Skip to main content

Aktiviteter - Övre GI kirurgi

SIMSAM-nod

Gruppen SIMSAM är en av de sex noder i Sverige som Vetenskapsrådet satsar på för världsledande forskning via användning av nationella registerdata (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences = SIMSAM).

Forskarskolan SINGS

ERA2010

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (External Research Assessment = ERA2010) fick gruppen högsta möjliga betyg: "Outstanding" inom forskningsområdet cancer.

King’s Health Partners London

Gruppen har ett mycket nära samarbete med en annan forskningsgrupp som fokuserar på matstrupscancer vid St. Thomas’ Hospital i London, vilket ingår i det akademiska hälsovetenskapliga centret King’s Health Partners i London. Jesper Lagergren har en fast professur även där och leder även den forskningsgruppen.

Samarbetspartners

King's Health Partners in London

Key collaborator: Professor Robert Mason

Cambridge University

Key collaborator: Professor Rebecca Fitzgerald

Erasmus Medical Centre in Rotterdam, the Netherlands

Key collaborator: Professor Bas Wijnhoven

Helsingfors Universitet

Key collaborator: Professor Eero Pukkala

Köpenhamns Universitet

Key collaborator: Professor Elsebeth Lynge

Leeds University

Key collaborator: Professor Mark Hull

NTNU, Trondheim

Key collaborator: Professor Pål Romundstad

Reykjavik Universitet

Key collaborator: Professor Laufey Tryggvadottir

QIMR Berghofer, Medical Research Institute

Key collaborator: Professor David Whiteman

Imperial College London

Key collaborators: Professor George Hanna and Dr. Sheraz Markar

Royal Marsden London

Key collaborators: Professor David Cunningham and Wiliam Allum

Baylor College Houston USA

Key collaborator: Professor Hashem El-Serag

Kurser

Study design in clinical research

För mer information om kursen kontakta kursadministratör Kalle Mälberg

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
K1.MMK.Kirurgisk vårdvetenskap

Kalendarium

Kalendarium
Tider  
Kl. 9:30 - 10:30 Månadsmöte med forskargruppsledare (sista tisdagen varje månad)
Kl. 9:30 - 10:30 Journal club  (arrangeras av doktorander enligt separat lista)
Kl. 13:00-14:00  Seminarieserie (Fredag ojämna veckor)
Kl. 10:00 Gruppmöten (Varannan fredag i lokalen Barrett)
2-3 ggr/termin Metodklubb