Nyhetsarkiv - Övre GI kirurgi 2013-2016

Nyhetsarkiv för perioden 2013-2016

Julavslutning för grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap

Julavslutning

Grupperna kirurgisk vårdvetenskap och övre GI kirurgi har firat sin traditionella årsavslutning denna vecka. Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren summerade våra fantastiska framgångar under året. Vi lyssnade också till forskarassistent Helin V. Norberg som föreläste om det högst aktuella ämnet autofagi. Därefter avnjöt vi ett vegetariskt julbord tillsammans. Tack för ett mycket produktivt 2016 och med önskan om ett lika bra 2017. God Jul!

Svensk-kinesisk workshop om matstrupscancer

Under 13-14 oktober stod vi värdar för en välbesökt workshop på temat nya forskningsrön rörande matstrupscancer. Bland gästerna fanns bl.a. rektorn för Nanjings Medicinska Universitet, professor Hongbing Shen, tillsammans med andra forskare från samma universitet. På dagordningen stod diskussioner kring pågående studier samt framtida samarbetsmöjligheter mellan Nanjings Medicinska Universitet och grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap. Vi hade också förmånen att få lyssna till KIs vicerektor för internationella frågor, professor Maria Masucci, och en av nestorerna för samarbete mellan Kina och Karolinska Institutet, professor Ingemar Ernberg. Workshopen var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades förra året, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Ny publikation i Gut

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gut med titeln “ All-cause and cancer-specific mortality in gastro-oesophageal reflux disease in a population-based cohort study (the HUNT study)". Författare är Eivind Ness-Jenssen, Eivind Gottlieb Vedi, Karl Wahlin och Jesper Lagergren.

Välkommen

Vi hälsar vår nya postdoktorala forskare Joonas Kauppila välkommen. Joonas är en kirurg från Uleåborg i Finland och kommer att arbete hos oss i två år med ett projekt om matstrupscancerkirurgi.

Profile image

Joonas Kauppila

Anknuten till Forskning

Våravslutning

Våravslutningen firades med lunch och seminarium tillsammans med granngruppen Kirurgisk Vårdvetenskap i Aula Medica. Vi talade om terminens utförda arbete och stakade ut kursen för framtiden.

Ny publikation i Journal of the National Cancer Institute

Vi är glada över att ha fått en ny artikel accepterad för publicering i JNCI; titel “Eradication of Helicobacter pylori and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis of cohort studies" och författare är Eva Doorakkers, Jesper Lagergren, Lars Engstrand, Nele Brusselaers.

Välkommen

Sirius Rabbani, läkarstudent vid KI, kommer under sommaren att arbeta i gruppen med projektet "ethnic/racial disparities in oesophageal cancer" under handledning av Shaohua Xie.

Wentao Li, doktorand från the Chinese University of Hong Kong, kommer att arbeta i gruppen under perioden september-november. Wentao kommer också att handledas av Shaohua Xie och kommer bland annat arbeta med en systematisk genomgång av biomarkörer som förutsäger risken för matstrupscancer.

Välkommen Sirius Rabbani och Wentao Li!

Ny publikation i Journal of Clinical Oncology

Vi är glada över att ha fått en ny artikel accepterad för publicering i Journal of Clinical Oncology betitlad Surgical proficiency gain and survival following esophagectomy for cancer av Sheraz R. Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren, George B. Hanna och Jesper Lagergren. Artikeln kommer att publiceras online 7 mars.

Nya doktorander

Vi gratulerar Sheraz Markar som antogs som doktorand vid antagningsseminariet den 27:e januari 2016, och Qiaoli Wang som antogs vid antagningsseminariet 24:e februari 2016.

Välkommen till vårterminens studenter:

Johanna Simin från Public Health programmet på KI kommer under vårterminen att arbeta med HRT-kohorten och handleds av Nele Brusselaers.

Eivind Gottlieb Vedi, från KIs läkarprogram kommer att arbeta med ett projekt om mortalitet och gastroesofageal refluxsjukdom baserat på norska HUNT-data. Han handleds av Eivind Ness-Jensen.

