Forskningssamarbeten Kirurgisk vårdvetenskap

Nationella forskningssamarbeten

Swedish network for registry-based research

Vår forskargrupp, tillsammans med forskningsgruppen Övre GI kirurgi, har valts ut som en av åtta noder där Vetenskapsrådet investerar för att tillhandahålla världsledande forskning baserad på data från svenska register. Noden kallas UGIR (Upper Gastrointestinal Research) och leds av Jesper Lagergren.

Internationella samarbetspartners

Imperial College London

Key collaborators: Professor Mary Wells, Professor George Hanna and Dr Sheraz Markar

King´s College London

Key collaborator: Professor Jesper Lagergren

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Kontakta vår forskargruppledare Pernilla Lagergren eller vår administratör Giulia Marras

Profile image

Giulia Marras

Administratör;Forskningsadministratör
Chatrin Lindahl
2024-02-06