Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Huddinge

Utbildningsnämnden (UN) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar på grund-och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden (UN) hanterar direktiv och riktlinjer som är specifika för utbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge. UN fastställer och reviderar kursplanen för de kurser där institutionen har programansvar, samt handlägger och ansvarar för utbildningsärenden vid institutionen.

Institutionen ansvarar för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. MedH har även programansvar för Kompletterande utbildning för läkare från länder utanför EU (KUL). Utbildningen inordnas under programnämnden för läkarprogrammet, och har därför ingen särskild programnämnd vid institutionen.

 

UN:s sammanträdestider VT-23

  • 6 februari kl. 14.30-16.00
  • 17 april kl. 14.30-16.00 
  • 29 maj kl. 12.00-13.30
     

Ordförande

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
H7 Medicin, Huddinge

Ordinarie lärarrepresentanter

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Ewa Ehrenborg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
K2 Medicin, Solna

Johan Hoffstedt

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Stefan Deneberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Adjungerade

Linda Appelberg

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Yvonne Edlund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Petter Höglund

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Bo Freyschuss

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH
H7 Medicin, Huddinge

Joel Wiggh

Adjungerad Utbildningsnämnden MedH

Studentrepresentant

(Vakant)