Välkommen Johanna Simin och Eivind Gottlieb!

Karl Wahlin
Karl Wahlin

Ny statistiker

Vi önskar ett varmt välkommen till vår nya statistiker Karl Wahlin, som tidigare arbetat som lärare i statistik vid Linköpings universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Anslag från Nordiska Cancer Unionen

Vi är glada över att ha fått ett anslag om 45 000 EUR för ett projekt om vilken inverkan fetmakirurgi har på cancerrisk i en nordisk populationsbaserad kohortstudie.

Prospektiva doktorander

Sheraz Markar

Sheraz Markar har rekryterats till gruppen som prospektiv doktorand. Sheraz har finansiering från London där han inom kort kommer att doktorera vid Imperial College. Hans avhandling kommer att fokusera på matstrupscancerkirurgi.

Qiaoli Wang

Qiaoli Wang har rekryterats till gruppen som prospektiv doktorand. Qiaoli kommer med ett fyraårigt statligt stipendium från Kina och kommer att fokusera sin avhandling på skivepitelcancer i matstrupen.

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till John Maret-Ouda för en väl genomförd halvtidskontroll måndag 30 November, 2015.

Forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Vi vill gratulera vår postdoktorala forskare Shaohua Xie som fått 700 000 SEK från Vetenskapsrådet under en tvåårsperiod (2016-2017) för ett samarbetsprojekt om esofaguscancer tillsammans med kinesiska forskare.

Finansiering från Cancerfonden

Vi är tacksamma över tilldelningen av 1 750 000 årligen under en treårsperiod (5 250 000 under 2016-2018) från Cancerfonden för vår fortsatta forskning.

Ny doktorand

Vi gratulerar Eva Doorakkers som antogs som doktorand vid antagningsseminariet den 29:e september 2015.

Grattis Pernilla!

Vi vill gratulera vår granngrupps forskargruppsledare professor Pernilla Lagergren till Anders Jahres pris till unga forskare 2015 för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Hon delar priset och prissumman om 400 000 NOK med dr. Kaisa Haglund vid Oslo universitetssykehus.

2, 7 miljoner i ALF medel

Vi är glada över preliminärt besked av tilldelning av projektmedel från ALF medicin med 900 000 per år 2016-2018. Detta kommer att ge oss underlag för att kunna rekrytera en kliniker för forskning i gruppen. (Detta under förutsättning att formellt budgetbeslut fattas i enlighet med förslaget.)

Vi välkomnar höstens studenter

Nils Mårten Hauffman, läkarstuderande från KI, som under handledning av vår doktorand Dag Holmberg kommer att genomföra ett projekt om huruvida tidig upptäckt av Barretts syndrom förbättrar mortalitet och prognos för esofaguscancerpatienter.

Sirus Rabbani, också läkarstuderande från KI, kommer under handledning av vår postdoktorala forskare Shaohua Xie arbeta på ett projekt om den globala manliga dominansen i adenocarcinom.

Kick Off på Sjöfartshuset

Tillsammans med forskargruppen kirurgisk vårdvetenskap hade vi en uppskattad Kick Off på Sjöfartshuset i Gamla stan i början av september. Årets utmaningar och nya projekt diskuterades. Vi gästades även av Urban Lehndahl, sekreterare i Nobelförsamlingens som talade om det viktiga och hemlighetsfulla arbetet med att utse Nobelpristagare. En guidad rundvandring på Nobelmuseum på temat Nobelpristagare och kreativitet gav ytterligare inspiration.

Ny publikation i BMJ

What is the most effective treatment for severe gastro-oesophageal reflux disease?

