Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Huddinge

Utbildningsnämnden (UN) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar på grund-och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden (UN) hanterar direktiv och riktlinjer som är specifika för utbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge. UN fastställer och reviderar kursplanen för de kurser där institutionen har programansvar, samt handlägger och ansvarar för utbildningsärenden vid institutionen.

Institutionen ansvarar för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. MedH har även programansvar för Kompletterande utbildning för läkare från länder utanför EU (KUL). Utbildningen inordnas under programnämnden för läkarprogrammet, och har därför ingen särskild programnämnd vid institutionen.

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden skickas till un@medh.ki.se. Skicka ett ärende senast två veckor före aktuellt sammanträde för handläggning om du önskar få det behandlat i Utbildningsnämnden.

UN:s sammanträdestider HT-23

  • 11 september kl. 14.30-16.00
  • 23 oktober kl. 14.30-16.00 
  • 4 december kl. 14.30-16.00 

Ordförande

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
H7 Medicin, Huddinge

Lärarrepresentanter

Jonas Sunden-Cullberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Stefan Deneberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Jonas Brinck

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Jurga Laurencikiene

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Studentrepresentant

(Vakant)

Lärarrepresentant från annan institution

Kristina Broliden

Professor/överläkare
K2 Medicin, Solna

Adjungerade lärarrepresentanter

Petter Höglund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Miroslav Vujasinovic

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Jonas Nordquist

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Louisa Fredrikson

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Linda Appelberg

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Adjungerade utbildningsadministratörer

Yvonne Edlund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Mary Hyll

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
08-585 819 19
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Handläggare

Erik Pettersson

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge
AM
Innehållsgranskare:
Emma Karlsson
2023-09-04