SCS Forskningspartners

Kirurgisk vårdvetenskaps forskningspartnergrupp

Under flera år har vår forskargrupp drivit ett forskningspartnersamarbete där vi möter patienter och närstående 4 gånger per år. Samarbete är grundat för att skapa möjligheter för patienter och närstående att påverka vilken forskning som genomförs samt en möjlighet för oss som forskare att få återkoppling på det arbete vi gör. Vidare arbetar gruppen med olika utvecklingsprojekt som att skriva informationsfolders, arrangera konferenser och webbinarium. Under våra möten brukar vi diskutera allt från nya forskningsfrågor, enkäter samt aktiviteter och utbyta erfarenheter med varandra. Vi har alltid en punkt på agendan som är en kort föreläsning om ett ämne som gruppen själv lyft fram som viktig och intressant. Föreläsningspunkten på agendan kan ibland vara på engelska men annars sker alla våra möten på svenska. Gruppen består av ca 8 patienter och närstående samt personer från vår forskargrupp.

Vill du delta i vårt forskningspartnersamarbete?

Om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse av att delta i forskningspartnergruppen kan du kontakta Kalle Mälberg som är forskningssjuksköterska och leder gruppen.

För att delta krävs inga förkunskaper. Vi har också möjlighet att sätta dig i kontakt med våra nuvarande forskningspartners för frågor om hur samarbetet går till.

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kommande aktiviteter

GM
Innehållsgranskare:
Chatrin Lindahl
2023-09-13