priset går till en doktorand hos oss!

Disputation John Maret-Ouda

Vi vill gratulera John Maret-Ouda till en väl genomförd disputation fredag 6 april av avhandlingsarbetet Clinical and oncopreventive outcomes of antireflux surgery. Opponent var professor Giovanni Zaninotto från Imperial College, London. John kommer att fortsatta sin forskning som anknuten till gruppen.

John Maret-Ouda

Välkommen Giola!

Giola Santoni har anställts som statistiker i gruppen. Hon har en kandidatexamen i flygteknik från universitetet i Pisa, Italien och doktorsexamen i maskinteknik från University of South Carolina, USA och en andra doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet.

Profile image

Giola Santoni

Statistiker

Ny publikation i Gut

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gut med titeln “Eradication treatment and the risk of gastric adenocarcinoma in a Western population". Författare är Eva Doorakkers , Jesper Lagergren, Lars Engstrand och Nele Brusselaers.

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Qiaoli Wang för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 15 December 2017.

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Dag Holmberg för en väl genomförd halvtidskontroll torsdag 16 November 2017.

Andra symposiet inom vårt forskningssamarbete med Kina

Företrädare för de två forskargrupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap avlade i mitten av oktober ett besök vid Nanjing Medical University och universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta är den region i Kina som har högst förekomst av matstrupscancer och vid det välarrangerade besöket diskuterades den forskning som bedrivs vid våra olika lärosäten och de gemensamma och skilda utmaningar vi står inför. Vår förhoppning är att i framtiden fördjupa vårt samarbete inom forskningsfältet för att dra nytta av de olika styrkor och infallsvinklar våra lärosäten har. Besöket var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades 2015, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Bildcollage från besöket i Kina

Välkommen Jiaojiao Zheng

Jiaojiao Zheng har anlänt som blivande doktorand i gruppen, med Jesper som huvudhandledare. Hennes avhandling kommer att fokusera på vilken roll diabetes spelar i utvecklingen av och prognosen för magsäckscancer och antagningsseminarium planeras äga rum 4:e oktober. Varmt välkommen Jiaojiao!

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Sheraz Markar för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 1 september 2017.

 

 

Ny publikation i JAMA

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i JAMA (impact factor 44.4), med titeln ”Association between laparoscopic antireflux surgery and recurrence of gastroesophageal reflux”. Författare är John Maret-Ouda, Karl Wahlin, Hashem El-Serag och Jesper Lagergren.

Ny publikation i Gastroenterology

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gastroenterology med titeln “The Epidemiology of Esophageal Adenocarcinoma". Författare är Helen G Coleman, Shao-Hua Xie och Jesper Lagergren.

UEGs forskningspris 2017

Jesper Lagergren har förlänats UEGs forskningspris 2017 om 100 000 € för sina banbrytande insatser inom både klinisk praxis och behandling av matstrupscancer.

Prisceremonin kommer att äga rum i Barcelona vid öppningssessionen av den 25:e upplagan av UEG Week, måndag 30 oktober 2017.

Publikation i Lancet

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i en av de allra högst ansedda vetenskapliga tidningarna i världen, The Lancet. Det är en översiktsartikel om matstrupscancer med titeln ”Seminar: Oesophageal cancer”. Författare är Jesper Lagergren, Elizabeth Smyth, David Cunningham och Pernilla Lagergren.

Denna publikation innebär att vår grupp har publicerat oss i samtliga av de sex ledande allmänmedicinska tidningarna (N Engl J Med, Lancet, JAMA, BMJ och Ann Intern Med och JAMA Intern Med).

Terminsavslutning

Onsdagen 14 juni hade vi en uppskattad terminsavslutning tillsammans med forskargruppen Kirurgisk Vårdvetenskap på Piperska Muren på Kungsholmen. Vi åt en god lunch tillsammans och lyssnade sedan till Daniel Wadskog från KIB som höll ett intressant föredrag om bibliometri. Shaohua Xie talade om våra doktorandaktiviteter och Anna Schandl om framtidens forskning kring canceröverlevnad. Jesper Lagergren redogjorde föra alla våra befintliga databaser och Pernilla berättade om arbetet med att inkludera patienter i forskningen. Efteråt spelades ett glatt parti kubb i Rålambshovsparken.

End of Term spring Uppger GI Surgery and Surgical Care Science

Bästa poster-priset till Qiaoli Wang

Vi vill gratulera vår doktorand Qiaoli som vann bästa poster-priset i form av ett resestipendium på 20 000 kronor på Institutionens dag 8 maj 2017.

Ny publikation i Journal of the National Cancer Institute

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Journal of the National Cancer Institute med titeln “Smoking Cessation and Risk of Esophageal Cancer by Histological Type: Systematic Review and Meta-analysis". Författare är Qiaoli Wang, Shaohua Xie, Li Wentao och Jesper Lagergren.

Disputation

Vi vill gratulera Emma Sverdén som framgångsrikt försvarade sin avhandling "Complicated peptic ulcer disease - prevention and treatment" den 7 april 2017. Huvudhandledare var Jesper Lagergren bihandledare Yunxia Lu och Anders Sondén.

Ny publikation i Annals of Surgery

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Annals of Surgery med titeln “Surgeon age in relation to prognosis after esophageal cancer resection.” Författare är Sheraz Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren and Jesper Lagergren.

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Eva Doorakkers för en väl genomförd halvtidskontroll onsdag 22 mars 2017.

Eva Doorakkers, halvtidskontroll

Ny doktorand

Manar Yanes har rekryterats som doktorand till gruppen, med Jesper som huvudhandledare. Manars avhandling är ett kliniskt inriktat forskningsprojekt som har som målsättning att kartlägga specifika konsekvenser av gastroesofageal refluxsjukdom och antirefluxkirurgi. Antagningsseminarium planeras äga rum 26:e april. Varmt välkommen Manar.

Disputation

Vi vill gratulera Carl Kilander som framgångsrikt försvarade sin avhandling "Aspects of biliary tract cancer : incidence and reproductive risk factors" den 27 januari 2017. Huvudhandledare var Omid Sadr-Azodi och bihandledare Jesper Lagergren.

Rekrytering av en forskarassistent

Shaohua Xie har fått tjänsten som forskarassistent med fokus på cancerepidemiologi. Shaohua rankades högst av externa bedömare och vi vill varmt välkomna honom till hans nya tjänst.

Profile image

Shaohua Xie

Senior Forskare

Ny doktorand inom Clinical Scientist Training Programme

Eivind Gottlieb Vedi fick delfinansiering som doktorand inom Karolinska Institutets Clinical Scientist Training Programme och börjar som doktorand hos oss redan under slutet av sin utbildning till läkare på KI. Eivinds doktorandprojekt handlar om kirurgisk behandling av matstrupscancer. Varmt välkommen Eivind!

Profile image

Eivind Gottlieb

Anknuten till Forskning
Lilian Pagrot
2024-02-06