Skip to main content

Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Jesper Lagergren and Pernilla Lagergren, special guest faculty at course

Lärare på en kurs på Hawaii

I februari var forskargruppsledarna Pernilla Lagergren, från Kirurgisk vårdvetenskap, och Jesper Lagergren, från Övre gastrointestinal kirurgi, inbjudna som lärare på kursen “Medical and Surgical Aspects of Esophageal and Foregut Disorders: Pathophysiology and Treatment” som hölls på Hawaii. De var båda inbjudna som huvudtalare. Jesper hade hela 5 undervisningstimmar under kursen. Det var första gången som kursen inkluderade ämnen som livskvalitet och patientrapporterade utfallsmått vilket Pernilla pratade om. Det var en intensiv kursvecka på heltid (8-10 timmar per dag) med obligatoriskt deltagande under hela kursen av alla lärare och kursdeltagare. Det blev mycket diskussioner och debatter tillsammans med 115 pålästa deltagare med stor kunskap om matstrupens sjukdomar.

Jesper Lagergren
Zhao Cheng

Vi välkomnar Zhao Cheng till forskargruppen

Doktoranden Zhao Cheng har anslutit sig till forskargruppen och kommer att ha Pernilla Lagergren som huvudhandledare. Zhaos avhandlingsarbete heter "Comorbidity and preoperative weight change in relation to complications and patient-reported outcomes after surgery for oesophageal cancer ". Varmt välkommen Zhao!

Disputation

Stort grattis Poorna Anandavadivelan för en väl genomförd disputation den 14 december 2018, se Disputationer.

Missing ALT text.
Pernilla Lagergren tar emot Eric K. Fernströms pris

Eric K. Fernströms pris 2018 till Pernilla Lagergren

Grattis till Professor Pernilla Lagergren som belönats med 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet för hennes forskning inom hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen. https://ki.se/medarbetare/eric-k-fernstroms-pris-2018-till-pernilla-lagergren

Paschens Malmgård at Bellevue

Planeringsdag 2018

Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap hade en gemensam planeringsdag på vackra Pashens Malmgård i Bellevueparken 4 oktober. Vi fick höra en kirurg, Ioannis Rouvelas beskriva vårdförloppet på Huddinge Sjukhus och en patient gripande beskriva sin väg genom sjukdomen. Efter ett besök på Carl Eldhs ateljémuseum använde vi sedan eftermiddagen till att diskutera framtida forskningsmöjligheter och hur vi konkret kan förbättra vårt arbete. En mycket uppskattad dag som gav både perspektiv och motivation.

Helen Roslund

Vi hälsar Helen Rosenlund välkommen!

I september välkomnade vi dietisten Helen Rosenlund till forskargruppen ledd av Pernilla Lagergren. Hennes arbete kommer att fokusera på nutrition efter operation för esofaguscancer. Hon kombinerar sitt arbete hos oss på Kirurgisk vårdvetenskap med kliniskt arbete vid Danderyds sjukhus.

Huiting Tang

Vi välkomnar Huiting Tang!

Huiting Tang är här genom samarbetet med Nanjing Medical University i Kina för att ta del av kurser, forskning samt studera sjukvården i Sverige.

Nora Tenow Benulic

Vi hälsar Nora Tenow Benulic välkommen!

Nora började jobba hos i januari för att arbeta med administration åt OSCAR-studien. Sedan augusti har hon arbetat heltid som administrativ assistent åt Pernilla Lagergren samt fortsatt sitt arbete med OSCAR-studien.

Jesper Lagergren

SIMSAM 10-års symposium: Framtiden för svensk registerbaserad forskning

SIMSAM (en förkortning för Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences) är en 10-årig satsning av Vetenskapsrådet för att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning. Tillsammans med SIMSAM-noden SUNDEM vid Stockholms Universitet anordnade vi (i egenskap av SIMSAM-noden UGIR) ett öppet nationellt symposium för att diskutera framtiden för registerbaserad forskning efter SIMSAM och för att uppmärksamma de framsteg de sex SIMSAM-noderna och forskarskolan uppnått under denna tid.

Ledarna för SIMSAM-noderna och forskarskolan presenterade de viktigaste framsteg och erfarenheter som gjorts under denna tid. Företrädare för Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Svensk Nationell Datatjänst delade med sig av sina visioner och sin syn på de utmaningar och möjligheter vi mött och står inför framöver. Bland talarna märktes bl.a. Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

För att läsa mer om SIMSAM: www.simsam.nu

Oliwia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.
Cecilia Haddad Ringborg

Vi hälsar Cecilia Haddad Ringborg välkommen!

Doktoranden Cecilia Haddad Ringborg har med Pernilla Lagergren som handledare anslutit sig till forskargruppen. Cecilia går forskarskolan i vårdvetenskap och arbetar med anhörigperspektiv till patienter som opererats för matstrupscancer.

Anslag från Vetenskapsrådet

Vi har glädjen att beviljas 3,450,000 SEK i anslag för projektet “Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation efter operation för matstrupscancer” från Vetenskapsrådet för åren 2018-2010.

Bildcollage från besöket i Kina

Andra symposiet inom vårt forskningssamarbete med Kina

Företrädare för de två forskargrupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap avlade i mitten av oktober ett besök vid Nanjing Medical University och universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta är den region i Kina som har högst förekomst av matstrupscancer och vid det välarrangerade besöket diskuterades den forskning som bedrivs vid våra olika lärosäten och de gemensamma och skilda utmaningar vi står inför. Vår förhoppning är att i framtiden fördjupa vårt samarbete inom forskningsfältet för att dra nytta av de olika styrkor och infallsvinklar våra lärosäten har. Besöket var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades 2015, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Nya doktoranden Yangjun Liu på sitt kontor

Vi hälsar Yangjun Liu välkommen!

Doktoranden Yangjun Liu har anslutit sig till forskargruppen och kommer att ha Pernilla Lagergren som huvudhandledare. Yangjuns doktorsavhandling heter "The influence of psychosocial factors on recovery after surgery for oesophageal cancer". Vi önskar dig varmt välkommen Yangjun!

Miljonbidrag från Forte

Vi är så glada för bidraget på 2 930 000 SEK från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för projektet ”Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation och återgång till arbete efter omfattande cancerkirurgi”.

Dekanen för forskning Anders Gustavsson håller presentation
Dekanen för forskning Anders Gustavsson håller presentation

Kick off för hösterminen 2017

I mitten av september var det dags för kick off på van der Nootska palatset i Stockholm tillsammans med forskningsgruppen Övre GI kirurgi. Programmet för dagen innefattade bland annat en guidad tur genom historiska Gamla stan och brainstorming kring nya projekt. Dekanen för forskning Anders Gustavsson samt Anethe Mansén, samordnare på student-och karriärservice kom även och höll en presentation.

Gruppen bjöds på en guidad tur genom Gamla stan
Gruppen bjöds på en guidad tur genom Gamla stan
Seminarium kirurgisk vårdvetenskap
Seminarium kirurgisk vårdvetenskap

Våravslutningsseminarium med picknick

Den 14 juni hade vi vårt sista seminarium får vårterminen och det avslutades på Piperska Muren med extern föresläsare och interna föreläsare. Seminariet följdes av en trevlig picknick i Rålambshovsparken.

Terminsavslutning kirurgisk vårdvetenskap
Terminsavslutning kirurgisk vårdvetenskap

Disputation

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd disputation den 2 juni 2017, se under Disputationer.

Julavslutning för grupperna Övre GI Kiurgi och Kirurgisk vårdvetenskap

Julavslutning

Grupperna kirurgisk vårdvetenskap och övre GI kirurgi har firat sin traditionella årsavslutning denna vecka. Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren summerade våra fantastiska framgångar under året. Vi lyssnade också till forskarassistent Helin V. Norberg som föreläste om det högst aktuella ämnet autofagi. Därefter avnjöt vi ett vegetariskt julbord tillsammans. Tack för ett mycket produktivt 2016 och med önskan om ett lika bra 2017. God Jul!

