Skip to main content

Nyheter - Övre GI kirurgi

Ny artikel i Annals of Surgery

Vi har fått en artikel accepterad för publikation i den ledande kirurgitidningen Annals of Surgery. Den nationella svenska studien visar en prediktionsmodell för patienters långsiktiga överlevnadschanser efter kirurgiska behandling av matstrupscancer beroende på en sammanvägning av ett flertal prognostiska faktorer.

Missing ALT text.
Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren

Lärare på en kurs på Hawaii

I februari var forskargruppsledarna Jesper Lagergren, från Övre gastrointestinal kirurgi, och Pernilla Lagergren, från Kirurgisk vårdvetenskap, inbjudna som lärare på kursen “Medical and Surgical Aspects of Esophageal and Foregut Disorders: Pathophysiology and Treatment” som hölls på Hawaii. De var båda inbjudna som huvudtalare. Jesper hade hela 5 undervisningstimmar under kursen. Det var första gången som kursen inkluderade ämnen som livskvalitet och patientrapporterade utfallsmått vilket Pernilla pratade om. Det var en intensiv kursvecka på heltid (8-10 timmar per dag) med obligatoriskt deltagande under hela kursen av alla lärare och kursdeltagare. Det blev mycket diskussioner och debatter tillsammans med 115 pålästa deltagare med stor kunskap om matstrupens sjukdomar.

Jesper Lagergren
Opponent Professor Ernst Kuipers and Eva Doorakkers

Disputation: Eva Doorakkers

Varma gratulationer till Eva Doorakkers för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 25 januari 2019.

 

 

 

 

 

Vi har fått en artikel accepterad i Annals of Surgery, högst rankad av alla kirurgiska tidskrifter

Det var en systematisk granskning och meta-analys baserad på 55 studier och 14,582 patienter, som visade 18 % lägre 5-årig dödlighet efter minimalinvasiv kirurgi för matstrupscancer jämfört med öppen kirurgi (HR=0.82, 95% CI 0.76-0.88). Resultatet visar att minimalinvasiv kirurgi kan rekommenderas som ett kirurgiskt standardförfarande vid matstrupscancer. Författare av artikeln: Eivind Gottlieb-Vedi, Joonas Kauppila, George Malietzis, Magnus Nilsson, Sheraz Markar and Jesper Lagergren.

Missing ALT text.
Planeringsdag. Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap

Planeringsdag 2018

Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap hade en gemensam planeringsdag på vackra Pashens Malmgård i Bellevueparken 4 oktober. Vi fick höra en kirurg, Ioannis Rouvelas beskriva vårdförloppet på Huddinge Sjukhus och en patient gripande beskriva sin väg genom sjukdomen. Efter ett besök på Carl Eldhs ateljémuseum använde vi sedan eftermiddagen till att diskutera framtida forskningsmöjligheter och hur vi konkret kan förbättra vårt arbete. En mycket uppskattad dag som gav både perspektiv och motivation.

Bihandledare Mark Berge Henegouwen, huvudhandledare Jesper Lagergren, Sheraz Markar och opponent Lorenzo Ferri

Disputation Sheraz Markar

Varma gratulationer till Sheraz Markar för en väl genomförd disputationsakt fredagen 14:e september!

Artikel accepterad för publicering i BMJ

Emma Sverdén, Sheraz Markar, Lars Agreus och Jesper Lagergren har fått en översiktsartikel med titeln ”Management of upper gastrointestinal bleeding” accepterad för publikation i den högt ansedda allmänmedicinska tidskriften BMJ.

Doktorandrekrytering

Johannes Asplund har rekryterats som doktorand till ett kliniskt inriktat forskningsprojekt om hur den kirurgiska behandlingen av magsäckscancer kan förbättras, med Jesper Lagergren som huvudhandledare. Varmt välkommen Johannes!

Johannes Asplund

Doktorand
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskningsanslag från CRUK

Jesper har som huvudsökande tillsammans med Shaohua Xie och Eivind Ness Jensen som medsökande, fått ett 2-årigt projektbidrag på cirka två miljoner från Cancer Research United Kingdom (CRUK) för en studie om hur olika serumnivåer av könshormoner påverkar risken att insjukna i adenocarcinom i matstrupen.

Ny doktorand inom Clinical Scientist Training Programme

Sirus Rabbani har tilldelats delfinansiering som doktorand inom Karolinska Institutets Clinical Scientist Training Programme och börjar som doktorand hos oss redan under slutet av sin utbildning till läkare på KI. Sirus doktorandprojekt handlar om den manliga dominansen inom esofaguscancer och vilken roll könshormoner kan spela. Shaohua Xie kommer att vara huvudhandledare. Varmt välkommen Sirus!

Sirus Rabbani

Doktorand
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Artikel accepterad för publicering i Annals of Surgery

Vi är glada över att ha fått en artikel accepterad för publicering i den högst rankade kirurgitidskriften Annals of Surgery. Studien baseras på data från England och visar på en minskad risk för matstrupscancer efter refluxkirurgi. Förste författare var Sheraz Markar doktorand i forskargruppen och siste författare Jesper Lagergren.

Artikel accepterad för publicering i JAMA Oncology

Efter över fyra års arbete med att sammanställa en stor nordisk kohort med nästan 1 miljon patienter, har vi nu fått den första studien från kohorten accepterad för publicering i JAMA Oncology. Resultaten visar att både medicinsk och kirurgisk behandling av reflux förebygger cancer i matstrupen och att den riskökning reflux innebär är borta 15 år efter behandlingen. John Maret-Ouda, affilierad forskare i gruppen var förste författare och Jesper Lagergren sista författare.

Missing ALT text.
Jesper Lagergren, SIMSAM UGIR (KI) och Gunnar Andersson, SIMSAM SUNDEM (SU)

SIMSAM 10-års symposium: Framtiden för svensk registerbaserad forskning

SIMSAM (en förkortning för Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences) är en 10-årig satsning av Vetenskapsrådet för att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning. Tillsammans med SIMSAM-noden SUNDEM vid Stockholms Universitet anordnade vi (i egenskap av SIMSAM-noden UGIR) ett öppet nationellt symposium för att diskutera framtiden för registerbaserad forskning efter SIMSAM och för att uppmärksamma de framsteg de sex SIMSAM-noderna och forskarskolan uppnått under denna tid.

Ledarna för SIMSAM-noderna och forskarskolan presenterade de viktigaste framsteg och erfarenheter som gjorts under denna tid. Företrädare för Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Svensk Nationell Datatjänst delade med sig av sina visioner och sin syn på de utmaningar och möjligheter vi mött och står inför framöver. Bland talarna märktes bl.a. Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

För att läsa mer om SIMSAM www.simsam.nu

Oliwia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.
Jiaojiao Zheng

Bästa poster-priset till Jiaojiao Zheng

Vi vill gratulera vår doktorand Jiaojiao som vann bästa poster-priset i form av ett resestipendium á 10 000 kronor på Institutionens dag 8 maj 2018. Det är med stolthet vi konstaterar att det är för tredje året i rad priset går till en doktorand hos oss!

John Maret-Ouda

Disputation John Maret-Ouda

Vi vill gratulera John Maret-Ouda till en väl genomförd disputation fredag 6 april av avhandlingsarbetet Clinical and oncopreventive outcomes of antireflux surgery. Opponent var professor Giovanni Zaninotto från Imperial College, London. John kommer att fortsatta sin forskning som anknuten till gruppen.

Välkommen Giola!

Giola Santoni har anställts som statistiker i gruppen. Hon har en kandidatexamen i flygteknik från universitetet i Pisa, Italien och doktorsexamen i maskinteknik från University of South Carolina, USA och en andra doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet.

Giola Santoni

Statistiker
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ny publikation i Gut

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gut med titeln “Eradication treatment and the risk of gastric adenocarcinoma in a Western population". Författare är Eva Doorakkers , Jesper Lagergren, Lars Engstrand och Nele Brusselaers.

Qiaoli Wang
Qiaoli Wang

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Qiaoli Wang för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 15 December 2017.

Dag Holmberg

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Dag Holmberg för en väl genomförd halvtidskontroll torsdag 16 November 2017.

Bildcollage från besöket i Kina

Andra symposiet inom vårt forskningssamarbete med Kina

Företrädare för de två forskargrupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap avlade i mitten av oktober ett besök vid Nanjing Medical University och universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta är den region i Kina som har högst förekomst av matstrupscancer och vid det välarrangerade besöket diskuterades den forskning som bedrivs vid våra olika lärosäten och de gemensamma och skilda utmaningar vi står inför. Vår förhoppning är att i framtiden fördjupa vårt samarbete inom forskningsfältet för att dra nytta av de olika styrkor och infallsvinklar våra lärosäten har. Besöket var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades 2015, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Välkommen Jiaojiao Zheng

Jiaojiao Zheng har anlänt som blivande doktorand i gruppen, med Jesper som huvudhandledare. Hennes avhandling kommer att fokusera på vilken roll diabetes spelar i utvecklingen av och prognosen för magsäckscancer och antagningsseminarium planeras äga rum 4:e oktober. Varmt välkommen Jiaojiao!

