Historia och framtidsvision Övre GI

This page in English

Vår forskargrupp Övre gastrointestinal kirurgi (UGIS) hette tidigare Enheten för övre gastrointestinal forskning (UGIR) och före det var namnet Esofagus- och ventrikelforskning (ESOGAR). Vi har en stark koppling till kirurgi inom övre mag-tarmkanalen, särskilt cancerkirurgi.

Övre gastrointestinal kirurgi har satt höga mål för framtiden

  • Att minska antalet personer med sjukdom i övre mag-tarmkanalen, särskilt matstrupscancer
  • Att förbättra prognosen bland patienter med sjukdom i övre mag-tarmkanalen, särskilt matstrupscancer

Metodik

För att uppnå våra mål testar vi noggrant formulerade vetenskapliga hypoteser. Varje ny studie planeras i detalj innan den startas. Ett specifikt studieprotokoll arbetas fram till en slutlig version tillsammans med forskare och biostatistiker. Med modern epidemiologisk metodik genomför vi främst kohortstudier, fall-kontrollstudier, randomiserade kliniska prövningar och observationella kliniska studier. Vi bedriver även viss genetisk och molekylär forskning.

Medlemmar

Forskargruppsledare är Jesper Lagergren, professor i kirurgi.

Sedan 2004 har 21 doktorander försvarat sin avhandling i gruppen och för närvarande är ytterligare 8 doktorander aktiva i gruppen. Totalt har 15 postdoktorala forskare tidigare forskat inom gruppen, och ytterligare 3 är nu anställda hos oss. Vi har egna biostatistiker inom gruppen för att optimera kvaliteten i forskningen och analysarbetet, och för närvarande är 2 erfarna biostatistiker anställda hos oss. Det viktiga administrativa arbetet sköts idag av en person.

Övre gastrointestinal forskning