Matstrupscancerdagen 2019

Den 13 maj 2019 arrangerade vi en konferens ”En dag om matstrupscancer” som riktade sig till patienter, anhöriga, klinisk personal och forskare inom området. Konferensen gjordes möjlig tack vare finansiering med Karolinska Institutets Engagement Grant.

Rapport från dagen med sammanfattningar av alla programpunkter hittar du under dokument nedan. Här finns information från Palema.

Matstrupscancerdagen 2019
Moderator Erik Blix

 

Dagen lockade till sig ca 115 deltagare där majoriteten var patienter diagnostiserade med matstrupscancer och deras anhöriga.

Dagen modererades av Erik Blix på ett fantastiskt sätt och programmet var fyllt med spännande föreläsningar och berättelser från patienter och anhöriga. Det fanns tid för att träffa andra i likande situation för att dela erfarenheter och knyta kontakter. 

Jesper Lagergren

Nedan finner du programmet samt länkar till respektive presentation där du kan ladda ner bilder för utskrift.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under dagen

Stort tack även till vår forskningspartnergrupp som ständigt bidrar med erfarenheter, synpunkter och kunskap. Vidare vill vi tacka det varmaste till alla föreläsare som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter och utställare som fanns på plats för möten och utbyte av information. Vi tackar även alla sponsorer under dagen. Alla medarbetare under dagen förtjänar också ett varmt tack!

Om du har frågor eller önskar inkomma med synpunkter om dagen är du välkommen att kontakta:

KM
Innehållsgranskare:
Chatrin Lindahl
2024-01-16