Jiaojiao Zheng

Doktorand
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sheraz Markar

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Sheraz Markar för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 1 september 2017.

 

 

Ny publikation i JAMA

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i JAMA (impact factor 44.4), med titeln ”Association between laparoscopic antireflux surgery and recurrence of gastroesophageal reflux”. Författare är John Maret-Ouda, Karl Wahlin, Hashem El-Serag och Jesper Lagergren.

Ny publikation i Gastroenterology

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gastroenterology med titeln “The Epidemiology of Esophageal Adenocarcinoma". Författare är Helen G Coleman, Shao-Hua Xie och Jesper Lagergren.

UEGs forskningspris 2017

Jesper Lagergren har förlänats UEGs forskningspris 2017 om 100 000 € för sina banbrytande insatser inom både klinisk praxis och behandling av matstrupscancer.

Prisceremonin kommer att äga rum i Barcelona vid öppningssessionen av den 25:e upplagan av UEG Week, måndag 30 oktober 2017.

Publikation i Lancet

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i en av de allra högst ansedda vetenskapliga tidningarna i världen, The Lancet. Det är en översiktsartikel om matstrupscancer med titeln ”Seminar: Oesophageal cancer”. Författare är Jesper Lagergren, Elizabeth Smyth, David Cunningham och Pernilla Lagergren.

Denna publikation innebär att vår grupp har publicerat oss i samtliga av de sex ledande allmänmedicinska tidningarna (N Engl J Med, Lancet, JAMA, BMJ och Ann Intern Med och JAMA Intern Med).

Missing ALT text.
End of Term spring Uppger GI Surgery and Surgical Care Science

Terminsavslutning

Onsdagen 14 juni hade vi en uppskattad terminsavslutning tillsammans med forskargruppen Kirurgisk Vårdvetenskap på Piperska Muren på Kungsholmen. Vi åt en god lunch tillsammans och lyssnade sedan till Daniel Wadskog från KIB som höll ett intressant föredrag om bibliometri. Shaohua Xie talade om våra doktorandaktiviteter och Anna Schandl om framtidens forskning kring canceröverlevnad. Jesper Lagergren redogjorde föra alla våra befintliga databaser och Pernilla berättade om arbetet med att inkludera patienter i forskningen. Efteråt spelades ett glatt parti kubb i Rålambshovsparken.

Qiaoli Wang

Bästa poster-priset till Qiaoli Wang

Vi vill gratulera vår doktorand Qiaoli som vann bästa poster-priset i form av ett resestipendium på 20 000 kronor på Institutionens dag 8 maj 2017.

Ny publikation i Journal of the National Cancer Institute

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Journal of the National Cancer Institute med titeln “Smoking Cessation and Risk of Esophageal Cancer by Histological Type: Systematic Review and Meta-analysis". Författare är Qiaoli Wang, Shaohua Xie, Li Wentao och Jesper Lagergren.

Emma Sverdén

Disputation

Vi vill gratulera Emma Sverdén som framgångsrikt försvarade sin avhandling "Complicated peptic ulcer disease - prevention and treatment" den 7 april 2017. Huvudhandledare var Jesper Lagergren bihandledare Yunxia Lu och Anders Sondén.

 

 

Ny publikation i Annals of Surgery

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Annals of Surgery med titeln “Surgeon age in relation to prognosis after esophageal cancer resection.” Författare är Sheraz Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren and Jesper Lagergren.

Eva Doorakkers, halvtidskontroll

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Eva Doorakkers för en väl genomförd halvtidskontroll onsdag 22 mars 2017.

Ny doktorand

Manar Yanes har rekryterats som doktorand till gruppen, med Jesper som huvudhandledare. Manars avhandling är ett kliniskt inriktat forskningsprojekt som har som målsättning att kartlägga specifika konsekvenser av gastroesofageal refluxsjukdom och antirefluxkirurgi. Antagningsseminarium planeras äga rum 26:e april. Varmt välkommen Manar.

Manar Yanes

Doktorand
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Carl Kilander

Disputation

Vi vill gratulera Carl Kilander som framgångsrikt försvarade sin avhandling "Aspects of biliary tract cancer : incidence and reproductive risk factors" den 27 januari 2017. Huvudhandledare var Omid Sadr-Azodi och bihandledare Jesper Lagergren.

 

 

 

 

 

 

Rekrytering av en forskarassistent

Shaohua Xie har fått tjänsten som forskarassistent med fokus på cancerepidemiologi. Shaohua rankades högst av externa bedömare och vi vill varmt välkomna honom till hans nya tjänst.

Shaohua Xie

Forskarassistent
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ny doktorand inom Clinical Scientist Training Programme

Eivind Gottlieb Vedi fick delfinansiering som doktorand inom Karolinska Institutets Clinical Scientist Training Programme och börjar som doktorand hos oss redan under slutet av sin utbildning till läkare på KI. Eivinds doktorandprojekt handlar om kirurgisk behandling av matstrupscancer. Varmt välkommen Eivind!

Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Missing ALT text.
Julavslutning för grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap

Julavslutning

Grupperna kirurgisk vårdvetenskap och övre GI kirurgi har firat sin traditionella årsavslutning denna vecka. Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren summerade våra fantastiska framgångar under året. Vi lyssnade också till forskarassistent Helin V. Norberg som föreläste om det högst aktuella ämnet autofagi. Därefter avnjöt vi ett vegetariskt julbord tillsammans. Tack för ett mycket produktivt 2016 och med önskan om ett lika bra 2017. God Jul!

Sino Sweden workshop

Svensk-kinesisk workshop om matstrupscancer

Under 13-14 oktober stod vi värdar för en välbesökt workshop på temat nya forskningsrön rörande matstrupscancer. Bland gästerna fanns bl.a. rektorn för Nanjings Medicinska Universitet, professor Hongbing Shen, tillsammans med andra forskare från samma universitet. På dagordningen stod diskussioner kring pågående studier samt framtida samarbetsmöjligheter mellan Nanjings Medicinska Universitet och grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap. Vi hade också förmånen att få lyssna till KIs vicerektor för internationella frågor, professor Maria Masucci, och en av nestorerna för samarbete mellan Kina och Karolinska Institutet, professor Ingemar Ernberg. Workshopen var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades förra året, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Ny publikation i Gut

Vi är glada över att meddela att vi har fått en artikel accepterad för publicering i Gut med titeln “ All-cause and cancer-specific mortality in gastro-oesophageal reflux disease in a population-based cohort study (the HUNT study)". Författare är Eivind Ness-Jenssen, Eivind Gottlieb Vedi, Karl Wahlin och Jesper Lagergren.

Välkommen

Vi hälsar vår nya postdoktorala forskare Joonas Kauppila välkommen. Joonas är en kirurg från Uleåborg i Finland och kommer att arbete hos oss i två år med ett projekt om matstrupscancerkirurgi.

Joonas Kauppila

Postdoc
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Våravslutning grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap

Våravslutning

Våravslutningen firades med lunch och seminarium tillsammans med granngruppen Kirurgisk Vårdvetenskap i Aula Medica. Vi talade om terminens utförda arbete och stakade ut kursen för framtiden.

Ny publikation i Journal of the National Cancer Institute

Vi är glada över att ha fått en ny artikel accepterad för publicering i JNCI; titel “Eradication of Helicobacter pylori and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis of cohort studies" och författare är Eva Doorakkers, Jesper Lagergren, Lars Engstrand, Nele Brusselaers.

Välkommen

Sirius Rabbani, läkarstudent vid KI, kommer under sommaren att arbeta i gruppen med projektet "ethnic/racial disparities in oesophageal cancer" under handledning av Shaohua Xie.

Wentao Li, doktorand från the Chinese University of Hong Kong, kommer att arbeta i gruppen under perioden september-november. Wentao kommer också att handledas av Shaohua Xie och kommer bland annat arbeta med en systematisk genomgång av biomarkörer som förutsäger risken för matstrupscancer.

Välkommen Sirius Rabbani och Wentao Li!

Ny publikation i Journal of Clinical Oncology

Vi är glada över att ha fått en ny artikel accepterad för publicering i Journal of Clinical Oncology betitlad Surgical proficiency gain and survival following esophagectomy for cancer av Sheraz R. Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren, George B. Hanna och Jesper Lagergren. Artikeln kommer att publiceras online 7 mars.

