Anne Örtqvist

Anne Örtqvist

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anne.ortqvist@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Stephansson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent inom klinisk epidemiologi och affilierad till professor Olof Stephanssons forskargrupp vid avdelningen för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin, Solna. Jag disputerade 2015 vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik med avhandlingen "Early life origins of asthma - genetic and environmental factors in twin and kin". Jag är också ST-läkare inom obstetrik och gynekologi vid Visby Lasarett.

  * Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013
  * Med. Dr, Karolinska institutet, 2015
  * Läkarlegitimation, 2018
  * Forskar-ST inom obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Visby Lasarett, 2018-nuvarande
  * Postdoc, enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2018-2020
  * Affilierad forskare vid enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2021-nuvarande

  * Docent inom klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 2024

Forskningsbeskrivning

 • Mina huvudområden inom forskningen handlar om infektion, läkemedelsbehandling och vaccination under graviditet. Jag är ansvarig forskare för ett projekt som ämnar studera vaccination mot kikhosta, influensa, COVID-19 och RS-virus under graviditet och dess nytta och risker för den gravida och hennes barn.

  Jag är också projektledare för den svenska delen av ett skandinaviskt samarbete som studerar SARS-CoV-2-infektion och vaccination under graviditet. Vi har bland annat undersökt om förekomsten av för tidig födsel har påverkats av olika grader av "lock downs", samt tittat på hur gravidas bakgrundsfaktorer påverkar risken för att testa positivt för SARS-CoV-2, samt undersökt vilka gravida som har vårdats på intensivvården pga COVID-19 [1] under graviditet. Vi har i en artikel i JAMA påvisat att det inte föreligger några risker för graviditetskomplikationer efter COVID-19 vaccination under graviditet.

  Ett annat forskningsområde handlar om trygg och säker förlossningsvård. Vi har publicerat en studie som handlar om risken för att föda oplanerat utanför sjukhus, relaterat till restid från hemmet. I KI:s populärvetenskapliga podd Medicinvetarna avsnitt #70 svarar jag på Lyssnarfrågan om riskerna med att föda oplanerat utanför sjukhus. I en uppföljande studie har vi även visat att ökad restid från hemmet till förlossningen ökar sannolikheten för att genomgå ett planerat kejsarsnitt, vilket skulle kunna förklaras av ökad oro för att inte hinna fram till förlossningen i tid.

  Fokus för studierna i min avhandling var framförallt fostertillväxt, samt exponering för antibiotika under fosterlivet, och risken att utveckla astma och försämrad lungfunktion. Vidare utforskade vi ett potentiellt samband mellan antibiotika och tidigt insjuknande i inflammatorisk tarmsjukdom. Jag arbetade även med att validera astma som diagnos i de svenska nationella registren.

Undervisning

 • Jag är bi-handledare till två doktorander: Silvia Segovia Chacón, barnmorska, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, KI, samt Jannica Smedberg, allmänkirurg, Visby Lasarett och doktorand vid Uppsala Universitet.

  Under åren 2016-2022 var jag ansvarig kurshållare och föreläsare för kursen i vetenskapsmetodik, som hölls årligen vid Visby Lasarett för alla ST-läkare. Jag är även seminarieledare vid Forskarskolan i epidemiologi för kliniker, samt klinisk handledare för läkarstudenter från Uppsala Universitet under deras kliniska placering i obstetrik och gynekologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • ST-läkare, Obstetrik och Gynekologi, Obstetrics and Gynecology, Visby lasarett, 2018-
 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institute, 2024
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Handledare

 • Silvia Segovia Chacón, Pharmacoepidemiological studies of medication use in reproductive-aged and pregnant women: focus on hypnotics and treatments for migraine, https://ki.se/en/people/silvia-segovia-chacon, 2023
 • Jannica Smedberg, Rectal prolapse - aspects of incidence, etiology and results after surgical treatment, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI