Forskargrupp Olof Stephansson

Det övergripande målet med vår forskning är att öka kunskapen och arbeta för evidensbaserad vård av kvinnor och deras barn under graviditet, förlossning och nyföddhetstiden.

Reproduktions-, perinatal och pediatrisk epidemiologi

Vi har lång och framgångsrik erfarenhet av perinatala studier med hjälp av högkvalitativa befolkningsbaserade sjukvårdsregister och kvalitetsregister. Därutöver utför vi också randomiserade studier och kvalitativa studier i klinisk miljö.

Vi samarbetar med andra forskargrupper inom enheten för klinisk epidemiologi (KEP), forskargrupper inom Karolinska Institutet samt andra universitet i Sverige och internationellt. I gruppen ingår forskare som kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning.

Vi är obstetriker och gynekologer, barnmorskor, neonatologer och barnläkare, nutritionister, epidemiologer, biostatistiker och doktorander. Sedan 2014, ansvarar medlemmar av forskargruppen för det Svenska Graviditetsregistret som är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra kvalitet inom graviditets- och förlossningsvård. Gruppen arbetar i nära samarbete med ME Graviditet och Förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Stockholmsregionen.

Pågående projekt

Vår forskargrupp täcker ett brett spektrum av forskning med fokus på riskfaktorer, interventioner och medicinsk handläggning under graviditet, förlossning och nyföddhetstid och hur det påverkar mödra- och barns utfall. Några exempel på våra forskningsområden är:

 • Fetma, överviktskirurgi före graviditet, viktökning under graviditet och maternella och perinatala utfall.
 • Kvalitet, interventioner, och vårdformers påverkan på förlossningsvård.
 • Prediktionsmodeller för preeklampsi och blödning under förlossning.
 • Förlossningens längd, interventioner och utfall hos mor och barn.
 • Läkemedel, kronisk sjukdom inklusive diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom och reumatisk sjukdom under graviditeten och hur det påverkar graviditet, förlossning och nyföddhetstid.
 • Graviditet och associerade risker för spädbarns neuropsykiatriska och medicinska sjukdomar som stroke.
 • Klimatförändringar och påverkan på mödrar och perinatal hälsa.
 • Kvalitet och interventioner i nyföddhetsvård och hur det påverkar barnen på kort och lång sikt.

Samarbetspartners

 • Våra internationella samarbeten inkluderar följande universitet och institutioner.
 • University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
 • Oregon Health and Science University, Portland, USA.
 • Stanford University, Kalifornien, USA.
 • University of Berkeley, Kalifornien, USA.
 • University of Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika.
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Storbritannien.
 • Bristol University, Bristol, Storbritannien.
 • Institute de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso.
 • Oslo universitet, Oslo, Norge; norska folkhälsoinstitutet.
 • Köpenhamns universitet, Danmark; Världshälsoorganisationen.
 • University of Michigan, USA, Paris Descartes University, Frankrike.

Samarbetsstöd

Gruppen är välfinansierad och har forskningsanslag från flera svenska och internationella institutioner som;

 • Vetenskapsrådet.
 • Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • FORTE.
 • Belmont Forum.
 • National Institutes of Health (NIH).
 • NordForsk.
 • Karolinska Institutet. 
 • Region Stockholm, Sverige.

Gruppmedlemmar

Övre raden från vänster: Linnea Ladfors, Olof Stephansson, Kari Johansson, Neda Razaz, Sven Cnattingius, Karin Johnson, Lisa Kogner, Hanna Carr and Abid Lashari. Nedre raden från vänster: Zakir Hossin, Louise Lundborg and Natalie Holowko
Forskargrupp Olof Stephansson. Foto: Olof Stephansson. Övre raden från vänster: Linnea Ladfors, Olof Stephansson, Kari Johansson, Neda Razaz, Sven Cnattingius, Karin Johnson, Lisa Kogner, Hanna Carr och Abid Lashari. Nedre raden från vänster: Zakir Hossin, Louise Lundborg och Natalie Holowko.

Olof Stephansson

Professor/överläkare/forskargruppsledare

Utvalda publikationer

Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes.
Magnus MC, Örtqvist AK, Dahlqwist E, Ljung R, Skår F, Oakley L, Macsali F, Pasternak B, Gjessing HK, Håberg SE, Stephansson O
JAMA 2022 04;327(15):1469-1477

Association of SARS-CoV-2 Test Status and Pregnancy Outcomes.
Ahlberg M, Neovius M, Saltvedt S, Söderling J, Pettersson K, Brandkvist C, Stephansson O
JAMA 2020 11;324(17):1782-1785

Apgar Score and Risk of Neonatal Death among Preterm Infants.
Cnattingius S, Johansson S, Razaz N
N Engl J Med 2020 07;383(1):49-57

Association between Apgar scores of 7 to 9 and neonatal mortality and morbidity: population based cohort study of term infants in Sweden.
Razaz N, Cnattingius S, Joseph KS
BMJ 2019 05;365():l1656

Associations between high temperatures in pregnancy and risk of preterm birth, low birth weight, and stillbirths: systematic review and meta-analysis.
Chersich MF, Pham MD, Areal A, Haghighi MM, Manyuchi A, Swift CP, Wernecke B, Robinson M, Hetem R, Boeckmann M, Hajat S,
BMJ 2020 11;371():m3811

Risk of Autism After Pediatric Ischemic Stroke: A Nationwide Cohort Study.
Sundelin H, Söderling J, Bang P, Bolk J
Neurology 2022 Mar;():

The effect of two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma (Oneplus): a multicentre, randomised controlled trial in Sweden.
Edqvist M, Dahlen HG, Häggsgård C, Tern H, Ängeby K, Teleman P, Ajne G, Rubertsson C
Lancet 2022 03;399(10331):1242-1253

Routinely collected antenatal data for longitudinal prediction of preeclampsia in nulliparous women: a population-based study.
Sandström A, Snowden JM, Bottai M, Stephansson O, Wikström AK
Sci Rep 2021 09;11(1):17973

MAIT Cells at the Fetal-Maternal Interface During Pregnancy.
Kaipe H, Raffetseder J, Ernerudh J, Solders M, Tiblad E
Front Immunol 2020 ;11():1788

Association of Maternal Gastric Bypass Surgery With Offspring Birth Defects.
Neovius M, Pasternak B, Näslund I, Söderling J, Johansson K, Stephansson O
JAMA 2019 10;322(15):1515-1517

OS
Innehållsgranskare:
2023-08-15