Aktiviteter - Övre GI kirurgi

This page in English

Kalendarium Övre GI kirurgi

Informations- och diskussionsmöte Tid
Sista tisdagen varje månad (gemensamt med forskningsgruppen Kirurgisk Vårdvetenskap) 9:30 - 10:30
Journal Club  
Arrangeras av doktorander enligt separat lista  
Seminarieserie  Tid
Fredag ojämna veckor, lista över vårens seminarier 13:00 - 14:00
Gruppmöten Tid Plats
Var tredje fredag 10:00 Barrett
Metodklubb  
2-3 gånger per termn  

SIMSAM-nod

SIMSAM-nod: Gruppen är en av de sex noder i Sverige som Vetenskapsrådet satsar på för världsledande forskning via användning av nationella registerdata (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences = SIMSAM).

ERA2010

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (External Research Assessment = ERA2010) fick gruppen högsta möjliga betyg: "Outstanding" inom forskningsområdet cancer.

King’s Health Partners London

Gruppen har ett mycket nära samarbete med en annan forskningsgrupp som fokuserar på matstrupscancer vid St. Thomas’ Hospital i London, vilket ingår i det akademiska hälsovetenskapliga centret King’s Health Partners i London. Jesper Lagergren har en fast professur även där och leder även den forskningsgruppen.

 

Samarbetspartners

King's Health Partners in London

Key collaborator:Professor Robert Mason

Cambridge University

Key collaborator:Professor Rebecca Fitzgerald

Erasmus Medical Centre in Rotterdam, the Netherlands

Key collaborator: Professor Bas Wijnhoven

Helsingfors Universitet

Key collaborator:Professor Eero Pukkala

Köpenhamns Universitet

Key collaborator:Professor Elsebeth Lynge

Leeds University

Key collaborator:Professor Mark Hull

NTNU, Trondheim

Key collaborator:Professor Pål Romundstad

Reykjavik Universitet

Key collaborator:Professor Laufey Tryggvadottir

QIMR Berghofer, Medical Research Institute

Key collaborator: Professor David Whiteman

Imperial College London

Key collaborators: Professor George Hanna and Dr. Sheraz Markar

Royal Marsden London

Key collaborators: Professor David Cunningham and Wiliam Allum

Baylor College Houston USA

Key collaborator: Professor Hashem El-Serag 

SIMSAM

SIMSAM hemsida

Forskarskolan

Forskarskolan SINGS

Kurser

De kurser vi ger hösten 2018 är:

  • Study design in clinical research

För mer information om kurserna kontakta kursadministratör Kalle Mälberg

Forskningssjuksköterska

Kalle Mälberg

Telefon: 08-517 709 42
E-post: kalle.malberg@ki.se

Enhet: Övre GI Kirurgi