Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Huddinge

Utbildningsnämnden (UN) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar på grund-och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden (UN) hanterar direktiv och riktlinjer som är specifika för utbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge. UN fastställer och reviderar kursplanen för de kurser där institutionen har programansvar, samt handlägger och ansvarar för utbildningsärenden vid institutionen.

Institutionen ansvarar för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. MedH har även programansvar för Kompletterande utbildning för läkare från länder utanför EU (KUL). Utbildningen inordnas under programnämnden för läkarprogrammet, och har därför ingen särskild programnämnd vid institutionen.

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden skickas till un@medh.ki.se. Skicka ett ärende senast två veckor före aktuellt sammanträde för handläggning om du önskar få det behandlat i Utbildningsnämnden.

UN:s sammanträdestider VT-24

  • 12 februari kl. 14.30-16.00
  • 22 april kl. 14.30-16.00
  • 3 juni kl. 14.30-16.00

Ordförande

Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Lärarrepresentanter

Jonas Sunden-Cullberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Stefan Deneberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Jonas Brinck

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Jurga Laurencikiene

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Studentrepresentant

Mert Uzel

Studentrepresentant

Lärarrepresentant från annan institution

Profile image

Kristina Broliden

Professor/Överläkare

Adjungerade lärarrepresentanter

Profile image

Petter Höglund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Miroslav Vujasinovic

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Jonas Nordquist

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Louisa Fredrikson

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Linda Appelberg

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Ann-Sofie Backman

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Adjungerade utbildningsadministratörer

Profile image

Yvonne Edlund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Mary Hyll

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
+46852483628
Profile image

Ulrika Markne

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Erik Pettersson

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Karin Sendek

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
+46852483308

Handläggare

Profile image

Josefine Berg

Handläggare Utbildningsnämnden MedH