Nya doktorander

Vi gratulerar Sheraz Markar som antogs som doktorand vid antagningsseminariet den 27:e januari 2016, och Qiaoli Wang som antogs vid antagningsseminariet 24:e februari 2016.

Välkommen till vårterminens studenter:

Johanna Simin från Public Health programmet på KI kommer under vårterminen att arbeta med HRT-kohorten och handleds av Nele Brusselaers.

Eivind Gottlieb Vedi, från KIs läkarprogram kommer att arbeta med ett projekt om mortalitet och gastroesofageal refluxsjukdom baserat på norska HUNT-data. Han handleds av Eivind Ness-Jensen.

Välkommen Johanna Simin och Eivind Gottlieb!

Missing ALT text.
Karl Wahlin

Ny statistiker

Vi önskar ett varmt välkommen till vår nya statistiker Karl Wahlin, som tidigare arbetat som lärare i statistik vid Linköpings universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Anslag från Nordiska Cancer Unionen

Vi är glada över att ha fått ett anslag om 45 000 EUR för ett projekt om vilken inverkan fetmakirurgi har på cancerrisk i en nordisk populationsbaserad kohortstudie.

Prospektiva doktorander

Sheraz Markar

Sheraz Markar har rekryterats till gruppen som prospektiv doktorand. Sheraz har finansiering från London där han inom kort kommer att doktorera vid Imperial College. Hans avhandling kommer att fokusera på matstrupscancerkirurgi.

Qiaoli Wang

Qiaoli Wang har rekryterats till gruppen som prospektiv doktorand. Qiaoli kommer med ett fyraårigt statligt stipendium från Kina och kommer att fokusera sin avhandling på skivepitelcancer i matstrupen.

John Maret-Ouda

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till John Maret-Ouda för en väl genomförd halvtidskontroll måndag 30 November, 2015.

Forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Vi vill gratulera vår postdoktorala forskare Shaohua Xie som fått 700 000 SEK från Vetenskapsrådet under en tvåårsperiod (2016-2017) för ett samarbetsprojekt om esofaguscancer tillsammans med kinesiska forskare.

Finansiering från Cancerfonden

Vi är tacksamma över tilldelningen av 1 750 000 årligen under en treårsperiod (5 250 000 under 2016-2018) från Cancerfonden för vår fortsatta forskning.

Ny doktorand

Vi gratulerar Eva Doorakkers som antogs som doktorand vid antagningsseminariet den 29:e september 2015.

Eva Doorakkers

Anknuten
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Grattis Pernilla!

Vi vill gratulera vår granngrupps forskargruppsledare professor Pernilla Lagergren till Anders Jahres pris till unga forskare 2015 för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Hon delar priset och prissumman om 400 000 NOK med dr. Kaisa Haglund vid Oslo universitetssykehus.

2, 7 miljoner i ALF medel

Vi är glada över preliminärt besked av tilldelning av projektmedel från ALF medicin med 900 000 per år 2016-2018. Detta kommer att ge oss underlag för att kunna rekrytera en kliniker för forskning i gruppen. (Detta under förutsättning att formellt budgetbeslut fattas i enlighet med förslaget.)

Vi välkomnar höstens studenter

Nils Mårten Hauffman, läkarstuderande från KI, som under handledning av vår doktorand Dag Holmberg kommer att genomföra ett projekt om huruvida tidig upptäckt av Barretts syndrom förbättrar mortalitet och prognos för esofaguscancerpatienter.

Sirus Rabbani, också läkarstuderande från KI, kommer under handledning av vår postdoktorala forskare Shaohua Xie arbeta på ett projekt om den globala manliga dominansen i adenocarcinom.

Kick Off på Sjöfartshuset

Tillsammans med forskargruppen kirurgisk vårdvetenskap hade vi en uppskattad Kick Off på Sjöfartshuset i Gamla stan i början av september. Årets utmaningar och nya projekt diskuterades. Vi gästades även av Urban Lehndahl, sekreterare i Nobelförsamlingens som talade om det viktiga och hemlighetsfulla arbetet med att utse Nobelpristagare. En guidad rundvandring på Nobelmuseum på temat Nobelpristagare och kreativitet gav ytterligare inspiration.

Ny publikation i BMJ

What is the most effective treatment for severe gastro-oesophageal reflux disease?

Maret-Ouda J, Brusselaers N, Lagergren J

Allvarlig refluxsjukdom (svår halsbränna) kan behandlas medicinskt, med protonpumpshämmare, eller kirurgiskt. Vi utvärderade den tillgängliga litteraturen som jämförde dessa behandlingar i avseende på kontroll av reflux, komplikationer, framtida risk för matstrupscancer, livskvalitet och kostnadseffektivitet. Slutsatsen är att medicinering är första linjens behandling, men att kirurgi är ett bra och effektivt alternativ, särskilt hos unga och i övrigt friska personer, där behandling kan förväntas pågå under lång tid.

Nele Brusselaers

Docent

Varma gratulationer till Nele Brusselaers som utnämndes till docent i klinisk epidemiologi juni 2015.

 

 

Ny doktorand

Vi gratulerar Nele Brusselaers, Lars Engstrand och Jesper Lagergren som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om hur Helicobacter Pylori-infektion påverkar cancerrisk.

Wenjing Tao
Wenjing Tao

Halvtidskontroll

Varma gratulationer till Wenjing Tao för en väl genomförd halvtidskontroll fredag 28 maj, 2015.

 

 

Välkommen till våra sommar- och projektforskare

Gruppen gästas under vår och sommar av 3 studerande från Karolinska Institutets läkarprogram och Södertörns Högskola.

Rifat Chowdury, läkarstuderande från KI är här för att studera hur antalet borttagna lymfkörtlar vid operation för magsäckscancer påverkar den långsiktiga överlevnaden. Forskningen baseras på data från St Thomas' Hospital London (King's College London). Rifat handleds av Jesper Lagergren och James Gossage.

Manar Yanes, också han läkarstuderande från KI kommer att arbeta med en studie om risken för korttidsmortalitet efter antirefluxkirurgi under sommaren. Studien baseras på data från svenska patientregistret. Manar handleds av John Maret-Ouda och Jesper Lagergren.

Vijaya Gajulapuri, masterstudent från Södertörns högskola, kommer göra sitt slutarbete i mastersprogrammet i smittskyddsbiologi hos oss. Det handlar om hur eradikering av magsårsbakterien Helicobacter pylori förändrats över tid. Studien baseras på data från bland annat förskrivningsregistret. Han handleds av Nele Brusselaers.

Varmt välkomna!

Ny postdoktoral forskare

Vi vill hälsa vår nya postdoktorala forskare Shaohua Xie varmt välkommen.

Shaohua Xie

Forskarassistent
Övre GI-kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ny doktorand

Vi gratulerar Dag Holmberg som antogs som doktorand vid antagningsseminariet 28 januari.

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Carl Kihlander till en väl genomförd halvtidskontroll den 28 november 2014.

Projektanslag från Vetenskapsrådet

Jesper Lagergren har fått ett nytt projektanslag från Vetenskapsrådet på 2,1 miljoner under 3 år.

Dag Holmberg

Dag Holmberg är rekryterad som blivande doktorand inom ett KID-finansierat doktorandprojekt.

Eva Doorakkers

Eva Doorakkers har rekryterats till gruppen som FoU-praktikant

Strategic Research Program in Epidemiology Young Scholar Award på Karolinska Institutet

Nele Brusselers har fått 1 miljon SEK för 2014-2015.

Postdoktoral anställning vid KEP, KI

Anna Lindam har fått en 2 + 2-årig anställning som hon tillträder snart efter sin disputation

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i

Disputation

Maartje van der Schaaf disputerade den 25 april.

Hanna Johans

Hanna Johans har rekryterats till gruppen som ny forskningssekreterare till Jesper!

Eivind Ness-Jensen

Eivind Ness-Jensen har rekryterats till gruppen som ny postdoktoral forskare!

Anslag från Vetenskapsrådet

Jesper Lagergren har som huvudsökande fått förnyat förtroende från Vetenskapsrådet under den kommande 5-årsperioden inom ramen för deras satsning på registerbaserad forskning (kallad Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences = SIMSAM) med ett anslag på 15 miljoner kronor.

ALF-medel

Rickard Ljung har som huvudsökande fått 300.000 kr i ALF-medel för ett forskningsprojekt.

Anslag för kongressdeltagande

Anna Lindam har fått medel på 10.000 kr för kongressdeltagande.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Arnand som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Ny doktorand

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.