Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Doktorand och opponent vid disputationen
Zhao Cheng och opponent Anne May

Disputation Zhao Cheng  

Varma gratulationer till Zhao Cheng för en utmärkt disputation den 29 november 2022.

Opponenten var Professor Anne May, från Utrechts universitet. Om du vill läsa Zhaos avhandling följ denna länk: Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue

Doktorand och opponent vid disputationen
Cecilia Ringborg och opponent Anna Forsberg

Disputation Cecilia Ringborg 

Varma gratulationer till Cecilia Ringborg för en utmärkt disputation fredagen den 1 april 2022.

Opponenten var Professor Anna Forsberg, från Lunds universitet. Om du vill läsa Cecilias avhandling följ denna länk: The perspective of being a family caregiver of a patient treated for oesophageal cancer : problems and needs

Yangjun Liu och opponent
Yangjun Liu och opponent

Disputation Yangjun Liu

Varma gratulationer till Yangjun Liu för en utmärkt disputation fredagen den 21 januari 2022. Opponenten var Professor Lonneke van de Poll, från det Nederländska Cancer Institutet. Om du vill läsa Yangjuns avhandling följ denna länk: Optimism and survivorship after esophageal cancer surgery.

Finansiering från Cancerfonden

Pernilla Lagergren fick 3,75 miljoner kronor från Cancerfonden för 2022–2024 för projektet "Vägen framåt efter operation för matstrupscancer”.

Planeringsdagen

Måndagen den 15 november träffades forskargrupperna för Övre gastrointestinal kirurgi (UGIS) och Kirurgisk vårdvetenskap (SCS) på Hotell Skeppsholmen för en planeringsdag. Resultaten från förra årets planeringsdag presenterades av forskargruppsledarna Jesper Lagergren (UGIS) och Pernilla Lagergren (SCS). Framtidsplaner och mål för det kommande året diskuterades både inom varje arbetskategori – administration och seniora forskare, PhD. studenter och statistiker, samt alla tillsammans. 

Grupperna deltog också i en session ledd av Anders Wiberg från KI Health Promotion. Fokus låg på hur man kan integrera fysisk aktivitet i det dagliga kontorslivet. 

Det var trevligt att äntligen träffas fysiskt och diskutera vårt framtida arbete och sätta upp målen för att utveckla vår forskning.

Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap

Ny docent

Varma gratulationer till Anna Schandl som har utsetts till docent i omvårdnad!

Ny koordinator för SWE-REG:s nationella nätverk

Poorna Anandavadivelan forskare i gruppen Kirurgisk vårdvetenskap, har utsetts till ny koordinator för SWE-REG: s nationella nätverk (Registerbaserad forskning finansierat av Vetenskapsrådet) på halvtid fram till slutet på 2023. Poorna tar över rollen efter SCS-forskare Anna Schandl som samordnade nätverket fram till mars 2021.

Varma gratulationer Poorna till detta uppdrag!

För mer information om SWE-REG-nätverket och dess aktiviteter klicka här.

Bidrag från Sjöbergstiftelsen

Pernilla Lagergren har tilldelats ett forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen och kommer att få 5,000,000 kr i tre år för sitt projekt med titeln “RECAPP - RECovery APP for oesophageal cancer patients”.

Se också: https://nyheter.ki.se/12-miljoner-i-anslag-fran-sjobergstiftelsen

Bidrag från Radiumhemmets Forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder har tilldelat vårt forskningsprojekt “Towards improved survivorship among esophageal cancer patients“ 900,000 SEK under den kommande 3-årsperioden. Vi är mycket glada över att ha fått detta tillfälle att fortsätta arbeta för att förbättra överlevnaden från matstrupscancer.

Professor och forskargruppsledare Pernilla Lagergren har erhållit 2 400 000 kronor från Vetenskapsrådet

Finansieringen är för tre år och avser den fysiska aktivitetsstudien (PA-study) som drivs i gruppen (LINK). Denna studie inkluderar också en långsiktig uppföljning, som äger rum fyra år efter interventionen. Detta är fantastiska nyheter för vår forskargrupp och för patienterna som är involverade i denna studie!

Pernilla Lagergren

Professor
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Schandl

Seniorforskare vid forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap har fått utökad finansiering för sin kliniska forskningstjänst ett år till. Denna finansiering har beviljats av Stockholms läns landsting för hennes forskning om reflux som ett långvarigt problem hos patienter som har genomgått kirurgi för matstrupscancer. Grattis Anna!

Anna Schandl

Anknuten till Forskning
Anestesi/IVA
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

En ny studie har accepterats för publicering i den prestigefyllda kirurgiska tidskriften Annals of Surgery (impact factor 10.2)

Genom att kombinera data från Sverige (SOEGAS) och Finland (FINEGO) kunde vi genomföra en stor och befolkningsbaserad kohortstudie som visade 18% minskad 5-års mortalitet av alla orsaker efter minimalinvasiv esofagektomi (n = 470) jämfört med öppen esofagektomi (n = 794). Överlevnadsfördelen var tydligare för total minimalinvasiv kirurgi (23%) än för hybridvarianter (13%). Eivind Gottlieb-Vedi, doktorand i den övre GI-forskargruppen var först författare och medförfattarna var Joonas Kauppila, Fredrik Mattsson, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Pernilla Lagergren, Ioannis Rouvelas och Jesper Lagergren.

SWEREG (Swedish register-based research network) första webbaserade konferensen

SWE-REG är ett svenskt nätverk bestående av sju forskningsnoder, inklusive vår nod (UGIR, Upper Gastrointestinal Research), och en forskarskola i registerbaserad forskning.

Den 1 oktober arrangerade vår nod tillsammans med en statistikernod från MEB den första konferensen för SWEREG (som ett Zoom-webbinarium), där 70 deltagare deltog. Anna Schandl, seniorforskare i vår grupp och nationell koordinator för nätverket, var moderator för mötet.

Under denna konferens presenterade och diskuterade varje nod egen forskning med andra noder och identifierade potentiella samarbetsområden som är värdefulla för nätverket. Återstående tidägnades åt gruppdiskussioner om samarbeten.

Forskare vid konferensbord som deltar i mötet samt forskare som deltar via zoom
Planeringsdag

Planeringsdag 2020

Forskargrupperna Kirurgisk vårdvetenskap och Övre GI kirurgi höll en planeringsdag på fredagen den 16 oktober.

För att tillåta medlemmar i gruppen som arbetar hemifrån och de som bor utomlands att delta, hölls evenemanget både i våra kontorslokaler och på Zoom och varade en halvdag.

Forskargruppsledarna, Jesper Lagergren (UGIR) och Pernilla Lagergren (SCS) presenterade föregående års förslag och genomföranden samt vad som stod på agendan för dagen. Vi delades in i fyra grupper (administration, biostatistiker, doktorander och forskare) och diskuterade vad som kan förbättras och / eller förändras för att utveckla vårt arbete och vår forskning.

Dagen började med en gemensam frukost för de som deltog i på kontoret och avslutades med en lunch och en trevlig promenad genom ett höstfärgat KI-campus.

Anna Schandl ny koordinator för VRREG

Anna Schandl, forskare i gruppen Kirurgisk vårdvetenskap, har utsetts till koordinator för VRREG: s nationella nätverk (Registerbaserad forskning finansierat av Vetenskaprådet) för halvtid under fyra år. Grattis Anna till denna fantastiska tjänst!

Hilda och Alfred Erikssons pris 2020

Pernilla Lagergren får Hilda och Alfred Erikssons pris 2020 tillsammans med Jesper Lagergren. De tilldelas detta prestigefulla pris ”för viktiga bidrag till förståelse av matstrupscancer och dess sjukdomsbild, behandling, livskvalitet och överlevnad”.

Hilda och Alfred Erikssons pris delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien för framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur".

Första studien från OSCAR-kohorten publicerad i Acta Oncologica 

I en rikstäckande svensk kohort som har genomgått kirurgi för matstrupscancer, mellan 2013 och 2018, samlades flera mindre utforskade patientrapporterade resultat. Resultaten visade att de vanligaste problemen 1 år efter operationen var förknippade med matintag, sömn, trötthet och ångest. Men mindre försvagande symtom var ibland mer försvagande för den enskilda patienten. Studien publicerades i Acta Oncologica.  

Patient-reported outcomes 1 year after oesophageal cancer surgery

COVID-19 och OSCAR cohort 

Gruppen kirurgisk vårdvetenskap har påbörjat en datainsamling avseende effekterna av social distansering och isolering på grund av COVID-19 pandemin på patienter opererade för matstrupscancer. Deltagarna är de som inkluderats i OSCAR-studien sedan tidigare. COVID-19 pandemin kan ha stor inverkan på cancerpatienter och vi hoppas därför bidra till kunskap och ökad medvetenhet på området.  

Sandra Nielsen, ny forskningssköterska 

Sandra är forskningssjuksköterska och kom till gruppen kirurgisk vårdvetenskap i september 2019. Hon har en bakgrund inom omvårdnad och folkhälsa. Hennes roll består bl.a. att resa runt i Sverige för att inhämta data och intervjua patienter från OSCAR-studien. Sedan COVID-19 pandemin genomförs datainsamling och intervjuer per telefon. Sandra arbetar även med datainsamlingen om effekterna av social distansering och isolering på matstrupscancerpatienter.  

Sandra Nielsen

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Giulia Marras

Tillsvidareanställning för Giulia Marras

Giulia kommer att ha tillsvidareanställning som verkställande assistent för Jesper och Pernilla. Vi uppskattar det arbete hon har gjort hittills mycket, och ser fram emot ett fortsatt samarbete under förhoppningsvis mycket lång tid framöver.

Flytten till KI-campus 

Vår grupp flyttar till KI Campusområdet den 2 december. Vi har uppskattat våra nuvarande kontor på Norra Stationsgatan 67 under de senaste tio åren, men ser nu mycket fram emot att flytta till den centrala delen av Karolinska Institutets campusområde. Vi kommer att ha våra nya fina kontor på översta våningen, på Retzius väg 13 b.

Vi fick finansiering som forskningsnod i registerbaserad forskning från Vetenskapsrådet!

Vi får 13 miljoner SEK under nästa femårsperiod (från och med i år). Jesper Lagergren var huvudsökande, och medsökande var Pernilla Lagergren, Shaohua Xie, Giola Santoni, Sheraz Markar och Helen Rosenlund. Det här är helt fantastiska nyheter. Vi är den enda nod som får denna finansiering 3 gånger. Grattis till både våra grupper och vår delade nod!

Lärare på en kurs på Hawaii

I februari var forskargruppsledarna Pernilla Lagergren, från Kirurgisk vårdvetenskap, och Jesper Lagergren, från Övre gastrointestinal kirurgi, inbjudna som lärare på kursen “Medical and Surgical Aspects of Esophageal and Foregut Disorders: Pathophysiology and Treatment” som hölls på Hawaii. De var båda inbjudna som huvudtalare. Jesper hade hela 5 undervisningstimmar under kursen. Det var första gången som kursen inkluderade ämnen som livskvalitet och patientrapporterade utfallsmått vilket Pernilla pratade om. Det var en intensiv kursvecka på heltid (8-10 timmar per dag) med obligatoriskt deltagande under hela kursen av alla lärare och kursdeltagare. Det blev mycket diskussioner och debatter tillsammans med 115 pålästa deltagare med stor kunskap om matstrupens sjukdomar.

Vi välkomnar Zhao Cheng till forskargruppen

Doktoranden Zhao Cheng har anslutit sig till forskargruppen och kommer att ha Pernilla Lagergren som huvudhandledare. Zhaos avhandlingsarbete heter "Comorbidity and preoperative weight change in relation to complications and patient-reported outcomes after surgery for oesophageal cancer ". Varmt välkommen Zhao!

Disputation

Stort grattis Poorna Anandavadivelan för en väl genomförd disputation den 14 december 2018, se Disputationer.

Eric K. Fernströms pris 2018 till Pernilla Lagergren

Grattis till Professor Pernilla Lagergren som belönats med 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet för hennes forskning inom hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen. 

Planeringsdag 2018

Grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap hade en gemensam planeringsdag på vackra Pashens Malmgård i Bellevueparken 4 oktober. Vi fick höra en kirurg, Ioannis Rouvelas beskriva vårdförloppet på Huddinge Sjukhus och en patient gripande beskriva sin väg genom sjukdomen. Efter ett besök på Carl Eldhs ateljémuseum använde vi sedan eftermiddagen till att diskutera framtida forskningsmöjligheter och hur vi konkret kan förbättra vårt arbete. En mycket uppskattad dag som gav både perspektiv och motivation.

Planeringsdag på Pashens Malmgård i Bellevueparken

Vi hälsar Helen Rosenlund välkommen!

I september välkomnade vi dietisten Helen Rosenlund till forskargruppen ledd av Pernilla Lagergren. Hennes arbete kommer att fokusera på nutrition efter operation för esofaguscancer. Hon kombinerar sitt arbete hos oss på Kirurgisk vårdvetenskap med kliniskt arbete vid Danderyds sjukhus.

Helen Rosenlund

Vi välkomnar Huiting Tang!

Huiting Tang är här genom samarbetet med Nanjing Medical University i Kina för att ta del av kurser, forskning samt studera sjukvården i Sverige.

SIMSAM 10-års symposium: Framtiden för svensk registerbaserad forskning

SIMSAM (en förkortning för Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences) är en 10-årig satsning av Vetenskapsrådet för att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning. Tillsammans med SIMSAM-noden SUNDEM vid Stockholms Universitet anordnade vi (i egenskap av SIMSAM-noden UGIR) ett öppet nationellt symposium för att diskutera framtiden för registerbaserad forskning efter SIMSAM och för att uppmärksamma de framsteg de sex SIMSAM-noderna och forskarskolan uppnått under denna tid.

Ledarna för SIMSAM-noderna och forskarskolan presenterade de viktigaste framsteg och erfarenheter som gjorts under denna tid. Företrädare för Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Svensk Nationell Datatjänst delade med sig av sina visioner och sin syn på de utmaningar och möjligheter vi mött och står inför framöver. Bland talarna märktes bl.a. Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

För att läsa mer om SIMSAM: www.simsam.nu

Vi hälsar Cecilia Haddad Ringborg välkommen!

Doktoranden Cecilia Haddad Ringborg har med Pernilla Lagergren som handledare anslutit sig till forskargruppen. Cecilia går forskarskolan i vårdvetenskap och arbetar med anhörigperspektiv till patienter som opererats för matstrupscancer.

Anslag från Vetenskapsrådet

Vi har glädjen att beviljas 3,450,000 SEK i anslag för projektet “Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation efter operation för matstrupscancer” från Vetenskapsrådet för åren 2018-2010.

Andra symposiet inom vårt forskningssamarbete med Kina

Företrädare för de två forskargrupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap avlade i mitten av oktober ett besök vid Nanjing Medical University och universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta är den region i Kina som har högst förekomst av matstrupscancer och vid det välarrangerade besöket diskuterades den forskning som bedrivs vid våra olika lärosäten och de gemensamma och skilda utmaningar vi står inför. Vår förhoppning är att i framtiden fördjupa vårt samarbete inom forskningsfältet för att dra nytta av de olika styrkor och infallsvinklar våra lärosäten har. Besöket var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades 2015, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Vi hälsar Yangjun Liu välkommen!

Doktoranden Yangjun Liu har anslutit sig till forskargruppen och kommer att ha Pernilla Lagergren som huvudhandledare. Yangjuns doktorsavhandling heter "The influence of psychosocial factors on recovery after surgery for oesophageal cancer". Vi önskar dig varmt välkommen Yangjun

Miljonbidrag från Forte

Vi är så glada för bidraget på 2 930 000 SEK från Forte(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för projektet ”Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation och återgång till arbete efter omfattande cancerkirurgi”.

Kick off för höstterminen 2017

I mitten av september var det dags för kick off på van der Nootska palatset i Stockholm tillsammans med forskningsgruppen Övre GI kirurgi. Programmet för dagen innefattade bland annat en guidad tur genom historiska Gamla stan och brainstorming kring nya projekt. Dekanen för forskning Anders Gustavsson samt Anethe Mansén, samordnare på student-och karriärservice kom även och höll en presentation.

Gruppen bjöds på en guidad tur genom Gamla stan
Dekanen för forskning Anders Gustavsson håller presentation

Våravslutningsseminarium med picknick

Den 14 juni hade vi vårt sista seminarium får vårterminen och det avslutades på Piperska Muren med extern föresläsare och interna föreläsare. Seminariet följdes av en trevlig picknick i Rålambshovsparken.

Terminsavslutning kirurgisk vårdvetenskap
Seminarium kirurgisk vårdvetenskap

Disputation

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd disputation den 2 juni 2017, se under Disputationer.

Julavslutning 2016

Grupperna kirurgisk vårdvetenskap och övre GI kirurgi har firat sin traditionella årsavslutning denna vecka. Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren summerade våra fantastiska framgångar under året. Vi lyssnade också till forskarassistent Helin V. Norberg som föreläste om det högst aktuella ämnet autofagi. Därefter avnjöt vi ett vegetariskt julbord tillsammans. Tack för ett mycket produktivt 2016 och med önskan om ett lika bra 2017. God Jul!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Poorna Anandavadivelan för en väl genomförd halvtidskontroll den 9 november 2016.

Poorna Anand
Poorna Anandavadivelan

Svensk-kinesisk workshop om matstrupscancer

Under 13-14 oktober stod vi värdar för en välbesökt workshop på temat nya forskningsrön rörande matstrupscancer. Bland gästerna fanns bl.a. rektorn för Nanjings Medicinska Universitet, professor Hongbing Shen, tillsammans med andra forskare från samma universitet. På dagordningen stod diskussioner kring pågående studier samt framtida samarbetsmöjligheter mellan Nanjings Medicinska Universitet och grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap. Vi hade också förmånen att få lyssna till KIs vicerektor för internationella frågor, professor Maria Masucci, och en av nestorerna för samarbete mellan Kina och Karolinska Institutet, professor Ingemar Ernberg. Workshopen var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades förra året, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Poorna Anandavadivelan mottagare av posterpris

Under MMKs Institutionsdag 17 maj 2016 ställdes postrar ut och alla fick rösta på bästa poster. Glädjande blev Poorna vinnare av sin poster och fick mottaga ett diplom från prefekt Martin Bäckdahl. Stort grattis Poorna.

Poorna Anand
Poorna Anandavadivelan

Disputation

Stort grattis Lovisa Backemar för en väl genomförd disputation den 11 mars 2016, se Disputationer.

Pernilla Lagergren får Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare

Stort grattis Pernilla till den fina utmärkelsen. Hon får priset för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Priset delas ut under en ceremoni vid Universitetet i Oslo den 15 oktober 2015. Se pressmeddelande: http://ki.se/nyheter/tva-ki-forskare-far-anders-jahres-medicinska-priser

Ny post-doc

Vi välkomnar vår nya post-doc Anna Schandl till gruppen.

Anna Schandl

Anknuten till Forskning
Anestesi/IVA
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Publikation i Journal of Clinical Oncology

Stort grattis till en fin artikel i Journal of Clinical Oncology med titeln Psychiatric Morbidity and Survival After Surgery for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort Study. Genomförd av Anna Wikman, Rickard Ljung, Asif Johar, Ylva Hellstadius, Jesper Lagergren, och Pernilla Lagergren.

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd halvtidskontroll den 16 december 2014.

Docent

Vi vill gratulera Anna Wikman som i november 2014 antogs som docent i psykologi.

 

 

 

Ny forskningssjuksköterska

Vi hälsar vår nya forskningssjuksköterska Kalle Mälberg varmt välkommen till gruppen. Han kommer till största delen arbeta i OSCAR-studien.

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tack Ana Hagström

Vi vill tacka Ana för hennes år hos oss som forskningssjuksköterska och för hennes insatser i OSCAR-studien. Lycka till i framtiden!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Lovisa Backemar för en väl genomförd halvtidskontroll den 3 juni.

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i under en 20-årsperiod har distribuerats till berörda.

Disputation

Vi gratulerar Maartje van der Schaaf för en väl genomförd disputation den 25 april, se under Disputationer.

OSCAR-studien

1 januari 2014 startade inklusionen av patienter i OSCAR-studien och den förväntas pågå under 5år.

Forskningspris till Pernilla Lagergren

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2012 på 300 000:- för sin banbrytande forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, främst matstrupscancer.

Forskningspris

Vi gratulerar Maryam Derogar som får Dimitris N. Chorafas pris 2013 på 5 000 USD för sin avhandling om hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad efter kirurgi för matstrupscancer.

Extra satsning från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som fått ett extra anslag på 580 000:- från Vetenskapsrådet till ett redan beviljat anslag.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Anandavadivelan som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Finansiering till projekt om förebyggande av matstrupscancer

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.

Lilian Pagrot
2023-02-15