Maret-Ouda J, Brusselaers N, Lagergren J

Allvarlig refluxsjukdom (svår halsbränna) kan behandlas medicinskt, med protonpumpshämmare, eller kirurgiskt. Vi utvärderade den tillgängliga litteraturen som jämförde dessa behandlingar i avseende på kontroll av reflux, komplikationer, framtida risk för matstrupscancer, livskvalitet och kostnadseffektivitet. Slutsatsen är att medicinering är första linjens behandling, men att kirurgi är ett bra och effektivt alternativ, särskilt hos unga och i övrigt friska personer, där behandling kan förväntas pågå under lång tid.

Docent

Varma gratulationer till Nele Brusselaers som utnämndes till docent i klinisk epidemiologi juni 2015.

 

 

Ny doktorand

Vi gratulerar Nele Brusselaers, Lars Engstrand och Jesper Lagergren som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om hur Helicobacter Pylori-infektion påverkar cancerrisk.

Wenjing Tao

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Wenjing Tao för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 28 maj, 2015.

 

 

Välkommen till våra sommar- och projektforskare

Gruppen gästas under vår och sommar av 3 studerande från Karolinska Institutets läkarprogram och Södertörns Högskola.

Rifat Chowdury, läkarstuderande från KI är här för att studera hur antalet borttagna lymfkörtlar vid operation för magsäckscancer påverkar den långsiktiga överlevnaden. Forskningen baseras på data från St Thomas' Hospital London (King's College London). Rifat handleds av Jesper Lagergren och James Gossage.

Manar Yanes, också han läkarstuderande från KI kommer att arbeta med en studie om risken för korttidsmortalitet efter antirefluxkirurgi under sommaren. Studien baseras på data från svenska patientregistret. Manar handleds av John Maret-Ouda och Jesper Lagergren.

Vijaya Gajulapuri, masterstudent från Södertörns högskola, kommer göra sitt slutarbete i mastersprogrammet i smittskyddsbiologi hos oss. Det handlar om hur eradikering av magsårsbakterien Helicobacter pylori förändrats över tid. Studien baseras på data från bland annat förskrivningsregistret. Han handleds av Nele Brusselaers.

Varmt välkomna!

Ny postdoktoral forskare

Vi vill hälsa vår nya postdoktorala forskare Shaohua Xie varmt välkommen.

Profile image

Shaohua Xie

Senior Forskare

Ny doktorand

Vi gratulerar Dag Holmberg som antogs som doktorand vid antagningsseminariet 28 januari.

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Carl Kihlander till en väl genomförd halvtidskontroll den 28 november 2014.

Projektanslag från Vetenskapsrådet

Jesper Lagergren har fått ett nytt projektanslag från Vetenskapsrådet på 2,1 miljoner under 3 år.

Dag Holmberg

Dag Holmberg är rekryterad som blivande doktorand inom ett KID-finansierat doktorandprojekt.

Eva Doorakkers

Eva Doorakkers har rekryterats till gruppen som FoU-praktikant

Strategic Research Program in Epidemiology Young Scholar Award på Karolinska Institutet

Nele Brusselers har fått 1 miljon SEK för 2014-2015.

Postdoktoral anställning vid KEP, KI

Anna Lindam har fått en 2 + 2-årig anställning som hon tillträder snart efter sin disputation

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i

Disputation

Maartje van der Schaaf disputerade den 25 april.

Hanna Johans

Hanna Johans har rekryterats till gruppen som ny forskningssekreterare till Jesper!

Eivind Ness-Jensen

Eivind Ness-Jensen har rekryterats till gruppen som ny postdoktoral forskare!

Anslag från Vetenskapsrådet

Jesper Lagergren har som huvudsökande fått förnyat förtroende från Vetenskapsrådet under den kommande 5-årsperioden inom ramen för deras satsning på registerbaserad forskning (kallad Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences = SIMSAM) med ett anslag på 15 miljoner kronor.

ALF-medel

Rickard Ljung har som huvudsökande fått 300.000 kr i ALF-medel för ett forskningsprojekt.

Anslag för kongressdeltagande

Anna Lindam har fått medel på 10.000 kr för kongressdeltagande.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Arnand som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Ny doktorand

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.

Lilian Pagrot
2024-02-06