Kirurgisk vårdvetenskap

This page in English

Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer. Forskningen syftar bland annat till att identifiera påverkbara faktorer som har en negativ effekt på återhämtning efter behandling, detta för att i ett tidigt skede kunna ge patienten det stöd eller den behandling han eller hon behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.