Missing ALT text.
Poorna Anandavadivelan

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Poorna Anandavadivelan för en väl genomförd halvtidskontroll den 9 november 2016.

Sino Sweden workshop

Svensk-kinesisk workshop om matstrupscancer

Under 13-14 oktober stod vi värdar för en välbesökt workshop på temat nya forskningsrön rörande matstrupscancer. Bland gästerna fanns bl.a. rektorn för Nanjings Medicinska Universitet, professor Hongbing Shen, tillsammans med andra forskare från samma universitet. På dagordningen stod diskussioner kring pågående studier samt framtida samarbetsmöjligheter mellan Nanjings Medicinska Universitet och grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap. Vi hade också förmånen att få lyssna till KIs vicerektor för internationella frågor, professor Maria Masucci, och en av nestorerna för samarbete mellan Kina och Karolinska Institutet, professor Ingemar Ernberg. Workshopen var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades förra året, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Poorna Anand
Poorna Anand

Poorna Anandavadivelan mottagare av posterpris

Under MMKs Institutionsdag 17 maj 2016 ställdes postrar ut och alla fick rösta på bästa poster. Glädjande blev Poorna vinnare av sin poster och fick mottaga ett diplom från prefekt Martin Bäckdahl. Stort grattis Poorna.

Disputation

Stort grattis Lovisa Backemar för en väl genomförd disputation den 11 mars 2016, se Disputationer.

Pernilla Lagergren får Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare

Stort grattis Pernilla till den fina utmärkelsen. Hon får priset för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Priset delas ut under en ceremoni vid Universitetet i Oslo den 15 oktober 2015. Se pressmeddelande: http://ki.se/nyheter/tva-ki-forskare-far-anders-jahres-medicinska-priser

Ny post-doc

Vi välkomnar vår nya post-doc Anna Schandl till gruppen.

Anna Schandl

Forskare
08-517 709 57
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Publikation i Journal of Clinical Oncology

Stort grattis till en fin artikel i Journal of Clinical Oncology med titeln Psychiatric Morbidity and Survival After Surgery for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort Study. Genomförd av Anna Wikman, Rickard Ljung, Asif Johar, Ylva Hellstadius, Jesper Lagergren, och Pernilla Lagergren.

Ylva Hellstadius

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd halvtidskontroll den 16 december 2014.

Anna Wikman

Docent

Vi vill gratulera Anna Wikman som i november 2014 antogs som docent i psykologi.

 

 

 

Ny forskningssjuksköterska

Vi hälsar vår nya forskningssjuksköterska Kalle Mälberg varmt välkommen till gruppen. Han kommer till största delen arbeta i OSCAR-studien.

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Tack Ana Hagström

Vi vill tacka Ana för hennes år hos oss som forskningssjuksköterska och för hennes insatser i OSCAR-studien. Lycka till i framtiden!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Lovisa Backemar för en väl genomförd halvtidskontroll den 3 juni.

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i under en 20-årsperiod har distribuerats till berörda.

Disputation

Vi gratulerar Maartje van der Schaaf för en väl genomförd disputation den 25 april, se under Disputationer.

OSCAR-studien

1 januari 2014 startade inklusionen av patienter i OSCAR-studien och den förväntas pågå under 5år.

Forskningspris

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2012 på 300 000:- för sin banbrytande forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, främst matstrupscancer.

Forskningspris

Vi gratulerar Maryam Derogar som får Dimitris N. Chorafas pris 2013 på 5 000 USD för sin avhandling om hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad efter kirurgi för matstrupscancer.

Extra satsning från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som fått ett extra anslag på 580 000:- från Vetenskapsrådet till ett redan beviljat anslag.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Anandavadivelan som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Ny doktorand

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.