Skip to main content

Aktiviteter - Övre GI kirurgi

Kalendarium

Kalendarium
Tider  
Kl. 9:30 - 10:30 Månadsmöte med forskargruppsledare (sista tisdagen varje månad)
Kl. 9:30 - 10:30 Journal club  (arrangeras av doktorander enligt separat lista)
Kl. 13:00-14:00  Seminarieserie (Fredag ojämna veckor)
Kl. 10:00 Gruppmöten (Varannan fredag i lokalen Barrett)
2-3 ggr/termin Metodklubb

VRREG

Registerbaserad forskning finansierad av Vetenskapsrådet:

Vår forskargrupp, tillsammans med forskningsgruppen Kirurgisk vårdvetenskap, har valts ut som en av åtta noder där Vetenskapsrådet investerar för att tillhandahålla världsledande forskning baserad på data från svenska register. Noden kallas UGIR (Upper Gastrointestinal Research) och leds av Jesper Lagergren.

ERA2010

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (External Research Assessment = ERA2010) fick gruppen högsta möjliga betyg: "Outstanding" inom forskningsområdet cancer.

King’s Health Partners London

Gruppen har ett mycket nära samarbete med en annan forskningsgrupp som fokuserar på matstrupscancer vid St. Thomas’ Hospital i London, vilket ingår i det akademiska hälsovetenskapliga centret King’s Health Partners i London. Jesper Lagergren har en fast professur även där och leder även den forskningsgruppen.

Samarbetspartners

King's Health Partners in London

Key collaborator: Professor Robert Mason

Cambridge University

Key collaborator: Professor Rebecca Fitzgerald

Erasmus Medical Centre in Rotterdam, the Netherlands

Key collaborator: Professor Bas Wijnhoven

Helsingfors Universitet

Key collaborator: Professor Eero Pukkala

Köpenhamns Universitet

Key collaborator: Professor Elsebeth Lynge

Leeds University

Key collaborator: Professor Mark Hull

NTNU, Trondheim

Key collaborator: Professor Pål Romundstad

Reykjavik Universitet

Key collaborator: Professor Laufey Tryggvadottir

QIMR Berghofer, Medical Research Institute

Key collaborator: Professor David Whiteman

Imperial College London

Key collaborators: Professor George Hanna and Dr. Sheraz Markar

Royal Marsden London

Key collaborators: Professor David Cunningham and Wiliam Allum

Baylor College Houston USA

Key collaborator: Professor Hashem El-Serag

Kurser

Study design in clinical research

För mer information om kursen kontakta kursadministratör Kalle Mälberg

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap