Sara Freyland

Statistiker
E-postadress: sara.freyland@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biostatistik Bottai, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

  • Published conference paper: PROCEEDINGS OF THE 33TH INTERNATIONAL OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE. 2023;:2762-2766
    Estimation of return levels of sea level along the Swedish coast by the method of r largest annual maxima
    Rydén J; Freyland S

Anställningar

  • Statistiker, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-2024
  • Forskningsassistent, Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022-2023

Examina och utbildning

  • Master, Applied mathematics and statistics, Department of mathematics, Uppsala University, 2022
  • Bachelor, Department of mathematics, Uppsala University, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI