Asif Johar

Statistiker
E-postadress: asif.johar@ki.se
Besöksadress: Retzius väg 13 a, Våning 4, 17177 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kirurgisk vårdvetenskap, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Asif har en kandidatexamen (B.Sc. Hons) i statistik och en magisterexamen
  (M.Sc.) i statistik. Efter avslutad magisterexamen har han arbetat med
  företaget Accenture och American Express i drygt två år. Han arbetar med
  statistiska modeller och analys av data för affärsproblem. Sedan 2008 Asif
  har arbetat vid Imperial College London som en doktorand i statistik. Hans
  forskning fokuserar på att använda nya statistiska modeller
  (överlevnadsanalyser, regression och Bayesianska modeller) för
  tillämpningar inom konsument-profilering, segmentering, spårning av
  bedrägerier och kreditanalyser.
  Asif har rekryterats till Pernilla grupp som på heltidsstatistiker som han
  planerar att utveckla sin karriär i epidemiologi och biostatistik. Han
  kommer att vara involverad i analysen av forskningsstudier, statistisk
  analys, samarbeta med forskare med olika statistiska analyser och
  metodutvecklingen i HRQOL dataanalys och vägleda doktorander med
  metodologiska aspekter av deras forskningsprojekt.

Forskningsbeskrivning

 • Forskargrupp Kirurgisk vårdvetenskap [1]
  [1] http://default/node/13202

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI